•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE

Giới thiệu Danh mục sách năm 2014 (Phần 1)

08/05/2015
Thư viện Viện Nhà nước và Pháp luật giới thiệu danh mục sách nhập trong năm 2014. Độc giả quan tâm muốn tìm hiểu nội dung sách, xin đến liên hệ trực tiếp với phòng Thông tin - Thư viện, 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội. Hân hạnh được phục vụ!

411- V 11273

Tư liệu văn hiến Thăng Long - Hà Nội: Thư mục Tư liệu trước 1945. Tập 1 / Vũ Văn Quân ch.b . - H. : Hà Nội, 2013 . - 1049tr., 24 cm.

 

412- V 11276

Tư liệu văn hiến Thăng Long - Hà Nội: Tuyển tập Hương ước tục lệ / Nguyễn Tá Nhí chủ trì... . - H. : Hà Nội, 2010 . - 1324tr., 24 cm.

 

413- V 11277

Hoạt động đối ngoại trên đất Thăng Long - Hà Nội / Phạm Xuân Hằng ch.b, Vũ Quang Hiển, Nguyễn Hải Kế,... . - H. : Hà Nội, 2010 . - 524tr., 24 cm.

 

414- V 11282

Kinh tế hàng hóa của Thăng Long - Hà Nội: Đặc trưng và kinh nghiệm phát triển (Chương trình khoa học cấp nhà nước KX.09) / Nguyễn Trí Dĩnh ch.b, Lương Xuân Quỳ, Hoàng Văn Hoa,... . - H. : Hà Nội, 2010 . - 396tr., 24 cm.

 

415- V 11283

Quản lý và phát triển Thăng Long - Hà Nội: Lịch sử và bài học (Chương trình khoa học cấp nhà nước KX.09) / Vũ văn Quân, Đoàn Minh Tuấn, Nguyễn Quang Ngọc đồng ch.b . - H. : Hà Nội, 2010 . - 496tr., 24 cm.

 

416- V 11284

Giáo dục và khoa cử nho học Thăng Long Hà Nội / Bùi Xuân Đính . - H. : , 2010 . - 955tr., 24 cm.

 

417- V 11278

Phát triển khoa học và trọng dụng nhân tài của Thăng Long - Hà Nội / Vũ Hy Chương . - H. : , 2010 . - 362tr., 24 cm.

 

418- V 11279

Hà Nội địa chất, địa mạo và tài nguyên liên quan / Vũ Văn Phái . - H. : , 2010 . - 280tr., 24 cm.

 

419- V 11280

Phát huy tiềm lực tự nhiên, kinh tế, xã hội và giá trị lịch sử - văn hóa phát triển bền vững thủ đô Hà Nội đến năm 2020 / Phùng Hữu Phú . - H. : , 2010 . - 304tr., 24 cm.

 

420- V 11281

Bài học kinh nghiệm trong sự nghiệp bảo vệ, giải phóng Thăng Long - Hà Nội / Nguyễn Văn Tài ch.b . - H. : , 2010 . - 400tr., 24 cm.

 

421- V 11285

Vương triều Lý (1009 - 1226) / Nguyễn Quang Ngọc ch.b . - H. : , 2010 . - 964tr., 24 cm.

 

422- V 11287

Thăng Long - Hà Nội những trang sử vẻ vang chống ngoại xâm / Lê Đình Sỹ ch.b . - H. : , 2010 . - 588tr., 24 cm.

 

423- V 11286

Tư liệu văn hiến Thăng long - Hà Nội: Tuyển tập văn khắc Hán Nôm / Phạm Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Hoàng QUý, vũ tHị Lan Anh,... . - H. : , 2010 . - 1268tr., 24 cm.

 

424- V 11288

Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Hà Nội / Nguyễn Đình Lê ch.b . - H. : , 2010 . - 296tr., 24 cm.

 

425- V 11289

Việt Nam - Hà Nội trên đường hội nhập và phát triển / Nguyễn Mại . - H. : , 2010 . - 700tr., 24 cm.

 

426- V 11290

Lý Thường Kiệt lịch sử ngoại giao và tông giáo triều Lý / Hoàng Xuân Hãn . - H. : , 2010 . - 380tr., 24 cm.

 

427- V 11291

Hà Nội trong cuộc vân động giải phóng dân tộc cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX / Đinh Xuân Lâm ch.b . - H. : , 2010 . - 292tr., 24 cm.

 

428- V 11292

Đời sống tôn giáo tín ngưỡng Thăng Long - Hà Nội / Đỗ Quang Hưng . - H. : , 2010 . - 360tr., 24 cm.

 

429- V 11293

Tư liệu văn hiến Thăng Long - Hà Nội: Tuyển tập văn kiện lịch sử / . - H. : , 2010 . - 980tr., 24 cm.

 

430- V 11294

Lịch sử chính quyền thành phố Hà Nội / Đoàn Minh Huấn, Nguyễn Ngọc Hà (Đồng ch. b). - H. : , 2010 . - 312tr., 24 cm.

 

431- V 11296

Biên niên lịch sử Thăng Long - Hà Nội / Phạm Xuân Hằng, Phan Phương Thảo . - H. : , 2010 . - 1256tr., 24 cm.

 

432- V 11309

Văn sách thi Đình Thăng long - Hà Nội - Tập 1 / Nguyễn Văn Thịnh, Đinh Thanh Hiếu, Phùng Minh Hiếu . - H. : , 2010 . - 767tr., 24 cm.

 

433- V 11310

Văn sách thi Đình Thăng Long - Hà Nội - Tập 2 / . - H. : , 2010 . - 708tr., 24 cm.

 

434- V 11311

Thăng Long - Hà Nội tuyển tập công trình nghiên cứu lịch sử - Tập 1 / Nguyễn Quang Ngọc, Vũ Văn Quân, Phạm Đức Anh . - H. : , 2010 . - 912tr., 24 cm.

 

435- V 11312

Thăng Long - Hà Nội tuyển tập công trình nghiên cứu lịch sử - Tập 2 / . - H. : , 2010 . - 704tr., 24 cm.

 

436- V 11306

Hà Nội qua số liệu thống kê (1945 - 2008) / Nguyễn Thị Ngọc Vân ch.b . - H. : , 2010 . - 624tr., 27 cm.

 

437- V 11304

Phát triển bền vững thủ đô Hà Nội / Nguyễn Quang Ngọc chủ trì,... . - H. : Nxb. Hà Nội, 2010 . - 1564tr., 24 cm.

 

438- V 11307

Tư liệu các công ty Đông ấn Hà Lan và Anh về kẻ chợ - Đàng ngoài thế kỷ XVII / Hoàng Anh Tuấn B.soạn . - H. : Nxb. Hà Nội, 2010 . - 732tr., 24 cm.

 

439- V 11308

Hà Nội thời tiền Thăng Long / Nguyễn Việt . - H. : Nxb. Hà Nội, 2010 . - 976tr., 24 cm.

 

440- V 11313

Minh thực lục - Quan hệ Trung Quốc - Việt Nam thế kỷ XIV - XVII - Tập I / Hồ Bạch Thảo dịch, Phạm Hoàng Quan hiệu đính . - H. : Nxb. Hà Nội, 2010 . - 928tr., 24 cm.

 

441- V 11305

Văn bia tiến sĩ Văn miếu Quốc Tử Giám Thăng Long / Ngô Đức Thọ . - H. : Nxb. Hà Nội, 2010 . - 923tr., 24 cm.

 

442- V 11299

Hà Nội thời Hùng Vương An Dương Vương / Trịnh Sinh . - H. : Nxb. Hà Nội, 2010 . - 532tr., 24 cm.

 

443- V 11300

Điều kiện tự nhiên và môi trường trong định hướng phát triển không gian thủ đô Hà Nội / Đỗ Xuân Sâm ch.b, Lê Đức An, Nguyễn Văn Cừ... . - H. : Nxb. Hà Nội, 2010 . - 592tr., 24 cm.

 

444- V 11302

Thanh Thực Lục quan hệ Thanh - Sơn Tây cuối thế kỷ XVIII - Đầu thế kỷ XIX  / . - H. : Nxb. Hà Nội, 2010 . - 568tr., 24 cm.

 

445- V 11301

Tư liệu văn hiến Thăng Long - Hà Nội: Tuyển tập tư liệu phương Tây/ Tuyển dịch: Nguyễn Thừa Hỷ(Chủ trì), Hoàng Anh Tuấn, Vũ Thị Minh Thắng,... / . - H. : Nxb. Hà Nội, 2010 . - 1172tr., 24 cm.

 

446- V 11314

Minh thực lục quan hệ Trung Quốc - Việt Nam thế kỷ XIV - XVII- Tập 2 / Hồ Bạch Thảo dịch, chú thích; Phạm Hoàng Quân h.đ . - H. : Nxb. Hà Nội, 2010 . - 892tr., 24 cm.

 

447- V 11315

Minh thực lục quan hệ Trung Quốc - Việt Nam thế kỷ XIV - XVII - Tập 3 / Hồ Bạch Thảo dịch; Phạm Hoàng Quân h.đ . - H. : Nxb. Hà Nội, 2010 . - 1060tr., 24 cm.

 

448- V 11298

Di sản văn chương Văn Miếu - Quốc Tử Giám / Phan Văn Các, Trần Ngọc Vương ch.b . - H. : Nxb. Hà Nội, 2010 . - 1164tr., 24 cm.

 

449- V 11297

Danh nhân Thăng Long - Hà Nội / Vũ Khiêu (chủ trì), Tạ Ngọc Liễn, Nguyễn Hữu Sơn . - H. : Nxb.Hà Nội, 2010 . - 1008tr., 24 cm.

 

450- V 11303

Thăng Long - Hà Nội thư mục công trình nghiên cứu / Vũ Văn Quân, Đỗ Thị Hương Thảo . - H. : Nxb. Hà Nội, 2010 . - 624tr., 24 cm.

 

451- V 11316

Đông Kinh Nghĩa Thục và văn thơ Đông kinh Nghĩa Thục - Tập 1 / Chương Thâu . - H. : Nxb. Hà Nội, 2010 . - 904tr., 24 cm.

 

452- V 11317

Đông Kinh Nghĩa Thục và văn thơ Đông Kinh Nghĩa Thục - Tập 2 / Chương Thâu b.s . - H. : Nxb. Hà Nội, 2010 . - 968tr., 24 cm.

 

453- V 11318

Lịch sử Thăng Long Hà Nội - Tập 1 / Phan Huy Lê ch.b, Nguyễn Bình Ban, Hoàng Xuân Chinh,... . - H. : Nxb. Hà Nội, 2010 . - 1024 tr., 24 cm.

 

454- V 11295

Năm trăm năm lịch Việt Nam (1544 - 2043) / Lê Thành Lân . - H. : Nxb. Hà Nội, 2010 . - 1032tr., 24 cm.

 

455- V 11319

Lịch sử Thăng Long - Hà Nội - Tập 2 / Phan Huy Lê ch.b, Nguyễn Bình Ban, Hoàng Xuân Chinh . - H. : Nxb. Hà Nội, 2010 . - 1056tr., 24 cm.

 

456- V 11320

Hà Nội nửa đầu thế kỷ XX / Nguyễn Văn Uẩn . - H. : Nxb. Hà Nội, 2010 . - 952tr., 24 cm.

 

457- V 11321

Xây dựng Đảng cầm quyền trong quá trình phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và kinh tế hàng hóa theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Lào / Lê Hữu Nghĩa, Trương Thị Thông, Mạch Quang Thắng, Nguyễn Văn Quang . - H. : Chính trị quốc gia - sự thật, 2013 . - 515tr., 21 cm.

 

458- V 11322

Một số vấn đề lý luận - thực tiễn chủ yếu trong quá trình đẩy mạnh công cuộc đổi mới ở Việt Nam và Lào / . - H. : Chính trị Quốc gia- sự thật, 2013 . - 214tr., 21 cm.

 

459- V 11323

Tư tưởng Hồ Chí Minh về tổ chức nhà nước và cán bộ, công chức / Hà Quang Ngọc, Nguyễn Minh Phương . - H. : Chính trị quốc gia, 2013 . - 279tr., 21 cm.

 

460- V 11324

Pháp luật hình sự Việt Nam về miễn trách nhiệm hình sự và thực tiễn áp dụng / Trịnh Tiến Việt . - H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2013 . - 356tr., 21 cm.