•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE

Giới thiệu Danh mục tư liệu thực hiện quý 2 năm 2022 về Nguyên tắc tập trung dân chủ ở Việt Nam (phần 2) (05/09/2022)

Thư viện Viện Nhà nước và Pháp luật trân trọng giới thiệu Danh mục tư liệu về nguyên tắc tập trung dân chủ ở Việt Nam được thực hiện trong quý 2 năm 2022. Tư liệu bao gồm bài tạp chí, sách, luận văn, luận án và tài liệu. Độc giả quan tâm muốn tìm hiểu nội dung, xin đến phòng 107, số 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội. Điện thoại: 024.3971 3334. Hân hạnh được phục vụ!

Giới thiệu Danh mục tư liệu thực hiện quý 2 năm 2022 về Những vấn đề pháp lý về đất nông nghiệp (phần 1) (04/08/2022)

Thư viện Viện Nhà nước và Pháp luật trân trọng giới thiệu Danh mục tư liệu những vấn đề pháp lý về đất nông nghiệp được thực hiện trong quý 2 năm 2022. Tư liệu bao gồm bài tạp chí, sách, luận văn, luận án và tài liệu. Độc giả quan tâm muốn tìm hiểu nội dung, xin đến phòng 107, số 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội. Điện thoại: 024.3971 3334. Hân hạnh được phục vụ!

Giới thiệu Danh mục tư liệu thực hiện quý 1 năm 2022 về Cải cách tư pháp hình sự (phần 3) (12/07/2022)

Thư viện Viện Nhà nước và Pháp luật trân trọng giới thiệu Danh mục tư liệu về cải cách tư pháp hình sự được thực hiện trong quý 1 năm 2022. Tư liệu bao gồm bài tạp chí, sách, luận văn, luận án và tài liệu. Độc giả quan tâm muốn tìm hiểu nội dung, xin đến phòng 107, số 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội. Điện thoại: 024.3971 3334. Hân hạnh được phục vụ!

Giới thiệu Danh mục tư liệu thực hiện quý 1 năm 2022 về Kiểm soát quyền lực nhà nước (phần 2) (06/07/2022)

Thư viện Viện Nhà nước và Pháp luật trân trọng giới thiệu Danh mục tư liệu về kiểm soát quyền lực nhà nước được thực hiện trong quý 1 năm 2022. Tư liệu bao gồm bài tạp chí, sách, luận văn, luận án và tài liệu. Độc giả quan tâm muốn tìm hiểu nội dung, xin đến phòng 107, số 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội. Điện thoại: 024.3971 3334. Hân hạnh được phục vụ!

Giới thiệu Danh mục tư liệu thực hiện quý 1 năm 2022 về Giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại (phần 1) (04/07/2022)

Thư viện Viện Nhà nước và Pháp luật trân trọng giới thiệu Danh mục tư liệu về giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại được thực hiện trong quý 1 năm 2022. Tư liệu bao gồm bài tạp chí, sách, luận văn, luận án và tài liệu. Độc giả quan tâm muốn tìm hiểu nội dung, xin đến phòng 107, số 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội. Điện thoại: 024.3971 3334. Hân hạnh được phục vụ!

Giới thiệu Danh mục sách nhà nước và pháp luật số 09 (quý 4 năm 2021) (03/03/2022)

Thư viện Viện Nhà nước và Pháp luật trân trọng giới thiệu Danh mục sách nhà nước và pháp luật do các thư viện thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nhập trong quý 4 năm 2021. Độc giả quan tâm, muốn tìm hiểu nội dung, xin mời liên hệ thư viện nơi lưu trữ tài liệu để được phục vụ!

Giới thiệu Danh mục tư liệu thực hiện quý 4 năm 2021 về Bảo hiểm thất nghiệp (22/12/2021)

Thư viện Viện Nhà nước và Pháp luật trân trọng giới thiệu Danh mục tư liệu về bảo hiểm thất nghiệp được thực hiện trong quý 4 năm 2021. Tư liệu bao gồm bài tạp chí, sách, luận văn, luận án và tài liệu. Độc giả quan tâm muốn tìm hiểu nội dung, xin đến phòng 107, số 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội. Điện thoại: 024.3971 3334. Hân hạnh được phục vụ!

Giới thiệu Danh mục tư liệu thực hiện quý 3 năm 2021 về Chế độ tư pháp, chức danh tư pháp và độc lập tư pháp (22/10/2021)

Thư viện Viện Nhà nước và Pháp luật trân trọng giới thiệu Danh mục tư liệu về chế độ tư pháp, chức danh tư pháp và độc lập tư pháp được thực hiện trong quý 3 năm 2021. Tư liệu bao gồm bài tạp chí, sách, luận văn, luận án và tài liệu. Độc giả quan tâm muốn tìm hiểu nội dung, xin đến phòng 107, số 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội. Điện thoại: 024.3971 3334. Hân hạnh được phục vụ!