•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE
Đánh giá, nghiệm thu cấp quốc gia Đề tài khoa học cấp Nhà nước

Đánh giá, nghiệm thu cấp quốc gia Đề tài khoa học cấp Nhà nước (03/01/2020)

Sáng ngày 27/12/2019, tại Hội trường Hội đồng Lý luận Trung ương, đã diễn ra buổi đánh giá, nghiệm thu cấp quốc gia của Đề tài cấp Nhà nước “Thực hiện nguyên tắc pháp quyền trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo: Thực trạng, vấn đề đặt ra và giải pháp”, mã số KX04.06/16-20 do Viện Nhà nước và Pháp luật là cơ quan chủ trì, PGS.TS. Nguyễn Đức Minh là Chủ nhiệm.
Xét duyệt thuyết minh đề tài khoa học cấp Bộ năm 2023 - 2024

Xét duyệt thuyết minh đề tài khoa học cấp Bộ năm 2023 - 2024 (31/05/2022)

Ngày 28/05/2022, Viện Nhà nước và Pháp luật đã tổ chức xét duyệt thuyết minh đề tài khoa học cấp Bộ sẽ triển khai trong năm 2023 - 2024.

Xét duyệt thuyết minh đề tài khoa học cấp Bộ năm 2021 - 2022 (27/04/2020)

Trong 02 tuần qua, Viện Nhà nước và Pháp luật đã tổ chức xét duyệt thuyết minh đề tài khoa học cấp Bộ triển khai trong năm 2021 - 2022.

Các đề tài cấp Bộ thực hiện giai đoạn 2017 – 2018 hoàn thành nghiệm thu cấp Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (12/04/2019)

Trong 4 tháng đầu năm 2019, 06 đề tài cấp Bộ do Viện Nhà nước và Pháp luật chủ trì, thực hiện trong 02 năm 2017 và 2018, đã được Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức nghiệm thu xong.

Đề tài cấp Bộ “Cơ sở lý luận và thực tiễn về hạn chế quyền con người ở Việt Nam hiện nay” nghiệm thu đạt loại xuất sắc (18/03/2019)

Chiều ngày 14/03/2019, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức nghiệm thu cấp Bộ Đề tài “Cơ sở lý luận và thực tiễn về hạn chế quyền con người ở Việt Nam hiện nay” do TS. Nguyễn Linh Giang làm chủ nhiệm, Viện Nhà nước và Pháp luật là cơ quan chủ trì. Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá đạt loại xuất sắc.

Viện Nhà nước và Pháp luật nghiệm thu đề tài cấp cơ sở thực hiện năm 2023 (12/12/2023)

Cuối tháng 11 năm 2023, Viện Nhà nước và Pháp luật tổ chức nghiệm thu 25 đề tài cấp cơ sở thực hiện năm 2023.

Xét duyệt thuyết mình đề tài cơ sở năm 2024 (29/06/2023)

Trong tháng 6 năm 2023, Viện Nhà nước và Pháp luật đã tổ chức xét duyệt thuyết minh 24 đề tài khoa học cấp cơ sở sẽ thực hiện trong năm 2024.

Viện Nhà nước và Pháp luật nghiệm thu đề tài cấp cơ sở thực hiện năm 2022 (12/12/2022)

Trong những tuần cuối tháng 11 và đầu tháng 12 năm 2022, Viện Nhà nước và Pháp luật tổ chức nghiệm thu 22 đề tài cấp cơ sở thực hiện năm 2022.

Xét duyệt thuyết minh đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2023 (03/06/2022)

Trong các ngày từ 27 đến 30/05/2022, Viện Nhà nước và Pháp luật đã tổ chức xét duyệt thuyết minh đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2023.
Khảo sát thực tế về quản lý chất thải tại Hưng Yên và Vĩnh Phúc

Khảo sát thực tế về quản lý chất thải tại Hưng Yên và Vĩnh Phúc (08/11/2022)

Đây là một trong các hoạt động của Dự án “Pháp luật về phát triển kinh tế tuần hoàn để đảm bảo phát triển bền vững: Kinh nghiệm quốc tế và gợi mở cho Việt Nam”. Các chuyến đi tham quan, khảo sát diễn ra trong tháng 9 năm 2022.

Nghiệm thu Đề tài “Bình luận khoa học chuyên sâu Bộ luật Hình sự năm 2015 (Phần chung)” (25/07/2019)

Ngày 19/07/2019, tại Hội trường Viện Nhà nước và Pháp luật, đã diễn ra buổi nghiệm thu cấp Trường của Đề tài “Bình luận khoa học chuyên sâu Bộ luật Hình sự năm 2015 (Phần chung)”. Đây là đề tài hợp tác nghiên cứu khoa học giữa Viện Nhà nước và Pháp luật với Trường Đại học Luật, Đại học Huế, do PGS.TS. Nguyễn Duy Phương và TS. Đinh Thế Hưng đồng Chủ nhiệm.

Nghiệm thu Đề tài “Bình luận chuyên sâu chế định hợp đồng trong Bộ luật Dân sự năm 2015” (22/07/2019)

Ngày 15/07/2019, tại Hội trường Viện Nhà nước và Pháp luật, đã diễn ra buổi nghiệm thu cấp Trường của Đề tài “Bình luận chuyên sâu chế định hợp đồng trong Bộ luật Dân sự năm 2015”. Đây là đề tài hợp tác nghiên cứu khoa học giữa Viện Nhà nước và Pháp luật với Trường Đại học Luật, Đại học Huế, do PGS. TS. Đoàn Đức Lương và TS. Dương Quỳnh Hoa đồng chủ nhiệm.

Viện Nhà nước và Pháp luật ký kết hợp tác với Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam (14/05/2018)

Ngày 10/5/2018, Lễ ký kết hợp tác nghiên cứu, giảng dạy giữa Viện Nhà nước và Pháp luật và Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam (Học viện) đã diễn ra thành công tốt đẹp.