•  
     
  •  
     
  •  
     
LIÊN KẾT WEBSITE

Giới thiệu Viện Nhà nước và Pháp luật (12/03/2018)

Viện Nhà nước và Pháp luật đã trải qua hơn 50 năm xây dựng và phát triển. Năm mươi năm - đó là cả một chặng đường dài không ngừng phấn đầu và trưởng thành về mọi mặt của tập thể cán bộ, viên chức, công chức Viện Nhà nước và Pháp luật.