•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE

Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2021, xây dựng phương hướng công tác năm 2022

29/12/2021
Ngày 23/12/2021, Chi bộ Viện Nhà nước và Pháp luật đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2021và xây dựng phương hướng công tác năm 2022 trực tiếp tại Hội trường Viện và trực tuyến trên ứng dụng Zoom Meetings.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Phương Châm, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm), Viện trưởng Viện NC Văn hóa và đông đảo đảng viên Chi bộ Viện Nhà nước và Pháp luật.

 

Đ/c Nguyễn Đức Minh, Bí thư Chi bộ, điều hành Hội nghị

 

Hội nghị đã bầu Đoàn chủ tịch điều hành cuộc họp gồm đồng chí Nguyễn Đức Minh, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng; đồng chí Cao Việt Thăng, Phó Bí thư Chi bộ. Thư ký Hội nghị là đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Ngọc.

 

Tại Hội nghị, đ/c Cao Việt Thăng đọc dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác Chi bộ năm 2021, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2022.

 

Đánh giá chung về kết quả thực hiện công tác năm 2021, đ/c Cao Việt Thăng nhấn mạnh, Chi bộ đã hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch công tác năm. Hoạt động công tác Đảng được chú trọng theo hướng đổi mới, thiết thực và hiệu quả. Tập thể cấp ủy và lãnh đạo chính quyền, đoàn thể đoàn kết, đồng thuận, chủ động, sáng tạo trong điều hành, quản lý, lãnh đạo cơ quan. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ, Chi ủy Viện đã tiếp tục củng cố môi trường lành mạnh, ổn định, đoàn kết và thống nhất trong cơ quan. Hầu hết đảng viên là những người có tinh thần trách nhiệm trong nghiên cứu cũng như phục vụ nghiên cứu khoa học. Tất cả đảng viên đều được Chi bộ đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chi bộ đã bình xét 04 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đề nghị Đảng uỷ Viện Hàn lâm xét khen thưởng 4 đồng chí này và đề nghị Đảng ủy Viện Hàn lâm xét công nhận Chi bộ đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2021”.

 

Về phương hướng công tác năm 2022, Chi bộ sẽ lãnh đạo, chỉ đạo Viện triển khai kịp thời và hoàn thành nhiệm vụ của Viện đã được tập thể công chức, viên chức, người lao động của Viện thống nhất trong Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022. Chi bộ cũng sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ được giao gắn với các nhiệm vụ chính trị của đất nước, của các cấp ủy Đảng và của Viện Hàn lâm.

 

Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022, Chi bộ tập trung phổ biến, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết của các cấp ủy Đảng, của Đảng ủy Khối các cơ quan trung ương và của Đảng ủy Viện Hàn lâm về công tác chính trị tư tưởng. Chi bộ tiếp tục củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ định kỳ và sinh hoạt theo chuyên đề. Chi bộ sẽ lãnh đạo Viện và đảng viên tiếp tục nghiên cứu triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, nhất là các vấn đề thời sự, cấp bách về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, dân chủ xã hội chủ nghĩa,…

 

Về công tác tổ chức cán bộ, xây dựng tổ chức Đảng, đảng viên năm 2022, Chi ủy sẽ lãnh đạo, chỉ đạo công tác rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, cơ cấu lại viên chức theo hướng dẫn của Viện Hàn lâm; xác định và phân định rõ hơn nhiệm vụ của các phòng, trung tâm và nhiệm vụ của các cá nhân. Phát huy vai trò đầu tàu, gương mẫu, ý thức trách nhiệm với tập thể và trong công việc của các đồng chí trưởng phòng là đảng viên. Phát huy vai trò của các đồng chí nghiên cứu viên cao cấp trong hỗ trợ, hướng dẫn, giúp đỡ cán bộ quản lý và nghiên cứu viên, nhất là nghiên cứu viên trẻ.

 

Tiếp theo, đ/c Nguyễn Đức Minh trình bày dự thảo Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Chi ủy năm 2021.

 

Sau đó, các đảng viên đã thảo luận, đóng góp ý kiến cho hai dự thảo báo cáo trên. Các ý kiến đều cho rằng, hai báo cáo đã được xây dựng nghiêm túc, bao quát được các hoạt động của Chi bộ, Chi ủy, đánh giá đầy đủ những điểm mạnh, điểm yếu trong hoạt động của Chi bộ trên tinh thần khách quan, thẳng thắn, trung thực.

 

Trao đổi tại Hội nghị, đồng chí Phạm Thị Thúy Nga nhìn nhận, Chi bộ đã chủ động thảo luận và đề xuất các chủ đề cho các buổi sinh hoạt chuyên đề với nội dung mang tính thời sự và thiết thực với công tác chuyên môn của Viện. Điều này thể hiện sự nhạy bén, sáng tạo của Chi ủy, Chi bộ trong việc tổ chức các hoạt động sinh hoạt Đảng.

 

Các ý kiến tại Hội nghị cũng đồng tình với nhận định trong năm 2021 hoạt động phối hợp giữa chính quyền và Chi bộ được thực hiện rất linh hoạt và hiệu quả.

 

Phát biểu tại Hội nghị, đ/c Nguyễn Thị Phương Châm cho rằng, trong phần bối cảnh của Báo cáo tổng kết, Chi bộ nên bổ sung thêm thông tin về Đại hội Đảng lần thứ XIII, những diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 và việc kiện toàn cơ cấu, tổ chức với trọng tâm là công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ. Đ/c Phương Châm hoàn toàn đồng ý với kiến nghị trong Báo cáo về việc giảm bớt thủ tục hành chính trong công tác Đảng bởi lẽ Đảng vụ tăng lên sẽ ảnh hưởng phần nào đến hoạt động chuyên môn của đảng viên. Chúng ta đang sống trong thời đại Cách mạng Công nghiệp 4.0 thì các thủ tục hành chính cần phải tinh gọn và cần được chuyển đổi số để giảm bớt thời gian thực hiện. Đ/c Phương Châm gửi lời chúc Chi bộ trong năm 2022 giữ vững phong độ, tiếp tục được Đảng ủy Viện Hàn lâm công nhận Chi bộ đạt tiêu chuẩn trong sách, vững mạnh.

 

Thay mặt Chi ủy, đ/c Nguyễn Đức Minh phát biểu tiếp thu các ý kiến góp ý và sẽ bổ sung vào hai bản báo cáo. Hội nghị Tổng kết công tác Chi bộ Viện Nhà nước và Pháp luật năm 2021 và xây dựng phương hướng công tác năm 2022 kết thúc trong không khí vui mừng của toàn thể đảng viên. Chi bộ Viện Nhà nước và Pháp luật quyết tâm đoàn kết, sáng tạo trong hoạt động, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022.