•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE

Công bố các quyết định công nhận chức danh Nghiên cứu viên cao cấp và Nghiên cứu viên chính năm 2024 của Viện Nhà nước và Pháp luật

05/06/2024
Sáng ngày 04/06/2024, tại Hội trường tầng 2, trụ sở 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội, Viện Nhà nước và Pháp luật công bố các quyết định công nhận chức danh viên chức của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Tham gia buổi lễ có TS. Phạm Thị Thúy Nga (Bí thư Chi bộ, Phó Viện trưởng phụ trách Viện), TS. Nguyễn Linh Giang (Phó Viện trưởng), ThS. Cao Việt Thăng (Phó Bí thư Chi bộ), ThS. Nguyễn Đình Sơn (Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp), các viên chức lãnh đạo các phòng và các viên chức nhận quyết định.

 

Năm 2024, Viện Nhà nước và Pháp luật có 01 viên chức được công nhận chức danh Nghiên cứu viên cao cấp và 04 viên chức được công nhận chức danh Nghiên cứu viên chính. ThS. Nguyễn Đình Sơn đọc Quyết định của Chủ tịch Viện Hàn lâm về việc công nhận TS. Phạm Thị Hương Lan, Trưởng phòng Phòng Pháp luật kinh tế, giữ chức danh Nghiên cứu viên cao cấp. Tiếp theo, đồng chí Trưởng phòng Phòng Hành chính – Tổng hợp đọc các Quyết định công nhận chức danh Nghiên cứu viên chính cho 04 viên chức, đó là: ThS. Nguyễn Thu Dung, TS. Lê Thương Huyền, ThS. Phạm Thị Hiền, ThS. Nguyễn Thị Bảo Nga.

 

Thay mặt cho Lãnh đạo Viện và Chi ủy Viện Nhà nước và Pháp luật, TS. Phạm Thị Thúy Nga, TS. Nguyễn Linh Giang và ThS. Cao Việt Thăng đã chúc mừng và trao các quyết định cho các đồng chí nghiên cứu viên cao cấp và nghiên cứu viên chính vừa được Chủ tịch Viện Hàn lâm ký công nhận.

 

Như vậy, nguồn nhân lực chất lượng cao của Viện đã được tăng lên đáng kể. Từ những hạt nhân này, Viện sẽ có các chuyên gia đảm trách được hoạt động nghiên cứu ở các lĩnh vực trọng yếu của khoa học về Nhà nước và pháp luật, phát triển lĩnh vực và quy mô nghiên cứu các đề tài, nhiệm vụ khoa học các cấp đi đôi với đảm bảo chất lượng, hiệu quả và khả năng ứng dụng kết quả nghiên cứu vào hoạt động thực tiễn.

 

Cũng tại buổi lễ, Lãnh đạo Viện đã trao quyết định bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo của Trung tâm Tư vấn pháp luật. Theo đó, ThS. Ngô Vĩnh Bạch Dương được bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Trung tâm và TS. Phạm Thị Hương Lan được bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm cùng có thời hạn giữ chức vụ là 05 năm.

 

Một số hình ảnh tại buổi công bố:

 

TS. Phạm Thị Thúy Nga, Phó Viện trưởng phụ trách Viện, trao Quyết định công nhận chức danh

Nghiên cứu viên cao cấp cho TS. Phạm Thị Hương Lan (bên phải)

 

TS. Nguyễn Linh Giang, Phó Viện trưởng, trao Quyết định công nhận chức danh Nghiên cứu viên chính

cho TS. Lê Thương Huyền (bên phải)

 

ThS. Cao Việt Thăng, Phó Bí thư Chi bộ, trao Quyết định công nhận chức danh Nghiên cứu viên chính

cho ThS. Phạm Thị Hiền (bên phải)

 

TS. Phạm Thị Thúy Nga trao Quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật

cho ThS. Ngô Vĩnh Bạch Dương (bên phải)