•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE
Sinh hoạt khoa học Đề tài cơ sở ngày 14 và 20/8/2018

Sinh hoạt khoa học Đề tài cơ sở ngày 14 và 20/8/2018 (21/08/2018)

Trong 02 ngày, 14 và 20/8/2018 tại Viện Nhà nước và Pháp luật, hai Đề tài cơ sở do ThS. Nguyễn Thị Hường và TS. Nguyễn Thị Thu Thủy làm chủ nhiệm đã tổ chức buổi tọa đàm báo cáo kết quả nghiên cứu.
Sinh hoạt khoa học Đề tài cơ sở “Bảo đảm quyền kinh tế ở Việt Nam hiện nay”

Sinh hoạt khoa học Đề tài cơ sở “Bảo đảm quyền kinh tế ở Việt Nam hiện nay” (07/08/2018)

Ngày 3/8/2018, tại Hội trường, Viện Nhà nước và Pháp luật đã tổ chức tọa đàm của Đề tài cơ sở “Bảo đảm quyền kinh tế ở Việt Nam hiện nay” do ThS. Bùi Thị Hường, phòng Quyền con người và Luật về các vấn đề xã hội, là Chủ nhiệm. Thành viên còn lại của Đề tài là NCV. Trần Thị Loan.
Tọa đàm khoa học Đề tài cấp Bộ “Tổng kết 30 năm nghiên cứu về Nhà nước và gợi mở đến năm 2030”

Tọa đàm khoa học Đề tài cấp Bộ “Tổng kết 30 năm nghiên cứu về Nhà nước và gợi mở đến năm 2030” (18/07/2018)

Ngày 11/7/2018, tại Hội trường tầng 2, Viện Nhà nước và Pháp luật đã tổ chức tọa đàm của Đề tài cấp Bộ “Tổng kết 30 năm nghiên cứu về Nhà nước và gợi mở đến năm 2030”. Đề tài do PGS.TS. Vũ Thư là chủ nhiệm.
Tọa đàm khoa học Chi đoàn “Cách mạng công nghiệp 4.0 và các vấn đề pháp lý đặt ra”

Tọa đàm khoa học Chi đoàn “Cách mạng công nghiệp 4.0 và các vấn đề pháp lý đặt ra” (13/07/2018)

Ngày 10/7/2017, tại Hội trường 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội, Chi đoàn Viện Nhà nước và Pháp luật tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Cách mạng công nghiệp 4.0 và các vấn đề pháp lý đặt ra”.
Hội thảo quốc tế “Tham gia quản lý nhà nước và xã hội của công dân: kinh nghiệm quốc tế và gợi mở cho Việt Nam”

Hội thảo quốc tế “Tham gia quản lý nhà nước và xã hội của công dân: kinh nghiệm quốc tế và gợi mở cho Việt Nam” (13/06/2018)

Ngày 6/6/2018, tại Khách sạn Sheraton, Nghi Tàm, Hà Nội, Viện Nhà nước và Pháp luật phối hợp với Văn phòng Viện Konrad Adenauer Stiftung của CHLB Đức (KAS) tại Hà Nội tổ chức hội thảo quốc tế “Tham gia quản lý nhà nước và xã hội của công dân: kinh nghiệm quốc tế và gợi mở cho Việt Nam”.