•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE

Giới thiệu Danh mục tư liệu thực hiện quý III năm 2023 về Chính sách thu hút đầu tư (12/01/2024)

Thư viện Viện Nhà nước và Pháp luật trân trọng giới thiệu Danh mục tư liệu về Chính sách thu hút đầu tư được thực hiện trong quý III năm 2023. Tư liệu bao gồm bài tạp chí, sách, luận án, luận văn và tài liệu.

Giới thiệu Danh mục sách nhà nước và pháp luật nhập quý 3 năm 2023 (06/11/2023)

Thư viện Viện Nhà nước và Pháp luật trân trọng giới thiệu Danh mục sách nhà nước và pháp luật do các thư viện thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nhập trong quý 3 năm 2023. Độc giả quan tâm, muốn tìm hiểu nội dung, xin mời liên hệ thư viện nơi lưu trữ tài liệu để được phục vụ!

Giới thiệu Danh mục tư liệu thực hiện quý II phần 2 năm 2023 về Chủ nghĩa hiến pháp (27/10/2023)

Thư viện Viện Nhà nước và Pháp luật trân trọng giới thiệu Danh mục tư liệu về chủ nghĩa hiến pháp được thực hiện trong quý II năm 2023. Tư liệu bao gồm bài tạp chí, sách, luận án và tài liệu.

Giới thiệu Danh mục tư liệu thực hiện quý II phần 1 năm 2023 về Kinh tế xã hội vùng biên giới đất liền (11/09/2023)

Thư viện Viện Nhà nước và Pháp luật trân trọng giới thiệu Danh mục tư liệu về kinh tế xã hội vùng biên giới đất liền được thực hiện trong quý II năm 2023. Tư liệu bao gồm bài tạp chí, sách, luận văn, luận án và tài liệu.

Giới thiệu Danh mục tư liệu thực hiện quý I phần 2 năm 2023 về Quyết định hành chính (10/07/2023)

Thư viện Viện Nhà nước và Pháp luật trân trọng giới thiệu Danh mục tư liệu về quyết định hành chính được thực hiện trong quý I năm 2023. Tư liệu bao gồm bài tạp chí, sách, luận văn, luận án và tài liệu. Độc giả quan tâm muốn tìm hiểu nội dung, xin đến phòng 107, số 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội. Điện thoại: 024.3971 3334. Hân hạnh được phục vụ!

Giới thiệu Danh mục tư liệu thực hiện quý I phần 1 năm 2023 về Trọng tài thương mại (22/05/2023)

Thư viện Viện Nhà nước và Pháp luật trân trọng giới thiệu Danh mục tư liệu về trọng tài thương mại được thực hiện trong quý I năm 2023. Tư liệu bao gồm bài tạp chí, sách, luận văn, luận án và tài liệu. Độc giả quan tâm muốn tìm hiểu nội dung, xin đến phòng 107, số 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội. Điện thoại: 024.3971 3334. Hân hạnh được phục vụ!

Giới thiệu Danh mục sách nhà nước và pháp luật nhập quý 1 năm 2023 (20/04/2023)

Thư viện Viện Nhà nước và Pháp luật trân trọng giới thiệu Danh mục sách nhà nước và pháp luật do các thư viện thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nhập trong quý 1 năm 2023. Độc giả quan tâm, muốn tìm hiểu nội dung, xin mời liên hệ thư viện nơi lưu trữ tài liệu để được phục vụ!

Giới thiệu Danh mục tư liệu thực hiện quý 4 năm 2022 về Vụ án hình sự (phần 2) (02/03/2023)

Thư viện Viện Nhà nước và Pháp luật trân trọng giới thiệu Danh mục tư liệu về vụ án hình sự được thực hiện trong quý 4 năm 2022. Tư liệu bao gồm bài tạp chí, sách, luận văn, luận án và tài liệu. Độc giả quan tâm muốn tìm hiểu nội dung, xin đến phòng 107, số 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội. Điện thoại: 024.3971 3334. Hân hạnh được phục vụ!