•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE
Hội thảo quốc tế “Phòng chống tác hại của thuốc lá – Nghiên cứu so sánh pháp luật Pháp và Việt Nam”

Hội thảo quốc tế “Phòng chống tác hại của thuốc lá – Nghiên cứu so sánh pháp luật Pháp và Việt Nam” (18/10/2023)

Hội thảo diễn ra ngày 05/10/2023 tại Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội, 144 Xuân Thủy, Hà Nội, do Viện Nhà nước và Pháp luật phối hợp với Trường Đại học Luật (Đại học Quốc gia Hà Nội) và Đại học Aix Marseille (Pháp) tổ chức.
Sinh hoạt khoa học đề tài cơ sở tổ chức ngày 03/10/2023

Sinh hoạt khoa học đề tài cơ sở tổ chức ngày 03/10/2023 (17/10/2023)

Viện Nhà nước và Pháp luật tiếp tục tổ chức tọa đàm của 03 đề tài cấp cơ sở năm 2023 vào ngày 03/10/2023 tại trụ sở 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội.
Sinh hoạt khoa học đề tài cơ sở tổ chức ngày 02/10/2023

Sinh hoạt khoa học đề tài cơ sở tổ chức ngày 02/10/2023 (11/10/2023)

Vào ngày 02/10/2023, Viện Nhà nước và Pháp luật đã tổ chức hoạt động khoa học của 02 đề tài cấp cơ sở năm 2023 tại trụ sở 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội.
Sinh hoạt khoa học các đề tài cơ sở tổ chức ngày 26/09/2023

Sinh hoạt khoa học các đề tài cơ sở tổ chức ngày 26/09/2023 (09/10/2023)

Trong ngày 26/09/2023, Viện Nhà nước và Pháp luật tổ chức tọa đàm báo cáo kết quả nghiên cứu của 04 đề tài cấp cơ sở năm 2023 tại trụ sở 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội.
Hội thảo “Tổng quan hoạt động xây dựng pháp luật triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 trong 10 năm”

Hội thảo “Tổng quan hoạt động xây dựng pháp luật triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 trong 10 năm” (03/10/2023)

Đây là hoạt động khoa học của Đề tài cấp Bộ, Báo cáo thường niên “Đánh giá 10 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013”, do Viện Nhà nước và Pháp luật chủ trì, TS. Lê Thương Huyền làm chủ nhiệm. Hội thảo được tổ chức ngày 25/09/2023 tại trụ sở 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội.