•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE

Nghị định số 49/2020/NĐ-CP: Quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng (22/04/2020)

Ngày 17/04/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 49/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng.

‘Xa lộ’ mới cho văn bản điện tử (11/03/2020)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 30/2020/NĐ-CP (Nghị định số 30/2020) về công tác văn thư, thay thế Nghị định số 110/2004/NĐ-CP về công tác văn thư (Nghị định 110/2004) và Nghị định số 09/2010/NĐ-CP sửa đổi một số điều Nghị định 110/2004.

Thông báo tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành văn hóa năm 2020 (05/03/2020)

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trân trọng thông báo về việc cử viên chức dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành văn hóa năm 2020 theo Công văn số 535/BVHTTDL-TCCB hướng dẫn thi thăng hạng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Nghị định số 20/2020/NĐ-CP: Thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước (21/02/2020)

Ngày 17/02/2020, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 20/2020/NĐ-CP thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.

Điểm mới của Nghị định số 16/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam (17/02/2020)

Ngày 03/02/2020, Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 16/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 20/3/2020 và thay thế Nghị định số 78/2009/NĐ-CP và Nghị định số 97/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2009/NĐ-CP.

Một số điểm mới của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019 (27/01/2020)

Được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 7 là một trong những luật chứa nhiều quy định tác động mạnh tới đời sống xã hội, đặc biệt là người dân.

Ban hành 09 văn bản quy phạm pháp luật trong tháng 12/2019 (20/01/2020)

Theo Thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp, trong tháng 12 năm 2019, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 09 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 07 Nghị định của Chính phủ và 02 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Bãi bỏ 111 văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành (07/01/2020)

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành nghị đinh, quyết định bãi bỏ 111 văn bản quy phạm pháp luật.