•  
     
  •  
     
  •  
     
LIÊN KẾT WEBSITE

Viện Nhà nước và Pháp luật tiếp Giám đốc Chương trình Nhà nước pháp quyền Châu Á Gisela Elsner (30/11/2015)

Sáng ngày 27/11/2015, tại 27 Trần Xuân Soạn, lãnh đạo Viện Nhà nước và Pháp luật đã tiếp bà Gisela Elsner, Giám đốc Chương trình Nhà nước pháp quyền Châu Á, Viện KAS (CHLB Đức). Mục đích của buổi gặp là bàn về về kế hoạch hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới.

Viện Nhà nước và Pháp luật tham gia Hội nghị quốc tế mạng lưới thông tin pháp luật Châu Á (24/09/2015)

Căn cứ Quyết định số 1768/QĐ-KHXH ngày 4/9/2015 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Nhà nước và Pháp luật đã cử TS. Lê Mai Thanh và TS. Nguyễn Linh Giang tham dự Hội nghị quốc tế mạng lưới thông tin pháp luật Châu Á (Hội nghị ALIN) tại Seoul, Hàn Quốc từ ngày 17 đến ngày 18 tháng 9 năm 2015. Hội nghị do Viện Nghiên cứu Lập pháp Hàn Quốc tổ chức và tài trợ.

Viện Nhà nước và Pháp luật tiếp đoàn Công ty Global & Local Brainpark, Hàn Quốc (22/08/2014)

Sáng ngày 18/8/2014, tại Hội trường 27 Trần Xuân Soạn, Viện Nhà nước và Pháp luật đã tiếp đoàn đến từ Công ty Global & Local Brainpark, Hàn Quốc.

Viện Nhà nước và Pháp luật tiếp đoàn Trung tâm Nhân quyền Na Uy (21/08/2014)

Chiều ngày 14/8/2014, tại Hội trường 27 Trần Xuân Soạn, Viện Nhà nước và Pháp luật đã tiếp đoàn đến từ Trung tâm Nhân quyền Na Uy (NCHR), Đại học Oslo, Na Uy.

Viện Nhà nước và Pháp luật tiếp đoàn Bộ Chiến lược và Tài chính Hàn Quốc (29/06/2014)

Ngày 25/6/2014, tại 27 Trần Xuân Soạn, Viện Nhà nước và Pháp luật đã tiếp đoàn đến từ Bộ Chiến lược và Tài chính Hàn Quốc. Thành phần đoàn Hàn Quốc tham dự cuộc gặp gồm có: ông Lee Won Sik – Thứ trưởng Bộ Chiến lược và Tài chính, GS. Park Jeong Won – Đại học Tổng hợp Kookmin, TS. Choi Cheon Woon - Tổng Công ty Quản lý tài sản Hàn Quốc 1 và GS. Park Whon IL – Đại học Kyunghee.