•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE
Hội thảo “Thực trạng pháp luật kinh tế Việt Nam và giải pháp hoàn thiện”

Hội thảo “Thực trạng pháp luật kinh tế Việt Nam và giải pháp hoàn thiện” (14/06/2022)

Ngày 08/06/2022, tại Hội trường tầng 1 trụ sở 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội, Viện Nhà nước và Pháp luật tổ chức Hội thảo cấp Viện “Thực trạng pháp luật kinh tế Việt Nam và giải pháp hoàn thiện”.
Hội thảo khoa học quốc gia “Pháp luật trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Những vấn đề lý luận và thực tiễn”

Hội thảo khoa học quốc gia “Pháp luật trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Những vấn đề lý luận và thực tiễn” (27/05/2022)

Ngày 19/5/2022, tại Đại học Luật, Đại học Huế, đã diễn ra Hội thảo khoa học quốc gia “Pháp luật trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Những vấn đề lý luận và thực tiễn” do Đại học Luật, Đại học Huế và Viện Nhà nước và Pháp luật, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp tổ chức., Hội thảo được tổ chức bằng cách kết hợp cả hai hình thức trực tiếp và trực tuyến.
Hội thảo “Những vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

Hội thảo “Những vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (08/12/2021)

Thực hiện Kế hoạch số 02-KH/BCĐ này 20/7/2021 của Ban chỉ đạo xây dựng Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học về chủ đề “Những vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.
Tọa đàm khoa học trực tuyến “Xu hướng mới trong pháp luật quốc tế”

Tọa đàm khoa học trực tuyến “Xu hướng mới trong pháp luật quốc tế” (06/12/2021)

Tọa đàm do Viện Nhà nước và Pháp luật tổ chức diễn ra ngày 3/12/2021. Diễn giả của buổi sinh hoạt khoa học này là PGS.TS. Nguyễn Hồng Thao, Phó Chủ tịch thứ hai Ủy ban Pháp luật quốc tế của Liên hợp quốc (ILC).
Hội thảo “Vai trò của các Hiệp hội doanh nghiệp trong xây dựng và thực hiện pháp luật”

Hội thảo “Vai trò của các Hiệp hội doanh nghiệp trong xây dựng và thực hiện pháp luật” (26/11/2021)

Hội thảo diễn ra ngày 17/11/2021, do Viện Nhà nước và Pháp luật phối hợp với Văn phòng Viện Konrad Adenauer Stiftung (Viện KAS) tại Hà Nội tổ chức qua hình thức trực tuyến.