•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE

Giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng (25/11/2020)

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư số 14/2020/TT-NHNN quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

Nghị định số 121/2020/NĐ-CP về sửa đổi quy định về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp (22/10/2020)

Ngày 9/10/2020, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 121/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 12 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp, đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 8/3/2018. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 9/10/2020.

Nghị định số 114/2020/NĐ-CP về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho doanh nghiệp, HTX, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác (30/09/2020)

Ngày 25/9/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 114/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 116/2020/QH14 của Quốc hội về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác.

Nội dung cơ bản của Nghị định số 87/2020/NĐ-CP về CSDL hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến (18/08/2020)

Ngày 28/7/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến (sau đây gọi là Nghị định).

Một số điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (27/07/2020)

Ngày 18/6/2020, tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội Khóa XIV đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/1/2021.
Công bố 10 luật được Quốc hội Khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 9

Công bố 10 luật được Quốc hội Khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 9 (13/07/2020)

Sáng ngày 10/7, tại Văn phòng Chủ tịch nước, được sự ủy quyền của Chủ tịch nước, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung chủ trì họp báo Công bố Lệnh của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam công bố 10 luật đã được Quốc hội Khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 9.

Nghị định số 75/2020/NĐ-CP: Quy định xuất, nhập cảnh của người nước ngoài vào Việt Nam (10/07/2020)

Chính phủ ban hành Nghị định số 75/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020.

Nghị định số 62/2020/NĐ-CP: Vị trí việc làm và biên chế công chức (17/06/2020)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 62/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và biên chế công chức.