•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE

Giới thiệu Danh mục tư liệu thực hiện quý 2 năm 2021 về Bổ trợ tư pháp và Cải cách tư pháp (10/08/2021)

Thư viện Viện Nhà nước và Pháp luật trân trọng giới thiệu Danh mục tư liệu về bổ trợ tư pháp và cải cách tư pháp được thực hiện trong quý 2 năm 2021. Tư liệu bao gồm bài tạp chí, sách, luận văn, luận án và tài liệu. Độc giả quan tâm muốn tìm hiểu nội dung, xin đến phòng 107, số 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội. Điện thoại: 024.3971 3334. Hân hạnh được phục vụ!

Giới thiệu Danh mục tư liệu thực hiện quý 1 năm 2021 về Giao kết hợp đồng theo pháp luật Việt Nam (12/05/2021)

Thư viện Viện Nhà nước và Pháp luật trân trọng giới thiệu Danh mục tư liệu về lĩnh vực giao kết hợp đồng theo pháp luật Việt Nam được thực hiện trong quý 1 năm 2021. Tư liệu bao gồm bài tạp chí, sách, luận văn, luận án và tài liệu. Độc giả quan tâm muốn tìm hiểu nội dung, xin đến phòng 107, số 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội. Điện thoại: 024.3971 3334. Hân hạnh được phục vụ!

Giới thiệu Danh mục sách nhà nước và pháp luật nhập số 06 (quý 1 năm 2021) (28/04/2021)

Thư viện Viện Nhà nước và Pháp luật trân trọng giới thiệu Danh mục sách nhà nước và pháp luật do các thư viện thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nhập trong quý 1 năm 2021. Độc giả quan tâm, muốn tìm hiểu nội dung, xin mời liên hệ thư viện nơi lưu trữ tài liệu để được phục vụ!

Giới thiệu Danh mục sách nhà nước và pháp luật nhập quý 4 năm 2020 (Phần 2) (15/04/2021)

Thư viện Viện Nhà nước và Pháp luật trân trọng giới thiệu Danh mục sách nhà nước và pháp luật do các thư viện thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nhập trong quý 4 năm 2020 (Phần 2). Độc giả quan tâm, muốn tìm hiểu nội dung, xin mời liên hệ thư viện nơi lưu trữ tài liệu để được phục vụ!

Giới thiệu Danh mục tư liệu thực hiện quý 4 năm 2020 về Phòng, chống tham nhũng (08/04/2021)

Thư viện Viện Nhà nước và Pháp luật trân trọng giới thiệu Danh mục tư liệu về lĩnh vực Phòng, chống tham nhũng được thực hiện trong quý 4 năm 2020. Tư liệu bao gồm sách, bài tạp chí và tài liệu. Độc giả quan tâm muốn tìm hiểu nội dung, xin đến trực tiếp phòng 107, số 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội. Điện thoại: 024.3971 3334. Hân hạnh được phục vụ!

Giới thiệu Danh mục sách nhà nước và pháp luật nhập quý 4 năm 2020 (Phần 1) (19/03/2021)

Thư viện Viện Nhà nước và Pháp luật trân trọng giới thiệu Danh mục sách nhà nước và pháp luật do các thư viện thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nhập trong quý 4 năm 2020 (Phần 1). Độc giả quan tâm, muốn tìm hiểu nội dung, xin mời liên hệ thư viện nơi lưu trữ tài liệu để được phục vụ!

Giới thiệu Danh mục tư liệu thực hiện quý 3 năm 2020 về Tội phạm kinh tế và Tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế (11/01/2021)

Thư viện Viện Nhà nước và Pháp luật trân trọng giới thiệu Danh mục tư liệu về Tội phạm kinh tế và Tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế được thực hiện trong quý 3 năm 2020. Tư liệu bao gồm bài tạp chí, sách, luận văn, luận án và tài liệu nước ngoài. Độc giả quan tâm muốn tìm hiểu nội dung, xin đến trực tiếp phòng 107, số 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội. Điện thoại: 024.3971 3334. Hân hạnh được phục vụ!

Giới thiệu Danh mục luận văn, luận án về lĩnh vực Hộ tịch (20/07/2020)

Thư viện Viện Nhà nước và Pháp luật trân trọng giới thiệu Danh mục luận văn, luận án về lĩnh vực Hộ tịch. Độc giả quan tâm muốn tìm hiểu nội dung, xin gửi yêu cầu qua email: thuvien@isl.gov.vn hoặc đến trực tiếp phòng 107, số 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội. Điện thoại: 04.3971 3334. Hân hạnh được phục vụ!