•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE

Viện Nhà nước và Pháp luật ký kết thỏa thuận hợp tác với Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ

06/12/2023
Ngày 28/11/2023, tại trụ sở Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam), 49 Nguyễn Thị Minh Khai, Tp. Hồ Chí Minh, Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Viện Nhà nước và Pháp luật và Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Buổi lễ ký kết có sự tham dự và chứng kiến của PGS.TS. Nguyễn Đức Minh (Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam). Tham gia buổi lễ, về phía Viện Nhà nước và Pháp luật có TS. Phạm Thị Thúy Nga (Phó Viện trưởng phụ trách Viện), TS. Nguyễn Linh Giang (Phó Viện trưởng), ThS. Cao Việt Thăng (Phó Bí thư Chi bộ), ThS. Lê Phương Hoa (Trưởng phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế) và ThS. Nguyễn Đình Sơn (Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp). Về phía Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ có PGS.TS. Vũ Tuấn Hưng (Phó Viện trưởng phụ trách Viện), TS Phú Văn Hẳn (Phó Viện trưởng), TS. Nguyễn Khánh Trung Kiên (Phó Viện trưởng), TS. Nguyễn Thu Vân (Phó Bí thư Đảng ủy), ThS. Từ Thị Phi Điệp (Trưởng phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế), TS. Cao Phương Thảo (Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp).

 

Hai bên đã cùng nhau trao đổi, thảo luận và đi đến thống nhất hợp tác với mục tiêu nhằm tạo thể chế gắn kết và thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của hai cơ quan trong việc nghiên cứu, tư vấn chính sách và chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học của hai bên tại vùng Nam bộ và cả nước phù hợp quy định pháp luật. Việc hợp tác giữa hai bên để phát huy và sử dụng hợp lý nguồn lực của hai cơ quan trong việc hoàn thành các nhiệm vụ được giao, lan tỏa tốt hơn cho các cơ quan của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tại vùng Nam Bộ. Theo đó, nội dung hợp tác cụ thể là:

 

- Phối hợp, liên kết chặt chẽ trong công tác nghiên cứu, thúc đẩy các hoạt động khảo sát, điều tra,… triển khai các nhiệm vụ, đề tài, dự án nghiên cứu khoa học của hai bên chủ trì hoặc triển khai;

- Phối hợp tổ chức chuyển giao, ứng dụng kết quả khoa học của các bên tại vùng Nam bộ và cả nước trên cơ sở mở rộng kênh lan tỏa làm tốt chức năng, nhiệm vụ của các bên, thúc đẩy mạnh mẽ hơn việc nghiên cứu và ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn cuộc sống;

- Phối hợp trong tổ chức các sự kiện khoa học hằng năm, đặc biệt chú ý khai thác hướng tổ chức các sự kiện khoa học gắn với các cơ quan Ban, Bộ, ngành trung ương và các địa phương;

- Mời hoặc giới thiệu các chuyên gia, các nhà khoa học của hai bên trong việc triển khai các đề tài, dự án, nhiệm vụ, hoặc sự kiện khoa học mà một trong hai bên chủ trì hoặc tham gia ở vùng Nam bộ và cả nước;

- Chia sẻ cơ sở dữ liệu, thông tin khoa học phù hợp quá trình chuyển đổi số của hai cơ quan, phù hợp quy định pháp luật;

- Hoạt động tập huấn, đào tạo hoặc các hoạt động khác trên cơ sở phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và nguồn lực của mỗi bên. 

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS. Nguyễn Đức Minh nhấn mạnh ý nghĩa của việc hợp tác giữa hai đơn vị trong việc nâng cao năng lực nghiên cứu, mở rộng phạm vi nghiên cứu của mỗi đơn vị trong bối cảnh ngày càng cần có các nghiên cứu đa ngành, liên ngành. TS. Phạm Thị Thúy Nga và PGS.TS. Vũ Tuấn Hưng cũng chia sẻ và nhìn nhận việc phối hợp tổ chức Tọa đàm “Thực hiện pháp luật kinh tế ở Tp. Hồ Chí Minh: Thực trạng và giải pháp” lần này cũng như các hoạt động sắp tới đã được hai bên thống nhất và lên kế hoạch cụ thể sẽ giúp việc thỏa thuận hợp tác trở nên thực chất, tạo cơ sở trao đổi kinh nghiệm, khai thác tiềm năng, thế mạnh và nâng cao năng lực nghiên cứu và đào tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển của mỗi bên trong thực hiện chức năng và nhiệm vụ của mình.

 

Cuối buổi lễ, TS. Phạm Thị Thúy Nga chúc những đóng góp của hai bên trong thời gian tới sẽ giúp cho hai cơ quan đạt được nhiều thành công hơn nữa.  

 

Một số hình ảnh tại Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác:

 

Đại diện cho hai bên, TS. Phạm Thị Thúy Nga và PGS.TS. Vũ Tuấn Hưng (thứ tư từ phải sang)

ký kết thỏa thuận hợp tác

 

PGS.TS. Nguyễn Đức Minh phát biểu

 

PGS.TS. Vũ Tuấn Hưng phát biểu

 

Hai bên trao tặng cho nhau món quà nhỏ kỷ niệm