•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE
Hội thảo quốc tế “Xét xử công bằng trong tố tụng hình sự: Kinh nghiệm quốc tế và gợi mở cho Việt Nam”

Hội thảo quốc tế “Xét xử công bằng trong tố tụng hình sự: Kinh nghiệm quốc tế và gợi mở cho Việt Nam” (23/09/2019)

Trong các ngày 05 - 06/09/2019, tại Khách sạn Pan Pacific, số 1 đường Thanh Niên, Hà Nội, Viện Nhà nước và Pháp luật phối hợp với Chương trình Nhà nước pháp quyền Châu Á, Viện Konrad Adenauer Stiftung của CHLB Đức (Viện KAS) tổ chức hội thảo quốc tế “Xét xử công bằng trong tố tụng hình sự: Kinh nghiệm quốc tế và gợi mở cho Việt Nam”.
Sinh hoạt khoa học Đề tài cơ sở “Giám sát của cơ quan quyền lực nhà nước ở nước ta hiện nay”

Sinh hoạt khoa học Đề tài cơ sở “Giám sát của cơ quan quyền lực nhà nước ở nước ta hiện nay” (20/09/2019)

Sáng ngày 17/9/2019 tại Hội trường tầng 2, 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội, Viện Nhà nước và Pháp luật đã tổ chức tọa đàm khoa học về Đề tài cơ sở "Giám sát của cơ quan quyền lực nhà nước ở nước ta hiện nay" . ThS. Mai Thị Minh Ngọc là chủ nhiệm” và NCV. Vũ Hoàng Dương là thành viên đề tài.
Sinh hoạt khoa học Đề tài cơ sở “Nguyên tắc quốc tịch theo pháp luật Việt Nam”

Sinh hoạt khoa học Đề tài cơ sở “Nguyên tắc quốc tịch theo pháp luật Việt Nam” (19/09/2019)

Chiều ngày 16/9/2019, Đề tài cơ sở do TS. Nguyễn Thu Hương làm chủ nhiệm có chủ đề “Nguyên tắc quốc tịch theo pháp luật Việt Nam” đã tổ chức buổi sinh hoạt khoa học. Các thành viên của đề tài là ThS. Nguyễn Tiến Đức và ThS. Phạm Hồng Nhật.
Sinh hoạt khoa học Đề tài cơ sở “Vai trò của luật tục trong quản lý nhà nước ở Việt Nam hiện nay”

Sinh hoạt khoa học Đề tài cơ sở “Vai trò của luật tục trong quản lý nhà nước ở Việt Nam hiện nay” (18/09/2019)

Sáng ngày 16/9/2019, tại Hội trường Viện Nhà nước và Pháp luật, đã diễn ra hội thảo khoa học của Đề tài cơ sở “Vai trò của luật tục trong quản lý nhà nước ở Việt Nam hiện nay”. Đề tài do TS. Trương Vĩnh Khang là chủ nhiệm.
Sinh hoạt khoa học Đề tài cơ sở “So sánh chế định hình phạt trong luật hình sự Việt Nam và một số quốc gia trên thế giới”

Sinh hoạt khoa học Đề tài cơ sở “So sánh chế định hình phạt trong luật hình sự Việt Nam và một số quốc gia trên thế giới” (10/09/2019)

Ngày 29/8/2019, Viện Nhà nước và Pháp luật đã tổ chức buổi báo cáo kết quả nghiên cứu của Đề tài cơ sở “So sánh chế định hình phạt trong luật hình sự Việt Nam và một số quốc gia trên thế giới” do ThS. Lê Thị Hồng Xuân, phòng Pháp luật Hình sự là chủ nhiệm. Các thành viên của đề tài là ThS. Nguyễn Ngọc Mai, NCV. Nguyễn Thị Thùy Linh và NCV. Trần Tuấn Minh.