•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE

Viện Nhà nước và Pháp luật nghiệm thu đề tài cấp cơ sở thực hiện năm 2021

03/12/2021
Trong 02 ngày, 29/11 và 01/12/2021, Viện Nhà nước và Pháp luật tổ chức nghiệm thu 13 đề tài cấp cơ sở thực hiện năm 2021.

Danh sách các đề tài và chủ nhiệm đề tài như sau:

 

TT

Tên đề tài

Chủ nhiệm

1

Vật quyền theo Bộ luật Dân sự 2015

 

TS. Nguyễn Thị Hường

2

Những vấn đề lý luận và pháp luật về nhóm quyền văn hóa ở Việt Nam hiện nay

ThS. Bùi Thị Hường

 

3

Nghiên cứu so sánh mô hình quản trị địa phương ở một số nước ASEAN

ThS. Nguyễn Thị Hưng

4

Pháp luật về xóa bỏ lao động trẻ em ở Việt Nam hiện nay

Ths. Phạm Thị Hương Giang

5

Minh bạch trong quản lý nhà nước ở Việt Nam hiện nay

ThS. Lê Thương Huyền

6

Thể chế hóa quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam về cải cách hành chính

ThS. Mai Thị Minh Ngọc

7

Pháp luật về bảo hộ quyền tác giả trong môi trường số ở Việt Nam hiện nay

ThS. Cao Thị Lê Thương

8

Pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân trong nền kinh tế số ở Việt Nam

ThS. Chu Thị Thanh An

9

Giải quyết xung đột nghĩa vụ trong thực hiện các cam kết quốc tế về tự do thương mại

ThS. Phạm Hồng Nhật

10

Pháp luật kiểm soát ô nhiễm môi trường biển từ chất thải nhựa: Những vấn đề lý luận

TS. Bùi Đức Hiển

11

Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc và gợi mở kinh nghiệm cho cơ chế bảo vệ hiến pháp ở Việt Nam

ThS. Lê Phương Hoa

12

Giải thích pháp luật hình sự: Lý luận và thực tiễn

TS. Đinh Thế Hưng

13

Các biện pháp điều tra đặc biệt trong Tố tụng hình sự Việt Nam

ThS Lê Thị Hồng Xuân

 

Tại các phiên họp của Hội đồng nghiệm thu, các chủ nhiệm đề tài đã trình bày kết quả nghiên cứu chính của đề tài. Các thành viên Hội đồng nghiệm thu đã đưa ra ý kiến phản biện và góp ý về nội dung và hình thức của từng đề tài. Chủ nhiệm đề tài đã trả lời, trao đổi với các thành viên của Hội đồng nghiệm thu về các vấn đề của đề tài.

 

Sau đó, các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá và chấm điểm theo các tiêu chí:

- Cách tiếp cận, các phương pháp nghiên cứu đối với việc thực hiện mục tiêu, nội dung của đề tài;

- Giá trị khoa học của đề tài;

- Giá trị thực tiễn của đề tài.

 

Toàn bộ các đề tài đã được các Hội đồng nghiệm thu kết luận đáp ứng các yêu cầu của đề tài khoa học cấp cơ sở. Trong đó, 02 đề tài được đánh giá xuất sắc do ThS. Lê Thương Huyền và ThS. Phạm Thị Hương Giang là chủ nhiệm.

 

Sau khi nghiệm thu, các chủ nhiệm đề tài cần thực hiện việc chỉnh sửa, bổ sung báo cáo tổng hợp theo ý kiến kết luận của Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu, làm báo cáo giải trình chỉnh sửa, bổ sung có xác nhận của Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu, nộp cho Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế để chuẩn bị hồ sơ thanh lý hợp đồng.