•  
     
  •  
     
  •  
     
LIÊN KẾT WEBSITE
Hội thảo khoa học “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về tài phán hiến pháp và doanh nghiệp xã hội”

Hội thảo khoa học “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về tài phán hiến pháp và doanh nghiệp xã hội” (21/11/2017)

Chiều ngày 16/11/2017, tại Hội trường tầng 1, 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội, Viện Nhà nước và Pháp luật tổ chức hội thảo “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về tài phán hiến pháp và doanh nghiệp xã hội”.
Hội thảo khoa học “Kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt Nam: thực trạng và giải pháp”

Hội thảo khoa học “Kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt Nam: thực trạng và giải pháp” (13/11/2017)

Ngày 7/11/2017, tại Hội trường trụ sở 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội, Viện Nhà nước và Pháp luật đã tổ chức hội thảo khoa học “Kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt Nam: thực trạng và giải pháp”.
Hội thảo khoa học quốc tế “Cải cách hành chính ở các nước Châu Á và gợi mở kinh nghiệm cho Việt Nam”

Hội thảo khoa học quốc tế “Cải cách hành chính ở các nước Châu Á và gợi mở kinh nghiệm cho Việt Nam” (30/09/2017)

Trong 02 ngày, 28 - 29/9/2017, tại Khách sạn L’Opera de Hanoi, số 29 Tràng Tiền, Hà Nội, Viện Nhà nước và Pháp luật đã phối hợp với Chương trình Nhà nước pháp quyền Châu Á, Viện Konrad Adenauer Stiftung của CHLB Đức (KAS) tổ chức hội thảo quốc tế “Cải cách hành chính ở các nước Châu Á và gợi mở kinh nghiệm cho Việt Nam”.
Sinh hoạt khoa học Đề tài cơ sở “Quy trình lập pháp ở Việt Nam hiện nay”

Sinh hoạt khoa học Đề tài cơ sở “Quy trình lập pháp ở Việt Nam hiện nay” (19/09/2017)

Sáng ngày 31/08/2017, tại Hội trường Viện Nhà nước và Pháp luật, các thành viên Đề tài cơ sở “Quy trình lập pháp ở Việt Nam hiện nay” đã tổ chức buổi sinh hoạt khoa học. Đề tài do TS. Phan Thanh Hà, phòng Lý luận và Lịch sử Nhà nước và Pháp luật làm chủ nhiệm.
Sinh hoạt khoa học Đề tài cơ sở “Bình luận những điểm mới của Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015”

Sinh hoạt khoa học Đề tài cơ sở “Bình luận những điểm mới của Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015” (26/08/2017)

Ngày 21/8/2017, tại Viện Nhà nước và Pháp luật, Đề tài cơ sở “Bình luận những điểm mới của Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015” do TS. Đinh Thế Hưng là chủ nhiệm đã tổ chức buổi tọa đàm báo cáo kết quả nghiên cứu.