•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE

Sinh hoạt khoa học các đề tài cơ sở từ ngày 30/8 đến 1/9/2021 (11/09/2021)

Trong 03 ngày, từ 30/8 đến 01/9/2021, Viện Nhà nước và Pháp luật đã tổ chức các tọa đàm trực tuyến báo cáo kết quả nghiên cứu của 03 đề tài cơ sở thực hiện trong năm 2021. Đông đảo cán bộ nghiên cứu của Viện đã tham gia và trao đổi tại các buổi sinh hoạt khoa học này.
Thư mời viết bài Hội thảo “Chiến lược phát triển pháp luật Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2045: Lý luận và thực tiễn”

Thư mời viết bài Hội thảo “Chiến lược phát triển pháp luật Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2045: Lý luận và thực tiễn” (12/07/2021)

Pháp luật không chỉ là công cụ để Nhà nước duy trì trật tự xã hội mà còn để kiến tạo và thúc đẩy sự phát triển của quốc gia. Theo nghĩa đó, pháp luật cần được xây dựng và dự kiến xây dựng với tầm nhìn chiến lược để không chỉ phù hợp với các yêu cầu hiện tại mà còn với bối cảnh tương lai của đất nước. Chiến lược phát triển pháp luật cần được coi trọng như chiến lược phát triển kinh tế - xã hội - văn hóa của quốc gia.
Hội thảo “Giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư và nhà nước theo các hiệp định bảo hộ đầu tư và hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam là thành viên”

Hội thảo “Giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư và nhà nước theo các hiệp định bảo hộ đầu tư và hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam là thành viên” (26/10/2020)

Ngày 6/10/2020, tại Hội trường tầng 1, 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội, Viện Nhà nước và Pháp luật tổ chức hội thảo với chủ đề “Giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư và nhà nước theo các hiệp định bảo hộ đầu tư và hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam là thành viên”.
Sinh hoạt khoa học Đề tài cơ sở “Pháp luật về mua bán nhà ở xã hội ở Việt Nam hiện nay”

Sinh hoạt khoa học Đề tài cơ sở “Pháp luật về mua bán nhà ở xã hội ở Việt Nam hiện nay” (20/10/2020)

Ngày 14/10/2020, Đề tài cơ sở do ThS. Nguyễn Thị Bảo Nga làm chủ nhiệm có chủ đề “Pháp luật về mua bán nhà ở xã hội ở Việt Nam hiện nay” đã tổ chức buổi sinh hoạt khoa học. Các thành viên đề tài là TS. Phạm Thị Hương Lan và TS. Bùi Đức Hiển.
Sinh hoạt khoa học Đề tài cơ sở “Giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư nước ngoài và nhà nước tiếp nhận đầu tư theo Hiệp định CPTPP”

Sinh hoạt khoa học Đề tài cơ sở “Giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư nước ngoài và nhà nước tiếp nhận đầu tư theo Hiệp định CPTPP” (20/10/2020)

Đề tài do TS. Nguyễn Thu Hương làm chủ nhiệm. Tọa đàm diễn ra ngày 16/10/2020 tại Hội trường Viện Nhà nước và Pháp luật, 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội.