•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE

Thư viện đón nhận 15 đầu sách tiếng Pháp về nhà nước và pháp luật (03/05/2012)

Ngày 18/4/2012, tại trụ sở Nhà Pháp luật Việt – Pháp, ông Francois Touret de Coucy – Phó Giám đốc Nhà Pháp luật đã trao tặng cho Thư viện 15 đầu sách về nhà nước và pháp luật bằng tiếng Pháp.

Giới thiệu danh mục sách chủ đề lịch sử và lý luận về nhà nước và pháp luật năm 2010 - 2011 (11/04/2012)

Phòng Thông tin - Thư viện giới thiệu danh mục sách nhập về trong năm 2010 và 2011. Độc giả quan tâm muốn tìm hiểu nội dung sách, xin liên hệ trực tiếp với phòng Thông tin - Thư viện, 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội.

Giới thiệu danh mục sách chủ đề lao động và an sinh xã hội năm 2010 - 2011 (11/04/2012)

Phòng Thông tin - Thư viện giới thiệu danh mục sách mới nhập về trong năm 2010 và 2011. Độc giả quan tâm muốn tìm hiểu nội dung sách, xin liên hệ trực tiếp với phòng Thông tin - Thư viện, 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội.

Giới thiệu danh mục sách chủ đề luật hình sự năm 2010 - 2011 (11/04/2012)

Phòng Thông tin - Thư viện giới thiệu danh mục sách mới nhập về trong năm 2010 và 2011. Độc giả quan tâm muốn tìm hiểu nội dung sách, xin liên hệ với phòng Thông tin - Thư viện, 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội.

Giới thiệu danh mục sách chủ đề chính trị - triết học năm 2010 - 2011 (11/04/2012)

Phòng Thông tin - Thư viện giới thiệu danh mục sách mới nhập về trong năm 2010 và 2011. Độc giả quan tâm muốn tìm hiểu nội dung sách, xin liên hệ với phòng Thông tin - Thư viện, 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội.

Giới thiệu danh mục sách chủ đề luật đất đai - môi trường năm 2010 - 2011 (11/04/2012)

Phòng Thông tin - Thư viện giới thiệu danh mục sách mới nhập về trong năm 2010 và 2011. Độc giả quan tâm muốn tìm hiểu nội dung sách, xin liên hệ với phòng Thông tin - Thư viện, 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội.