•  
     
  •  
     
  •  
     
LIÊN KẾT WEBSITE
Sinh hoạt khoa học Đề tài cơ sở “Vai trò của luật tục trong quản lý nhà nước ở Việt Nam hiện nay”

Sinh hoạt khoa học Đề tài cơ sở “Vai trò của luật tục trong quản lý nhà nước ở Việt Nam hiện nay” (18/09/2019)

Sáng ngày 16/9/2019, tại Hội trường Viện Nhà nước và Pháp luật, đã diễn ra hội thảo khoa học của Đề tài cơ sở “Vai trò của luật tục trong quản lý nhà nước ở Việt Nam hiện nay”. Đề tài do TS. Trương Vĩnh Khang là chủ nhiệm.
Sinh hoạt khoa học Đề tài cơ sở “So sánh chế định hình phạt trong luật hình sự Việt Nam và một số quốc gia trên thế giới”

Sinh hoạt khoa học Đề tài cơ sở “So sánh chế định hình phạt trong luật hình sự Việt Nam và một số quốc gia trên thế giới” (10/09/2019)

Ngày 29/8/2019, Viện Nhà nước và Pháp luật đã tổ chức buổi báo cáo kết quả nghiên cứu của Đề tài cơ sở “So sánh chế định hình phạt trong luật hình sự Việt Nam và một số quốc gia trên thế giới” do ThS. Lê Thị Hồng Xuân, phòng Pháp luật Hình sự là chủ nhiệm. Các thành viên của đề tài là ThS. Nguyễn Ngọc Mai, NCV. Nguyễn Thị Thùy Linh và NCV. Trần Tuấn Minh.
Sinh hoạt khoa học Đề tài cơ sở “Thi hành các bản án, quyết định dân sự của Tòa án nhân dân ở Việt Nam”

Sinh hoạt khoa học Đề tài cơ sở “Thi hành các bản án, quyết định dân sự của Tòa án nhân dân ở Việt Nam” (03/09/2019)

Tọa đàm diễn ra ngày 23/8/2019 tại Hội trường Viện. Đề tài do TS. Dương Quỳnh Hoa là chủ nhiệm. Các thành viên của đề tài là TS. Nguyễn Thị Thu Thủy và ThS. Cao Thị Lê Thương.
Sinh hoạt khoa học Đề tài cơ sở “Pháp luật về quản lý lao động nước ngoài tại Việt Nam: Thực trạng và giải pháp”

Sinh hoạt khoa học Đề tài cơ sở “Pháp luật về quản lý lao động nước ngoài tại Việt Nam: Thực trạng và giải pháp” (28/08/2019)

Ngày 21/8/2019, tại Hội trường Viện Nhà nước và Pháp luật, Đề tài cơ sở do ThS. Phạm Thị Hương Giang là chủ nhiệm có chủ đề “Pháp luật về quản lý lao động nước ngoài tại Việt Nam: Thực trạng và giải pháp” đã tổ chức buổi sinh hoạt khoa học.
Sinh hoạt khoa học Đề tài cơ sở “Pháp luật về xử lý tài sản bảo đảm tiền vay tại ngân hàng thương mại ở Việt Nam”

Sinh hoạt khoa học Đề tài cơ sở “Pháp luật về xử lý tài sản bảo đảm tiền vay tại ngân hàng thương mại ở Việt Nam” (19/08/2019)

Tọa đàm diễn ra ngày 12/8/2019 tại Hội trường Viện. Đề tài do ThS. Phạm Thị Hiền là chủ nhiệm. Các thành viên của đề tài là ThS. Ngô Vĩnh Bạch Dương, ThS. Nguyễn Thu Dung và ThS. Chu Thị Thanh An.