•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE
Nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong xây dựng pháp luật

Nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong xây dựng pháp luật (30/07/2021)

Chiều ngày 27/7/2021, với 472/476 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2021 (05/07/2021)

Nhiều thay đổi về chính sách ưu đãi với người có công, tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội lên 360.000 đồng/tháng từ 1/7/2021, quy định giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp... là những chính sách mới có hiệu lực từ 1/7/2021.
Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với các nhà khoa học về xây dựng Nhà nước pháp quyền

Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với các nhà khoa học về xây dựng Nhà nước pháp quyền (05/07/2021)

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Bộ Chính trị đã thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”; trình Trung ương cho ý kiến.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2021 (04/06/2021)

Quy định mới về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền internet; điều kiện hoạt động của trung tâm, doanh nghiệp dịch vụ việc làm; tổ chức, cá nhân được phép khai thác, sử dụng thông tin bảo hiểm của mình... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2021.

Một số chính sách mới có hiệu lực trong tháng 4 năm 2021 (01/04/2021)

Một số chính sách quan trọng của Nhà nước có hiệu lực từ tháng 4 năm 2021, cụ thể là:

Sửa luật để bảo vệ người tiêu dùng tốt hơn (25/03/2021)

Giới chuyên gia cho rằng Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ban hành năm 2011 hiện bộc lộ nhiều điểm hạn chế, không còn phù hợp với thực tiễn. Do đó, cần được sửa đổi để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tốt hơn.

Chính sách mới có hiệu lực trong tháng 3 năm 2021 (05/03/2021)

Nhiều chính sách quan trọng của Nhà nước có hiệu lực từ tháng 3 năm 2021, cụ thể là:

Chính sách mới có hiệu lực trong tháng 2 năm 2021 (03/02/2021)

Nhiều chính sách quan trọng của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực trong tháng 2, cụ thể: