•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE
Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) sẽ giúp bộ mặt ngành y tế thay đổi

Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) sẽ giúp bộ mặt ngành y tế thay đổi (07/02/2023)

Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 vừa được Quyền Chủ tịch nước công bố được kỳ vọng là bệ đỡ giúp nâng chất lượng khám, chữa bệnh; giúp "bộ mặt" ngành y tế được thay đổi, hạn chế những bất cập đang tồn tại bấy lâu trong ngành.

Quy định về quản lý sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (27/01/2023)

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 03/2023/TT-BTC ngày 10 tháng 01 năm 2023 quy định lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Những việc Thừa phát lại không được làm (09/11/2022)

Theo Thông tư số 08/2022/TT-BTP mà Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành ban hành về Quy tắc đạo đức nghề nghiệp Thừa phát lại, thì Thừa phát lại không được nhận, đòi hỏi thêm bất kỳ một khoản tiền, lợi ích nào khác từ người yêu cầu ngoài chi phí đã được ghi nhận trong hợp đồng. Bên cạnh đó, Thông tư còn quy định cụ thể về mối quan hệ của Thừa phát lại với các cá nhân, cơ quan, tổ chức khác.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2022 (01/11/2022)

Thông cáo báo chí của Văn phòng Chính phủ về một số chính sách mới của Chính phủ có hiệu lực từ tháng 11/2022.

Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý (21/10/2022)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 83/2022/NĐ-CP ngày 18/10/2022 quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 10 năm 2022.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2022 (05/09/2022)

Nhiều chính sách mới thuộc các lĩnh vực giáo dục, kinh doanh vận tải, chính sách thuế, người có công... sẽ có hiệu lực trong tháng 9/2022.

Gỡ vướng trong thực hiện giảm thuế GTGT xuống 8% (03/08/2022)

Ngày 20/06/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 41/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ và Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Xây dựng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản (07/07/2022)

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 44/2022/NĐ-CP về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.