•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE

Ký kết Bản ghi nhớ giữa Viện Khoa học xã hội Việt Nam và Viện Konrad- Andenauer-Stiftung, Cộng hoà Liên bang Đức

27/10/2010
Để tăng cường giao lưu hợp tác quốc tế dựa trên nguyên tắc bình đẳng cùng có lợi, ngày 12/10/2010, Viện Khoa học xã hội Việt Nam (VASS) và Viện Konrad-Andenauer-Stiftung (KAS), Cộng hoà Liên bang Đức đã ký thỏa thuận hợp tác chung với mục đích tăng cường mối quan hệ giữa hai bên trong lĩnh vực khoa học xã hội.

Với mục tiêu chung tăng cường hợp tác và phát triển, thúc đẩy hiểu biết quốc tế và thiện chí hợp tác hai bên, các hoạt động hợp tác sẽ bao gồm: Các dự án nghiên cứu được hai bên chấp thuận; Đào tạo các nhà nghiên cứu trẻ và nâng cao năng lực; Tổ chức các hội thảo và toạ đàm chung liên quan đến các dự án đã được hai bên chấp thuận; Trao đổi học giả, ưu tiên mục tiêu để phát triển hoặc triển khai các dự án chung đã được chấp thuận; Trao đổi các xuất bản phẩm, tài liệu và các thông tin khác.

Để xây dựng sự tin tưởng và hợp tác giữa hai bên, Viện Khoa học xã hội Việt Nam và Viện Konrad-Adenauer-Stiftung cam kết nỗ lực hết mình để thực hiện các hoạt động sau đây: 

Hai bên sẽ xác định các lĩnh vực nghiên cứu chung để xem xét tài trợ cho việc thực hiện các dự án nghiên cứu và đào tạo trên cơ sở mối quan tâm của hai bên; Tạo điều kiện thuận lợi cho các chương trình đào tạo bằng cách hỗ trợ cho các chuyến đi của các nhà khoa học trẻ tới CHLB Đức, Việt Nam hoặc một nước thứ ba nhằm phục vụ tham gia toạ đàm hoặc khoá đào tạo ngắn hạn; Cùng nhau hỗ trợ tổ chức các toạ đàm, hội nghị chuyên đề và hội thảo với nội dung mà hai bên cùng quan tâm; Tạo điều kiện thuận lợi cho các chuyến đi của các nhà khoa học, các học giả và khách mời. Các thành viên tham gia vào các dự án nghiên cứu và đào tạo đã được chấp thuận sẽ được ưu tiên. Hai bên sẽ cung cấp các trợ giúp cần thiết cho các vị khách mời trong thời gian sang công tác.   

Ngoài việc trao đổi các thông tin liên quan đến các hoạt động được hai bên cùng quan tâm, Viện Khoa học xã hội Việt Nam và Viện Konrad-Adenauer-Stiftung sẽ thường xuyên trao đổi các xuất bản phẩm. 

Các hoạt động cụ thể, các dự án, chương trình, tài trợ liên quan và các vấn đề khác liên quan đến việc thực hiện Bản ghi nhớ này sẽ được hai bên thảo luận và thống nhất qua các bản thỏa thuận và đề xuất riêng. 

Đơn vị đầu mối cho việc thực hiện thoả thuận hợp tác này là Ban Hợp tác quốc tế thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam và Văn phòng Viện KAS tại Việt Nam (Hà Nội) thuộc Viện Konrad-Adenauer-Stiftung.  

Bản ghi nhớ này có hiệu lực kể từ ngày ký và có giá trị trong vòng 05 năm (2010-2015). Hết thời gian này, Bản ghi nhớ sẽ mặc nhiên được gia hạn, ngoại trừ trường hợp một trong hai bên có đề xuất khác trong thời hạn tối thiểu sáu tháng trước khi kết thúc thời hạn năm năm. Việc sửa đổi Bản ghi nhớ này phải được hai bên thoả thuận.

Thay mặt Viện Khoa học xã hội Việt Nam và Viện Konrad-Adenauer-Stiftung, GS.TS. Võ Khánh Vinh, Phó Chủ tịch VASS và GS.TS. Hans-Gert Poettering, Chủ tịch KAS đã ký kết Bản ghi nhớ trước sự chứng kiến của đại diện lãnh đạo các viện nghiên cứu chuyên ngành, Ban Hợp tác quốc tế và các nhà khoa học thuộc các viện nghiên cứu chuyên ngành của hai bên. 

(Nguồn: http://www.vass.gov.vn)

Các tin cùng chuyên mục: