•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE

Tin hội thảo “Những vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản của hệ thống thực thi pháp luật sở hữu trí tuệ ở Việt Nam”

21/07/2009
Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu đề tài cấp bộ: “Một số vấn đề cơ bản của hệ thống thực thi pháp luật sở hữu trí tuệ ở Việt Nam sau khi gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới” do GS. TSKH. Đào Trí Úc làm chủ nhiệm đề tài, sáng ngày 17/7/2009, tại Viện Nhà nước và Pháp luật, Ban chủ nhiệm đề tài đã tổ chức hội thảo: “Những vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản của hệ thống thực thi pháp luật sở hữu trí tuệ ở Việt Nam”.
Hội thảo có sự tham gia của các đại biểu tại Viện Nhà nước và Pháp luật, Khoa Luật - Đại học quốc gia Hà Nội, Đại học Luật Hà Nội, Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ, Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan, Cục Quản lý thị trường và các cơ quan khác. Tại hội thảo, các đại biểu đã trình bày và thảo luận về các vấn đề dưới đây:

    1. Quá trình phát triển, nội dung cơ bản và định hướng hoàn thiện pháp luật về sở hữu trí tuệ ở Việt Nam
    2. Khái niệm, nội dung của hệ thống thực thi sở hữu trí tuệ theo Hiệp định TRIPs và các cam kết của Việt Nam
    3. Thủ tục tư pháp trong bảo đảm thực thi quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam
    4. Thủ tục hành chính trong bảo đảm thực thi quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam
    5. Thủ tục hải quan trong bảo đảm thực thi quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam
    6. Các cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ trong cơ chế bảo đảm thực thi quyền sở hữu trí tuệ
    7. Ý thức pháp luật trong cơ chế bảo đảm thực thi quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam
    8. Hệ thống giải quyết tranh chấp của WTO và tác động của nó đối với hoàn thiện hệ thống giải quyết tranh chấp về sở hữu trí tuệ ở Việt Nam
    9. Nội dung và đặc điểm cơ bản của hệ thống thực thi sở hữu trí tuệ của một số nước phát triển (Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản) và kinh nghiệm đối với Việt Nam
    10. Nội dung, đặc điểm cơ bản của hệ thống thực thi sở hữu trí tuệ của Trung Quốc và một số nước ASEAN và kinh nghiệm đối với Việt Nam