•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE

Giới thiệu Danh mục sách thư viện năm 2015 (Phần 1)

21/03/2016
Thư viện Viện Nhà nước và Pháp luật giới thiệu danh mục sách nhập trong năm 2015. Độc giả quan tâm muốn tìm hiểu nội dung sách, xin đến liên hệ trực tiếp với phòng Thông tin - Thư viện, 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội. Hân hạnh được phục vụ!

660- V 11602

Tư pháp quốc tế Việt Nam: Quan hệ dân sự, lao động, thương mại có yếu tố nước ngoài :  Sách chuyên khảo / Đỗ Văn Đại, Mai Hồng Quỳ  . - H. : Chính trị quốc gia, 2010 . -  717 tr., 21cm

 

661- V 11603, V 11604

Luật nhân quyền quốc tế: những vấn đề cơ bản :  Sách tham khảo /   . - H. : Lao động xã hội, 2011 . -  538 tr., 21cm

 

662- V 11605

Phát triển xã hội ở Trung Quốc và một số nước Đông Á  :  Sách tham khảo / Phùng Thị Huệ ch.b  . - H. : Từ điển bách khoa, 2010 . -  517 tr., 21cm

 

663- V 11606

Các văn kiện cơ bản về Luật nhân đạo quốc tế  :  Sách tham khảo /   . - H. : Lý luận chính trị, 2005 . -  690 tr., 24cm

 

664- V 11607

Về bảo trợ và thúc đẩy xã hội : thiết kế và triển khai các mạng lưới an sinh hiệu quả /  Margaret Grosh, Carlo del Ninno,...  . - H. : Văn hóa - Thông tin, 2008 . -  607 tr., 28cm

 

665- V 11608

Phân cấp ở Đông á để chính quyền địa phương phát huy tác dụng /   . - H. : Văn hóa thông tin, 2005 . -  373 tr., 21cm

 

666- E 506

The South China sea towards a religion of peace, security and cooperation (Biển Đông hướng tới một khu vực hòa bình và hợp tác) /  Tran Chuong Thuy . - H. : , 2010 . -  409 tr., 30cm

 

667- E 507

Rule and law human rights in Asia (Quy tắc và quyền con người ở Châu Á) /   . - H. : , 2006 . -  260 tr., 30cm

668- E 508, E 509, E 510

Rude of law (Quy tắc luật) /  bouvier, 2006 . -  393 tr., 19cm

 

669- E 514

The constition of Mongolia (Hiến pháp của Mông Cổ) /  Ulanbato, 2009 . -  584 tr., 25cm

 

670- E 511, E 512

Social responsibility in the context of marker economy /  Pham Van Duc . - H. : Social sciences publishing house, 2012 . -  2621 tr., 19cm

 

671- E 513

From transition to globalization: new challenges for politics the media and society (Từ sự chuyển đổi đến toàn cầu hóa- những thách thức mới cho truyền thống chính trị và xã hội) /  Jozsef Bayer, Jody JensenBudapest: MTA Politikai Tudomanyok Intezete, 2007 . -  275 tr., 24cm

 

672- V 11611

Phương pháp đối tác công - tư (PPP) kinh nghiệm quốc tế và khuôn khổ thể chế tại Việt Nam  /   . - H. : Tri thức, 2014 . -  222 tr., 24cm

 

673- V 11613, V 11612

Kinh tế thế giới và Việt Nam 2013 - 2014 vượt qua trở ngại để phục hồi tăng trưởng /  Nguyễn Xuân Thắng . - H. : Khoa học xã hội, 2014 . -  278 tr., 24cm

 

674- V 11614, V 11615

Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản 40 năm nhìn lại và định hướng tương lai / Nguyễn Quang Thuấn, Trần Quang Minh  . - H. : Khoa học xã hội, 2014 . -  418 tr., 24cm

 

675- V 11616

Báo cáo thường niên thị trường tài chính Việt Nam 2013: Những nỗ lực tái cấu trúc :  Sách Tham khảo / Nguyễn Thị Cành, Hoàng Công Gia Khánh  . - HCM : TP. HCM, 2014 . -  293 tr., 24cm

 

676- V 11617

Những vấn đề kinh tế - xã hội nổi bật của Trung Quốc trong 10 năm đầu thế kỷ XXI và triển vọng đến năm 2020 / Hoàng Thế Anh  . - H. : Khoa học xã hội, 2012 . - 451 tr., 21cm

 

677- V 11618, V 11619

Một số vấn đề cơ bản của kinh tế Tây Nguyên trong phát triển bền vững /  Bạch Hồng Việt . - H. : Khoa học xã hội, 2012 . -  222 tr., 24cm

 

678- V 11620

Dự báo triển vọng kinh tế Việt Nam thời kì đến năm 2020 / Bùi Tất Thắng, Đặng Huyền Linh  . - H. : Khoa học xã hội, 2013 . -  367 tr., 21cm

 

679- V 11621, V 11622

Lý thuyết xung đột xã hội và quản lý, giải tỏa xung đột xã hội ở Việt Nam / Phan Xuân Sơn  . - H. : Lý luận chính trị, 2014 . -  408 tr., 21cm

 

680- V 11623

Khu kinh tế tự do thực tiễn phát triển ở Trung Quốc và Ấn Độ :  Sách tham khảo / Đặng Thị Phương Hoa  . - H. : Khoa học xã hội, 2012 . -  171 tr., 21cm

 

681- V 11624

Xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế giai đoạn 2011 - 2020 :  Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Hồng Nhung ch.b  . - H. : Khoa học xã hội, 2013 . -  214 tr., 21cm

 

682- V 11625

Đô thị hóa và việc làm lao động ngoại thành Hà Nội / Nguyễn Thị Hải Vân  . - H. : Khoa học xã hội, 2013 . -  230 tr., 21cm

 

683- V 11626, V 11627

Một số vấn đề cơ bản về kinh tế - xã hội ở các vùng biên giới Việt Nam / Bùi Xuân Đính, Nguyễn Ngọc Thanh  . - H. : Khoa học xã hội, 2013 . -  255 tr., 21cm

 

684- V 11628

Trên đường gập ghềnh đến tương lai :  Báo cáo thường niên kinh tế Việt Nam 2013 /  Nguyễn Đức Thành  . - H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2014 . -  206 tr., 24cm

 

685- V 11629

Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn về môi trường áp dụng hiện hành mới nhất /   . - H. : Lao động - xã hội, 2014 . -  431 tr., 28cm

 

686- V 11630

Sự thống nhất quốc tế về đo lường và các tiêu chuẩn vốn: Cấu trúc khung sửa dổi, phiên bản toàn diện năm 2006 :  Biên dịch theo nội dung của Ủy ban Basel về giám sát ngân hàng /   . - H. : văn hóa thông tin, 2008 . -  342 tr., 27cm

 

687- V 11609

Kinh tế thế giới và Việt Nam 2012- 2013 trên bước đường phục hồi đầy thách thức /  Nguyễn Xuân Thắng  . - H. : Khoa học xã hội, 2013 . -  232 tr., 24cm

 

688- V 11610

Một số tư liệu Hán Nôm về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Tường Sa và các vùng biển của Việt Nam ở Biển Đông . - H. : Khoa học xã hội, 2014 . -  484tr., 27cm

 

689- V 11636, V 11637

Những điểm mới của Luật Đất đai năm 2013 / Quách Dương ch.b . - H. : Tư pháp, 2014 . -  399tr., 21cm

 

690- V 11631, V 11632

Hoàng Sa - Trường Sa là của Việt Nam những tiếng nói hòa bình và công lý / Quý Lâm, Kim Phượng . - H. : văn hóa - thông tin, 2014 . -  398tr., 27cm

 

691- V 11633

Hệ thống toàn văn 11 luật và các nghị quyết của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua áp dụng 1-1-2015 . - H. : Hồng Đức, 2014 . -  430 tr., 28 cm

 

692- V 11364

Hướng dẫn điều lệ Công đoàn Việt Nam (Khóa XI nhiệm kì 2013 - 2018) : Những quy định mới quản lý thu chi tài chính, bổ nhiệm kế toán, khen thưởng trong tổ chức công đoàn dành cho cán bộ công đoàn các cấp năm 2014 . - H. : Lao động xã hội, 2014 . -  399tr., 27cm

 

693- V 11635

Phát triển kinh tế vùng của Việt Nam /  Nguyễn Trọng Xuân ch.b . - H. : Khoa học xã hội, 2013 . -  203tr., 21cm

 

694- V 11638

Âm mưu thủ đoạn của Trung Quốc trên Biển Đông và công luận thế giới . - H. : Văn hóa thông tin, 2014 . -  439tr., 27cm

 

695- V 11640

Bảo vệ người lao động di trú :  Tập hợp các văn kiện quan trọng của quốc tế, khu vực ASEAN và của Việt Nam liên quan đến vị thế và việc bảo vệ người lao động di trú . - H. : Lao động, 2009 . -  352tr., 24cm

 

696- V 11641

Bảo vệ quyền của người lao động di trú pháp luật và thực tiến quốc tế, khu vực và quốc gia . - H. : Hồng Đức, 2008 . - 338 tr., 21cm

 

697- V 11642

Quyền con người  : Tập tài liệu chuyên đề của Liên hợp quốc . - H. : Công an nhân dân, 2010 . -  831tr., 27cm

 

698- V 11643

Quyền con người :  Tập hợp những bình luận/ khuyến nghị chung của Ủy ban Công ước Liên hợp quốc . - H. : Công an nhân dân, 2010 . -  895tr., 27cm

 

699- V 11644, V 11645

Ruộng đất, nông nghiệp và nông thôn Việt Nam thời kì cận - hiện đại /  Nguyễn Văn Khánh . - H. : Thế giới, 2013 . -  410tr., 24cm

 

700- V 11648

Xã hội dân sự: Một số vấn đề chọn lọc . - H. : Tri thức, 2013 . -  363tr., 21cm

 

701- V 11649

Tìm hiểu các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế và các tội phạm về môi trường /  Nguyễn Đức Mai . - H. : Chính trị quốc gia - sự thật, 2014 . - 252 tr., 21cm

 

702- V 11650

Địa chính trị trong chiến lược và chính sách phát triển quốc gia /  Nguyễn Văn Dân . - H. : Chính trị quốc gia, 2014 . -  310tr., 21cm

 

703- V 11652

Pháp luật về luật sư và đạo đức nghề nghiệp luật sư :  Sách tham khảo /  Nguyễn Văn Tuân . - H. : Chính trị quốc gia, 2014 . -  366tr., 21cm

 

704- V 11653, V 11654

Nhà nước - thị trường lý thuyết và thực tiễn vai trò nhà nước trong nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay :  Sách tham khảo /  Vũ Bá Thể . - H. : Hồng Đức, 2014 . -  143tr., 21cm

 

705- V 11655, V 11656

Nghị định số 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng . - H. : Chính trị quốc gia, 2014 . -  111tr., 19cm

 

706- V 11657, V 11658

Chính thể đại diện / John Stuart Mill . - H. : Tri thức, 2014 . -  573tr., 20cm

 

707- V 11647, V 11648

Quản lý nhà nước tổng hợp và thống nhất về Biển, Hải đảo /  Đặng Xuân Phương, Nguyễn Lê Tuấn . - H. : Chính trị quốc gia, 2014 . -  523tr., 24cm

 

708- V 11659

Niên giám thống kê khoa học xã hội nước ngoài .  Số 4 . - H. : Khoa học xã hội, 2012 . - 904 tr., 24cm

 

709- V 11660

Niêm giám thông tin khoa học xã hội nước ngoài .  Số 5 . - H. : Khoa học xã hội, 2013 . -  978tr., 24cm