•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE

Người bị thiệt hại sẽ được tạm ứng bồi thường (16/03/2017)

Đây là một trong những nội dung bổ sung đáng chú ý của Dự thảo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (TNBTCNN). Bên cạnh đó, Dự thảo Luật cũng sửa đổi rõ ràng hơn về nghĩa vụ hoàn trả của người thi hành công vụ gây thiệt hại. Dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, những vấn đề này đã được nêu lên tại cuộc họp Lãnh đạo Bộ nghe báo cáo về Dự thảo Luật sau khi được Ủy ban Pháp luật của Quốc hội chỉnh lý.

Công bố 3 Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (06/02/2017)

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV vừa thông qua 3 Nghị quyết tại phiên họp thứ 6.

Chưa nên quy định tổ chức xúc tiến thương mại tại nước ngoài (10/01/2017)

Chiều 9.1, tiếp tục Phiên họp thứ 6, dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Ủy ban thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến về các vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Quản lý ngoại thương.

Rà soát, sửa đổi, ban hành bổ sung các văn bản chính sách, pháp luật đặc thù về môi trường không khí (23/12/2016)

Sáng ngày 23/12/2016, Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Y tế đã phối hợp tổ chức Hội thảo Phát triển bền vững môi trường sống vì sức khỏe cộng đồng: Từ nhận thức đến hành động.

Họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch Nước về 3 luật (12/12/2016)

Sáng 12.12, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch Nước đã tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch Nước về 3 Luật vừa được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 2: Luật Đấu giá tài sản; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư.

Đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động (12/12/2016)

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đang dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, trong đó có một số nội dung đáng chú ý như: quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động; mức lương tối thiểu; tăng thời giờ làm thêm; tuổi nghỉ hưu...

Đề xuất quy định mới về giao dịch bảo đảm (01/12/2016)

Bộ Tư pháp đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định các biện pháp thi hành Bộ luật Dân sự năm 2015 về giao dịch bảo đảm.

Sửa đổi, bổ sung quy định về sử dụng chữ ký số (28/11/2016)

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 156/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính.