•  
     
  •  
     
  •  
     
LIÊN KẾT WEBSITE
Sinh hoạt khoa học Đề tài cơ sở “Nghiên cứu so sánh pháp luật về kiểm soát ô nhiễm môi trường ở các nước ASEAN”

Sinh hoạt khoa học Đề tài cơ sở “Nghiên cứu so sánh pháp luật về kiểm soát ô nhiễm môi trường ở các nước ASEAN” (18/10/2018)

Tọa đàm diễn ra ngày 3/10/2018 tại Hội trường Viện. Đề tài do ThS. Phạm Thị Hiền là chủ nhiệm. Các thành viên của đề tài là ThS. Nguyễn Thị Hưng, ThS. Lê Phương Hoa và NCV. Nguyễn Thị Thùy Linh.
Sinh hoạt khoa học Đề tài cơ sở “Phòng ngừa tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế ở Việt Nam hiện nay”

Sinh hoạt khoa học Đề tài cơ sở “Phòng ngừa tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế ở Việt Nam hiện nay” (15/10/2018)

Ngày 2/10/2018, Viện Nhà nước và Pháp luật đã tổ chức buổi báo cáo kết quả nghiên cứu của Đề tài cơ sở “Phòng ngừa tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế ở Việt Nam hiện nay” do ThS. Lê Thị Hồng Xuân, phòng Luật Hình sự là chủ nhiệm. Thành viên của đề tài là TS. Đinh Thế Hưng và ThS. Nguyễn Ngọc Mai.
Sinh hoạt khoa học Đề tài cơ sở “Điều kiện kinh doanh – Những vấn đề lý luận và thực tiễn”

Sinh hoạt khoa học Đề tài cơ sở “Điều kiện kinh doanh – Những vấn đề lý luận và thực tiễn” (10/10/2018)

Ngày 28/9/2018, tại Hội trường Viện Nhà nước và Pháp luật, Đề tài cơ sở do ThS. Nguyễn Thu Dung là chủ nhiệm có chủ đề “Điều kiện kinh doanh – Những vấn đề lý luận và thực tiễn” đã tổ chức buổi sinh hoạt khoa học.
Hội thảo khoa học “Kinh nghiệm hạn chế quyền con người trong pháp luật một số nước trên thế giới và khă năng áp dụng ở Việt Nam”

Hội thảo khoa học “Kinh nghiệm hạn chế quyền con người trong pháp luật một số nước trên thế giới và khă năng áp dụng ở Việt Nam” (09/10/2018)

Ngày 26/9/2018, Đề tài cấp Bộ “Cơ sở lý luận và thực tiễn về hạn chế quyền con người ở Việt Nam hiện nay” đã tổ chức hội thảo khoa học tại Hội trường Viện Nhà nước và Pháp luật. Đề tài do TS. Nguyễn Linh Giang là chủ nhiệm. Các thành viên đề tài và các nhà khoa học của Viện đã tham gia hội thảo.
Sinh hoạt khoa học Đề tài cơ sở “Những vấn đề lý luận pháp luật về ứng phó sự cố tràn dầu trên biển”

Sinh hoạt khoa học Đề tài cơ sở “Những vấn đề lý luận pháp luật về ứng phó sự cố tràn dầu trên biển” (03/10/2018)

Tọa đàm diễn ra ngày 21/9/2018 tại Hội trường. Đề tài cơ sở do ThS. Nguyễn Thị Bảo Nga là chủ nhiệm. TS. Bùi Đức Hiển là thành viên của đề tài.