•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE

Giới thiệu Danh mục sách năm 2012 - 2013 (Phần 7)

30/03/2015
Thư viện Viện Nhà nước và Pháp luật giới thiệu danh mục sách nhập trong năm 2012 và 2013. Độc giả quan tâm muốn tìm hiểu nội dung sách, xin đến liên hệ trực tiếp với phòng Thông tin - Thư viện, 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội. Hân hạnh được phục vụ!

301- 06280 /  VNNPHAPHAPLUAT / vie (VN)

Bùi Nhật Quang

Thổ Nhĩ Kỳ và khả năng hợp tác của Việt Nam đến năm 2020 /  Bùi Nhật Quang . - H. : Khoa học xã hội, 2013 . -  239 tr., 21 cm.

 

302-  06281 /  VNNPHAPHAPLUAT / vie (VN)

Tìm hiểu pháp luật dành cho nông dân và đồng bào dân tộc thiểu số . - H. : Hồng Đức, 2012 . -  247 tr., 21 cm.

 

303- 06282 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Phan Huy Hồng

Quyền tự do kinh doanh theo pháp luật Liên minh Châu Âu và Việt Nam /  Phan Huy Hồng, Nguyễn Thanh Tú . - H. : Chính trị quốc gia, 2012 . - 279 tr., 21 cm.

 

304- 06283 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Nguyễn Hải An

Pháp luật về tặng cho quyền sử dụng đất ở Việt Nam /  Nguyễn Hải An . - H. : Chính trị quốc gia, 2012 . -  302 tr., 21 cm.

 

305- 06284 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Những việc cần làm ngay về xây dựng Đảng . - H. : Chính trị Quốc gia- Sự Thật, 2013 . -  443 tr., 21 cm.

 

306- 06285 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Đỗ Tiến Sâm

Cơ chế hợp tác phát triển giữa các tỉnh Tây Bắc (Việt Nam) và Vân Nam (Trung Quốc ) /  Đỗ Tiến Sâm . - H. : Khoa học xã hội, 2013 . -  tr., 24cm

 

307- 06286 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Nguyễn Thị Vân Anh

Vai trò của Hội bảo vệ người tiêu dùng trong việc bảo vệ người tiêu dùng /  Nguyễn Thị Vân Anh . - H. : Chính trị quốc gia, 2012 . -  263 tr., 21 cm.

 

308- 06287 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Vũ Kiều Anh

Chế định quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân ở một số nước trên thế giới /  Vũ Kiều Oanh . - H. : Khoa học xã hội, 2012 . -  215 tr., 21 cm.

 

309- 06288 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Nguyễn Minh Phương

Những kiến thức cơ bản về soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật / Nguyễn Minh Phương . - H. : Chính trị quốc gia, 2012 . -  406 tr., 21 cm.

 

310- 06289 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Nguyễn Bình Giang

Kinh tế và chính trị thế giới: Báo cáo thường niên 2012 /  Nguyễn Bình Giang . - H. : Khoa học xã hội, 2013 . -  195 tr., 21 cm.

 

311- 06290 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Lê Kim Sa

Kinh tế thế giới sau khủng hoảng: hệ lụy và triển vọng  /  Lê Kim Sa . - H. : Khoa học xã hội, 2013 . -  227tr., 21 cm.

 

312- 06291 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Trương Duy Hòa

Một số vấn đề và xu hướng chính trị - kinh té ở cộng hòa dân chủ nhân dân Lào trong hai thập niên đầu thế kỷ XXI /  Trương Duy Hòa ch.b . - H. : Khoa học xã hội, 2012 . - 247 tr., 21 cm.

 

313- 06292 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Nguyễn Duy Dũng

ASEAN từ hiệp hội đến cộng đồng: Những vấn đề nổi bật và tác động đến Việt Nam /  Nguyễn Duy Dũng ch.b . - H. : Khoa học xã hội, 2012 . -  223 tr., 21 cm.

 

314- 06293 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Lạm phát mục tiêu và khuôn khổ đối với chính sách tiền tệ ở Việt Nam . - H. : Tri thức, 2012. . -  179 tr., 24 cm.

 

315- 06294 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Đinh Xuân Trình

Thanh toán quốc tế trong ngoại thương tài trợ thương mại quốc tế /  Đinh Xuân Trình . - H. : Thống kê, 2012 . -  505 tr., 24 cm.

 

316- 06295 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Hạ Thị Thiều Dao

Nợ nước ngoài và quản lý nợ nước ngoài của Việt Nam /  Hạ Thị Thiều Dao . - H. : Tài chính, 2012 . -  267 tr., 24 cm.

 

317- 06296 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Tô Trung Thành, Nguyễn Trí Dũng

Ủy ban kinh tế của Quốc hội

Báo cáo kinh tế vĩ mô 2012 từ bất ổn vĩ mô đến con đường tái cơ cấu /  Tô Trung Thành, Nguyễn Trí Dũng . - H. : Tri thức, 2012 . -  297tr., 24 cm.

 

318- 06297 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Trần Anh Tuấn ch.b

Pháp luật về công vụ, công chức của Việt Nam và một số nước trên thế giới / Trần Anh Tuấn ch.b  . - H. : Chính trị quốc gia, 2012 . -  1271tr., 24 cm.

 

319- 06298 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Phan Hồng Giang ...

Quản lý văn hóa Việt Nam trong tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế / Phan Hồng Giang, Bùi Hoài Sơn   . - H. : Chính trị quốc gia, 2012 . - 531tr., 24 cm.

 

320- 06299 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Luật thủ đô và những quy định mới về công tác quản lý hành chính nhà nước trên các lĩnh vực tại thành phố Hà Nội /   . - H. : Văn hóa- Thông tin, 2013 . -  502tr., 27 cm.

 

321- 06300 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Thực trạng vấn đề chủ quyền Biển Đông và giải pháp /   . - : Kwangju, 2012 . -  261tr., .

 

322- 06301 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Nguyễn Xuân Thắng, Vũ Văn Phúc, Phạm Văn Đức, Nguyễn Linh Khiếu

Văn kiện đại hội XI của Đảng: một số vấn đề lý luận và thực tiễn / Nguyễn Xuân Thắng, Vũ Văn Phúc, Phạm Văn Đức,...  . - H. : Khoa học Xã hội, 2013 . -  535tr., 24 cm.

 

323- 06302 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Nguyễn Ngọc Anh  ...

Bình luận Luật Đặc xá / Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Xuân Định, Nguyễn Thị Thu Phương, Công Phương Vũ  . - H. : Tư Pháp, 2013 . -  257tr., 24 cm.

 

324- 06303 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Tạ Ngọc Tấn

Xu hướng biến đôiỉ cơ cấu xã hội Việt Nam / Tạ Ngọc Tấn  . - H. : Chính trị quốc gia, 2013 . -  535tr., 20,5 cm.

 

325- 06304 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Trịnh Văn Thảo

Ba thế hệ trí thức Người Việt (1862 - 1954): nghiên cứu lịch sử xã hội / Trịnh Văn Thảo  . - H. : Thế giới, 2013 . -  457tr., 24 cm.

 

326- 06305 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Nguyễn Minh Khải  ...

Tìm hiểu tác phẩm tư bản của C.Mác / Nguyễn Minh Khải, Bùi Ngọc Quỵnh  . - H. : Chính trị quốc gia, 2013 . -  554tr., 20,5 cm.

 

327- 06306 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Hội đồng lý luận trung ương

Đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam và chuển đổi phương thức phát triển kinh tế ở Trung Quốc /   . - H. : Chính trị quốc gia, 2013 . -  439tr., 20,5 cm.

 

328- 06307 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Vụ Bổ trợ tư pháp - Bộ Tư pháp

Một số vấn đề về Luật Giám định tư pháp /   . - H. : Tư pháp, 2012 . -  247tr., 19 cm.

 

329- 06308 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Bộ Tư pháp

Tìm hiểu các tranh chấp trong một số lĩnh vực pháp luật /   . - H. : Tư pháp, 2012 . -  391tr., 20,5 cm.

 

330- 06309 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Phan Huy Đường

Quản lý nhà nước về lao động nước ngoài chất lượng cao ở Việt Nam (Sách chuyên khảo) / Phan Huy Đường  . - H. : Chính trị quốc gia, 2012 . -  193tr., 20,5 cm.

 

331- 06310 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội

Giới thiệu công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (ICCPR, 1966)(Tài liệu tham khảo) /   . - H. : Hồng Đức, 2012 . -  671tr., 20,5 cm.

 

332- 06311 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Trần Đức Châm

Xã hội học tội phạm / Trần Đức Châm  . - H. : Chính trị quốc gia, 2012 . -  151tr., 20,5 cm.

 

333- 06312 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Võ Khánh Vinh

Những vấn đề lí luận và thực tiễn về sử đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 / Võ Khánh Vinh ch.b  . - H. : Khoa học xã hội, 2013 . -  363tr., 20,5 cm.

 

334- 06313 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Nguyễn Ngọc Thế

Tội phạm, cấu thành tội phạm những vấn đề lý luận và thực tiễn (Sách chuyên khảo) / Nguyễn Ngọc Thế  . - H. : Chính trị quốc gia, 2013 . -  255tr., 20,5 cm.

 

335- 06314 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Nguyễn Bá Dương

Kiên định và sáng tạo bí quyết thành công của quá trình đổi mới ở Việt Nam / Nguyễn Bá Dương . - H. : Quân đội nhân dân, 2012 . -  379tr., 20,5 cm.

 

336- 06315 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2007, 2012 /   . - H. : Chính trị quốc gia, 2012 . -  163tr., 19 cm.

 

338-

Luật Hợp tác xã /   . - H. : Chính trị quốc gia, 2012 . -  79tr., 19 cm.

 

339- 06317 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Luật Quản lý Thuế năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2012 /   . - H. : Chính trị quốc gia, 2012 . -  250tr., 19 cm.

 

340- 06318 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Phạm Quang Trung ch.b

Mô hình tập đoàn kinh tế nhà nước ở Việt Nam đến năm 2020 / Pham Quang Trung ch.b . - H. : Chính trị quốc gia, 2013 . -  349tr., 20,5 cm.

 

341- 06319 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Phan Trung Lý  ...

Địa vị pháp lý của Kiểm toán nhà nước (Sách chuyên khảo) / Phan Trung Lý, Lê Huy Trọng, Đặng Văn Hải  . - H. : Chính trị quốc gia, 2012 . -  347tr., 20,5 cm.

 

342- 06320 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Đặng Minh Đức 

Viện Nghiên cứu Châu Âu

Cơ sơ lí luận và thực tiễn hoạt động của Nghị viện Châu Âu / Đặng Minh Đức  . - H. : Khoa học xã hội, 2013 . -  255tr., 21 cm.

 

343- 06321 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Hội đồng lý luận Trung ương

Kiên định mục tiêu và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta /   . - H. : Chính trị quốc gia - Sự thật, 2013 . -  502tr., 21 cm.

 

344- 06322 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Phạm Chí Trung

Đổi mới cơ chế hoạt động của các tổ chức nghiên cứu và phát triển ở Việt Nam / Phạm Trí Trung  . - H. : Khoa học xã hội, 2013 . -  281tr., 21 cm.

 

345- 06323 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Nguyễn Thị Thu Hà

Đổi mới công tác xã hội trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế: Lý luận và thực tiễn: Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Thu Hà . - H. : Chính trị quốc gia, 2013 . -  387tr., 21 cm.

 

346- 06324 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Nguyễn Xuân Thắng

Viện Hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Kinh tế thế giới và Việt Nam 2012 - 2013: Trên bước đường phục hồi đầy thách thức / Nguyễn Xuân Thắng ch.b  . - H. : KHoa học xã hội, 2013 . -  232tr., 24 cm.

 

347- 06325 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng trung ương

Chủ động ứng phó biến đổi khí hạu, đẩy mạnh công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn /   . - H. : Chính trị quốc gia - Sự thật, 2013 . -  227tr., 21 cm.

 

348- 06326 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Nguyễn Xuân Thắng, Trần Quang Minh

Viện nghiên cứu Đông Bắc Á

Chiến lược, chính sách của các quốc gia và vùng lãnh thổ ở Đông Bắc á về một số vấn đề nổi bật của khu vực giai đoạn 2011- 2020 / Nguyễn Xuân Thắng, Trần Quang Minh ch.b . - H. : Khoa học xã hội, 2013 . -  324tr., 21 cm.

 

349- 06327 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Trần Khánh ch.b

Viên nghiên cứu Đông Nam Á

Hiện thực hóa cộng đồng chính trị - an ninh ASEAN: Vấn đề và triển vọng / Trần Khánh ch.b  . - H. : Khoa học xã hội, 2013 . -  224tr., 21 cm.

 

350- 06328 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Lê Quốc Lý ch.b 

Những vấn đề đặt ra trong phát triển kinh tế Việt Nam giai đoạn 2011- 2020: Sách chuyên khảo / Lê Quốc Lý ch.b  . - H. : Chính trị quốc gia, 2013 . -  416tr., 21 cm.