Hội thảo khoa học “Chiến lược phát triển pháp luật Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn 2045: Lý luận và thực tiễn”

Hội thảo khoa học “Chiến lược phát triển pháp luật Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn 2045: Lý luận và thực tiễn” (15/11/2021)

Ngày 5/11/2021, Viện Nhà nước và Pháp luật, Học viện Khoa học xã hội thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học trực tiếp và trực tuyến với chủ đề “Chiến lược phát triển pháp luật Việt Nam giai đoạn 2021 -2030, tầm nhìn 2045: Lý luận và thực tiễn” tại Học viện Khoa học xã hội, 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE