•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE

Tin hội thảo “Cơ chế bảo đảm và bảo vệ quyền con người”

08/12/2010
Trong hai ngày 26 - 27/11/2010, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam đã tổ chức hội thảo khoa học “Cơ chế bảo đảm và bảo vệ quyền con người” tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Hà Nội.
GS.TS. Võ Khánh Vinh, Phó chủ tịch Viện Khoa học Xã hội Việt Nam chủ trì hội thảo.

Hội thảo có sự tham gia của đông đảo các nhà khoa học từ các viện nghiên cứu trực thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam: Viện Nhà nước và Pháp luật, Viện Triết học, Viện Nghiên cứu Con người, Viện Từ điển học và Bách khoa thư. Tham gia hội thảo còn các đại biểu đến từ Bộ Tư pháp, Học viện Hành chính – Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện An ninh Nhân dân, Khoa Luật (Đại học Quốc gia Hà Nội), Đại học Luật Hà Nội, Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh, Đại học Cần Thơ, Đại học Khoa học Huế, Đại học Tây Nguyên, Trường Chính trị Tp. Đà Nẵng,…

Tại hội thảo, có 28 bài tham luận được trình bày và 32 lượt người tham gia thảo luận. Do nội dung các báo cáo rất đa dạng, phong phú, hội thảo đã chia thành ba phiên:
    - Phiên thứ nhất: Những vấn đề lý luận về cơ chế bảo đảm và bảo vệ quyền con người;
    - Phiên thứ hai: Một số vấn đề thực tiễn về cơ chế bảo đảm và bảo vệ quyền con người ở Việt Nam;
    - Phiên thứ ba: Những vấn đề đặt ra, những gợi mở cho Việt Nam qua tìm hiểu kinh nghiệm quốc tế và một số nước về bảo đảm, bảo vệ quyền con người.


Tại hội thảo các đại biểu đã trao đổi sôi nổi về khái niệm cơ chế bảo đảm và bảo vệ quyền con người; cơ chế quốc tế, cơ chế khu vực và cơ chế quốc gia bảo đảm và bảo vệ quyền con người; cơ chế chính trị, cơ chế pháp lý, cơ chế xã hội bảo đảm và bảo vệ quyền con người; chính sách bảo vệ quyền con người ở Liên minh Châu Âu, cơ chế bảo vệ quyền con người ở Đông Nam Á, cơ chế bảo vệ quyền con người ở một số nước; thực trạng của các cơ chế bảo vệ quyền con người ở Việt Nam, những vấn đề đặt ra và xu hướng phát triển.

Với các kết quả đã đạt được, hội thảo đã tạo tiền đề cho những nghiên cứu sâu hơn về cơ chế bảo đảm và bảo vệ quyền con người ở Việt Nam.

Bạn đọc muốn tìm hiểu thông tin về nội dung hội thảo xin tham khảo kỷ yếu hội thảo lưu tại Ban quản lý Dự án nghiên cứu quyền con người, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam.

Các tin cùng chuyên mục: