•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE

Tin hội thảo khoa học “Những vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản về quyền hành pháp trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020”

01/02/2010
Ngày 20 tháng 1 năm 2010, tại Hội trường Viện Nhà nước và Pháp luật, hội thảo khoa học về đề tài “Những vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản về quyền hành pháp trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020” đã được tổ chức.
Hội thảo có sự tham dự của đầy đủ các thành viên đề tài và các nhà khoa học khác: PGS.TS. Vũ Thư, GS.TSKH. Đào Trí Úc, GS.TS. Nguyễn Đăng Dung, PGS.TS. Nguyễn Minh Đoan, PGS.TS. Phạm Hữu Nghị, PGS.TS. Nguyễn Trung Tín, TS. Lê Hồng Sơn, TS. Phạm Thị Thuý Nga,… PGS.TS. Vũ Thư, chủ nhiệm đề tài, chủ trì hội thảo.

Mở đầu hội thảo, PGS.TS. Vũ Thư trình bày tổng quan tình hình nghiên cứu của đề tài cũng như mục đích tổ chức hội thảo, trong đó nhấn mạnh ý nghĩa của việc nghiên cứu quyền hành pháp trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tiếp theo các nhà khoa học đã tập trung trình bày, trao đổi và thảo luận về các chủ đề, cụ thể như sau:
    1. Tính phổ biến và tính đặc thù của quyền hành pháp trong Nhà nước pháp quyền Việt Nam - GS.TS. Nguyễn Đăng Dung thực hiện.
    2. Chức năng, hình thức, phương pháp hoạt động của các cơ quan thực hiện quyền hành pháp - Người thực hiện: PGS.TS. Nguyễn Minh Đoan.
    3. Toàn cầu hoá đối với quyền hành pháp trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Người thực hiện: PGS.TS. Phạm Hữu Nghị.
    4. Tác động của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đến quyền hành pháp trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Người thực hiện: PGS.TS. Nguyễn Trung Tín.
    5. Đánh giá thực tiễn sử dụng quyền hành pháp trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam những năm qua - Người thực hiện: TS. Lê Hồng Sơn.


Nhiều ý kiến, nhận định mới, mang tính lý luận và thực tiễn từ các nhà khoa học đã giúp các thành viên đề tài có cái nhìn rõ hơn về vấn đề đang nghiên cứu, để đảm bảo cho đề tài đạt hiệu quả.