•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE

Bổ nhiệm viên chức kiêm giữ chức Phó Trưởng khoa Khoa Luật, Học viện Khoa học xã hội

16/07/2021
Sáng ngày 14/7/2021, tại trụ sở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Học viện Khoa học xã hội đã tổ chức Hội nghị Công bố các quyết định về công tác cán bộ.

PGS.TS. Bùi Nhật Quang, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy,

Chủ tịch Viện Hàn lâm, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị (Ảnh: Học viện KHXH)

 

Theo đó, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã ký các quyết định bổ nhiệm các Trưởng/Phó Trưởng Khoa; Phó Giám đốc phụ trách Học viện Khoa học xã hội (Học viện) đã ký các quyết định bổ nhiệm Trưởng/Phó các đơn vị.

 

Tham dự Hội nghị có PGS.TS. Bùi Nhật Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm, Chủ tịch Hội đồng Học viện; TS. Đặng Xuân Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; GS.TS. Đặng Nguyên Anh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; PGS.TS. Nguyễn Đức Minh, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm, Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật; các thành viên Hội đồng Học viện; các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm; thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Viện Hàn lâm; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Viện Hàn lâm cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Học viện.

 

TS. Phạm Thị Thúy Nga, Phó Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật, được Chủ tịch Viện Hàn lâm bổ nhiệm kiêm giữ chức Phó Trưởng khoa Khoa Luật, Học viện Khoa học xã hội theo Quyết định số 938/QĐ-KHXH ngày 09/7/2021. Chủ tịch Viện Hàn lâm cũng bổ nhiệm PGS.TS. Bùi Nguyên Khánh, Phó Giám đốc phụ trách Học viện, kiêm giữ chức Trưởng khoa Khoa Luật.