•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE

HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN – TƯ LIỆU – THƯ VIỆN QUA 40 NĂM XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH (07/11/2008)

Trải qua 40 năm xây dựng và phát triển của Viện Nhà nước và pháp luật, được sự quan tâm của lãnh đạo Viện, Phòng Thông tin – Tư liệu – Thư viện (nay là Thư viện) đã được hình thành và phát triển ngay từ những ngày đầu xây dựng Viện. Chức năng đầu tiên của thư viện là thu thập, tàng trữ và bảo quản tư liệu. Phòng Thông tin – tư liệu – Thư viện có nhiệm vụ sưu tầm, thu thập, bổ sung đầy đủ các tư liệu, sách, báo chí trong nước và nước ngoài phục vụ đắc lực cho việc nghiên cứu và giảng dạy của cán bộ trong Viện, nghiên cứu sinh, học viên cao học của Viện, cán bộ của một số Bộ, trường đại học có liên quan đến ngành luật.