•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE
Viện Nhà nước và Pháp luật ký kết thỏa thuận hợp tác với Trường Đại học Thủy lợi

Viện Nhà nước và Pháp luật ký kết thỏa thuận hợp tác với Trường Đại học Thủy lợi (05/06/2024)

Ngày 03/06/2024, tại Trường Đại học Thủy lợi, 175 Tây Sơn, Hà Nội, đã diễn ra Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Viện Nhà nước và Pháp luật với Trường Đại học Thủy lợi.
Viện Nhà nước và Pháp luật ký kết thỏa thuận hợp tác với Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh

Viện Nhà nước và Pháp luật ký kết thỏa thuận hợp tác với Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh (08/12/2023)

Ngày 29/11/2023, tại 36 Tôn Thất Đạm, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Viện Nhà nước và Pháp luật và Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh đã ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai bên.
Viện Nhà nước và Pháp luật ký kết thỏa thuận hợp tác với Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ

Viện Nhà nước và Pháp luật ký kết thỏa thuận hợp tác với Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ (06/12/2023)

Ngày 28/11/2023, tại trụ sở Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam), 49 Nguyễn Thị Minh Khai, Tp. Hồ Chí Minh, Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Viện Nhà nước và Pháp luật và Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ đã diễn ra thành công tốt đẹp.
Viện Nhà nước và Pháp luật ký thỏa thuận hợp tác với Học viện Phụ nữ Việt Nam

Viện Nhà nước và Pháp luật ký thỏa thuận hợp tác với Học viện Phụ nữ Việt Nam (06/05/2022)

Ngày 28/04/2022, tại trụ sở Học viện Phụ nữ Việt Nam, 68 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội, Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Viện Nhà nước và Pháp luật và Học viện Phụ nữ Việt Nam đã diễn ra thành công tốt đẹp.
Viện Nhà nước và Pháp luật tiếp đoàn Viện Luật học, Viện Hàn lâm Khoa học Ba Lan

Viện Nhà nước và Pháp luật tiếp đoàn Viện Luật học, Viện Hàn lâm Khoa học Ba Lan (21/05/2019)

Chiều ngày 17/5/2019, tại trụ sở 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội, Viện Nhà nước và Pháp luật đã tiếp đoàn cán bộ của Viện Luật học, Viện Hàn lâm Khoa học Ba Lan đến thăm và trao đổi khoa học với Viện.