Hội thảo quốc tế công bố kết quả nghiên cứu “Pháp luật về thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn trong quản lý chất thải: Kinh nghiệm quốc tế và gợi mở cho Việt Nam”

Hội thảo quốc tế công bố kết quả nghiên cứu “Pháp luật về thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn trong quản lý chất thải: Kinh nghiệm quốc tế và gợi mở cho Việt Nam” (07/11/2022)

Đây là hội thảo trong khuôn khổ Dự án nghiên cứu “Pháp luật về phát triển kinh tế tuần hoàn để đảm bảo phát triển bền vững: Kinh nghiệm quốc tế và gợi mở cho Việt Nam” do Văn phòng Konrad Adenauer Stiftung (CHLB Đức) tại Việt Nam tài trợ. Hội thảo diễn ra ngày 27/10/2022 tại khách sạn Sheraton, Hà Nội.

 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE