•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE

Giới thiệu Danh mục sách năm 2012 - 2013 (Phần 3) (13/03/2014)

Thư viện Viện Nhà nước và Pháp luật giới thiệu danh mục sách nhập trong năm 2012 và 2013. Độc giả quan tâm muốn tìm hiểu nội dung sách, xin đến liên hệ trực tiếp với phòng Thông tin - Thư viện, 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội. Hân hạnh được phục vụ!

Giới thiệu Danh mục sách năm 2012 - 2013 (Phần 2) (08/01/2014)

Thư viện Viện Nhà nước và Pháp luật giới thiệu danh mục sách nhập trong năm 2012 và 2013. Độc giả quan tâm muốn tìm hiểu nội dung sách, xin đến liên hệ trực tiếp với phòng Thông tin - Thư viện, 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội. Hân hạnh được phục vụ!

Giới thiệu Danh mục sách năm 2012 - 2013 (Phần 1) (31/12/2013)

Thư viện Viện Nhà nước và Pháp luật giới thiệu danh mục sách nhập trong năm 2012 và 2013. Độc giả quan tâm muốn tìm hiểu nội dung sách, xin đến liên hệ trực tiếp với phòng Thông tin - Thư viện, 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội. Hân hạnh được phục vụ!

Thư viện giới thiệu các đầu sách mới (21/08/2012)

Ngày 14/08/2012, Nhà pháp luật Việt – Pháp đã trao tặng Thư viện một số đầu sách mới.

Danh mục luận văn chuyên ngành luật hình sự năm 1997 (14/06/2012)

Bạn đọc muốn tìm hiểu, xin mời xem trong file đính kèm.

Danh mục luận văn chuyên ngành luật nhà nước năm 1997 (14/06/2012)

Bạn đọc muốn tìm hiểu, xin mời xem trong file đính kèm.

Danh mục luận văn chuyên ngành dân sự - kinh tế năm 1997 (14/06/2012)

Bạn đọc muốn tìm hiểu, xin mời xem trong file đính kèm.

Danh mục luận văn, luận án chuyên ngành luật hình sự năm 1996 (24/05/2012)

Bạn đọc muốn tìm hiểu, xin mời xem trong file đính kèm.