•  
     
  •  
     
  •  
     
LIÊN KẾT WEBSITE
Sinh hoạt khoa học Chi đoàn “Kỹ năng viết bài tạp chí chuyên ngành luật học”

Sinh hoạt khoa học Chi đoàn “Kỹ năng viết bài tạp chí chuyên ngành luật học” (05/02/2018)

Ngày 30/1/2018, tại Hội trường, Chi đoàn Viện Nhà nước và Pháp luật đã tổ chức buổi sinh hoạt khoa học với chủ đề “Kỹ năng viết bài tạp chí chuyên ngành luật học”. Diễn giả là PGS.TS. Lê Mai Thanh, Tổng biên tập Tạp chí Nhà nước và Pháp luật. Đông đảo các đoàn viên, nhà khoa học trẻ của Viện đã tham gia buổi sinh hoạt này.
Hội thảo “Thực hiện nguyên tắc pháp quyền trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo: từ nhận thức lý luận đến hiện thực ở Việt Nam”

Hội thảo “Thực hiện nguyên tắc pháp quyền trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo: từ nhận thức lý luận đến hiện thực ở Việt Nam” (26/12/2017)

Ngày 25/12/2017, tại Hội trường tầng 1, trụ sở 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội, đã diễn ra Hội thảo của Đề tài cấp Nhà nước “Thực hiện nguyên tắc pháp quyền trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo: Thực trạng, vấn đề đặt ra và giải pháp”, mã số KX04.06/16-20, do PGS.TS. Nguyễn Đức Minh là chủ nhiệm.
Viện Nhà nước và Pháp luật tổ chức nghiệm thu đề tài cấp cơ sở năm 2017

Viện Nhà nước và Pháp luật tổ chức nghiệm thu đề tài cấp cơ sở năm 2017 (24/11/2017)

Trong các ngày 21 và 22/11/2017, Viện Nhà nước và Pháp luật đã tổ chức nghiệm thu 14 đề tài cấp cơ sở thực hiện trong năm 2017.
Hội thảo khoa học “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về tài phán hiến pháp và doanh nghiệp xã hội”

Hội thảo khoa học “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về tài phán hiến pháp và doanh nghiệp xã hội” (21/11/2017)

Chiều ngày 16/11/2017, tại Hội trường tầng 1, 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội, Viện Nhà nước và Pháp luật tổ chức hội thảo “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về tài phán hiến pháp và doanh nghiệp xã hội”.
Hội thảo khoa học “Kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt Nam: thực trạng và giải pháp”

Hội thảo khoa học “Kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt Nam: thực trạng và giải pháp” (13/11/2017)

Ngày 7/11/2017, tại Hội trường trụ sở 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội, Viện Nhà nước và Pháp luật đã tổ chức hội thảo khoa học “Kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt Nam: thực trạng và giải pháp”.