•  
     
  •  
     
  •  
     
LIÊN KẾT WEBSITE

Họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch Nước về 3 luật (12/12/2016)

Sáng 12.12, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch Nước đã tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch Nước về 3 Luật vừa được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 2: Luật Đấu giá tài sản; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư.

Đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động (12/12/2016)

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đang dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, trong đó có một số nội dung đáng chú ý như: quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động; mức lương tối thiểu; tăng thời giờ làm thêm; tuổi nghỉ hưu...

Đề xuất quy định mới về giao dịch bảo đảm (01/12/2016)

Bộ Tư pháp đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định các biện pháp thi hành Bộ luật Dân sự năm 2015 về giao dịch bảo đảm.

Sửa đổi, bổ sung quy định về sử dụng chữ ký số (28/11/2016)

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 156/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính.

Dự án Luật Quy hoạch: “Chặn” tình trạng tùy tiện điều chỉnh quy hoạch (22/11/2016)

Thảo luận tại hội trường về Dự án Luật Quy hoạch sáng qua (21/11), tán thành với việc dự thảo Luật đã quy định rõ những hành vi bị cấm trong quá trình quy hoạch nhưng một số Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) chưa hài lòng khi Dự thảo Luật chưa nêu cách thức xử lý đối với các trường hợp vi phạm các điều cấm.

Luật Cảnh vệ cần quy định rõ về điều kiện nổ súng (22/11/2016)

Thảo luận góp ý xây dựng dự thảo Luật Cảnh vệ, nhiều ý kiến cho rằng việc sử dụng vũ khí khi thi hành nhiệm vụ cần có quy định chặt chẽ.

Tích cực, nghiêm túc triển khai Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (16/11/2016)

Đây là ghi nhận của Đoàn kiểm tra liên ngành do Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu dẫn đầu về tình hình triển khai thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) năm 2015 và thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, ban hành văn bản quy định chi tiết. Theo đó, hôm qua (15/11), Đoàn đã kiểm tra tại Bộ Giao thông vận tải (GTVT) và Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT).

Quốc hội thảo luận dự án Luật về Hội (25/10/2016)

Sáng 25/10, thảo luận tại hội trường, nhiều đại biểu Quốc hội nhất trí cao với việc ban hành Luật về Hội. Đây là điều được quy định từ Hiến pháp 1946 đến nay, nhằm thể chế hoá các quy định của Hiến pháp và pháp luật về hội của công dân Việt Nam.