Thông báo về việc chủ động thực hiện các biện pháp ứng phó với những diễn biến mới của dịch bệnh Covid-19 (27/07/2020)

Căn cứ Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp ngày 25/7/2020 của Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19; Căn cứ Công điện khẩn số 05/CĐ-UBND ngày 26/7/2020 của Chủ tịch UBND Tp. Hà Nội, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Covid-19 Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam ngày 26/7/2020 đã ban hành Thông báo về việc chủ động thực hiện các biện pháp ứng phó với những diễn biến mới của dịch bệnh Covid-19 và đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc, các tổ chức chính trị - xã hội của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nghiêm túc triển khai, thực hiện.

 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE