Chi bộ Viện Nhà nước và Pháp luật tổ chức Lễ kết nạp đảng viên năm 2021

Chi bộ Viện Nhà nước và Pháp luật tổ chức Lễ kết nạp đảng viên năm 2021 (03/02/2021)

Ngày 1/02/2021, được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm), tại Hội trường 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội, Chi bộ Viện Nhà nước và Pháp luật đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng ưu tú Chu Thị Thanh An vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE