•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE

Hội nghị Tổng kết công tác Chi bộ năm 2019, xây dựng phương hướng công tác năm 2020

31/12/2019
Ngày 24/12/2019, tại Hội trường, Chi bộ Viện Nhà nước và Pháp luật đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Chi bộ năm 2019 và xây dựng phương hướng công tác năm 2020.

Tham dự Hội nghị có đông đủ đảng viên trong Chi bộ Viện Nhà nước và Pháp luật.

 

Hội nghị đã bầu Đoàn chủ tịch điều hành cuộc họp gồm các đồng chí trong Chi ủy: đ/c Nguyễn Đức Minh, Bí thư, Viện trưởng và đ/c Nguyễn Linh Giang, Phó Bí thư. Đ/c Cao Việt Thăng, Chi ủy viên, là thư ký Hội nghị.

 

Đ/c Nguyễn Linh Giang đọc Báo cáo tổng kết

 

Tại Hội nghị, đ/c Nguyễn Linh Giang đọc Báo cáo tổng kết công tác Chi bộ năm 2019, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2020.

 

Đánh giá chung về kết quả thực hiện công tác năm 2019, đ/c Nguyễn Linh Giang nhấn mạnh, hoạt động công tác Đảng được chú trọng theo hướng đổi mới, thiết thực và hiệu quả. Tập thể cấp ủy và lãnh đạo chính quyền, đoàn thể đoàn kết, đồng thuận, chủ động, sáng tạo trong điều hành quản lý, lãnh đạo đơn vị. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ, Chi ủy đã tiếp tục củng cố môi trường lành mạnh, ổn định, đoàn kết và thống nhất trong cơ quan. Hầu hết đảng viên là những người có tinh thần trách nhiệm trong nghiên cứu cũng như phục vụ nghiên cứu khoa học.

 

Về phương hướng công tác năm 2020, Chi bộ sẽ lãnh đạo, chỉ đạo Viện triển khai kịp thời và hoàn thành nhiệm vụ của Viện đã được tập thể công chức, viên chức, người lao động của Viện thống nhất trong Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020. Chi bộ cũng sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ được giao gắn với các nhiệm vụ chính trị của đất nước, của các cấp ủy Đảng, của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Một nhiệm vụ quan trọng nữa trong năm 2020 là tổ chức thành công Đại hội Chi bộ.

 

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết

 

Tiếp theo, đ/c Nguyễn Đức Minh trình bày Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Chi ủy năm 2019.

 

Sau đó, các đảng viên đã thảo luận, đóng góp ý kiến cho hai báo cáo trên. Các ý kiến thảo luận đều cho rằng, 02 báo cáo đã được xây dựng nghiêm túc, bao quát được các hoạt động của Chi bộ, đánh giá đầy đủ những điểm mạnh, điểm yếu trong hoạt động của Chi bộ trên tinh thần thẳng thắn, trung thực.

 

Góp ý về phương hướng công tác năm 2020, đ/c Phạm Hữu Nghị cho rằng, Chi bộ cần tích cực tham gia góp ý cũng như chuẩn bị cho văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Ngoài ra, Chi bộ cần tổ chức một buổi sinh hoạt chuyên đề với chủ đề tìm giải pháp nâng cao chất lượng nghiên cứu cho nhà khoa học trong Viện thông qua việc xác định phương pháp nghiên cứu, cách tiếp cận, tính định hướng nghiên cứu và cả tinh thần, sự quyết tâm của người nghiên cứu.

 

Đ/c Phạm Hữu Nghị (phải) góp ý về phương hướng công tác năm 2020

 

Bàn về cách thức tổ chức và hoạt động sinh hoạt thường kỳ, đ/c Phạm Xô Việt đề xuất Chi bộ có thể hợp tác với các Chi bộ trong khối 27 Trần Xuân Soạn cùng nghiên cứu, lựa chọn chủ đề để tổ chức các buổi sinh hoạt thường kỳ và theo chuyên đề.

 

Thay mặt Chi ủy, đ/c Nguyễn Đức Minh phát biểu tiếp thu các ý kiến góp ý và sẽ bổ sung vào hai bản báo cáo. Tiếp theo, đ/c Nguyễn Linh Giang công bố kết quả phân loại đảng viên và đánh giá, phân loại cơ sở Đảng năm 2019. Theo đó, 100% đảng viên trong Chi bộ đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 

Hội nghị Tổng kết công tác Chi bộ Viện Nhà nước và Pháp luật năm 2019 và xây dựng phương hướng công tác năm 2020 kết thúc trong không khí vui mừng của toàn thể đảng viên. Chi bộ Viện Nhà nước và Pháp luật quyết tâm đoàn kết, sáng tạo trong hoạt động, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020.