•  
     
  •  
     
  •  
     
LIÊN KẾT WEBSITE

Giới thiệu Tạp chí Nhà nước và Pháp luật

20/10/2017
Tạp chí Nhà nước và Pháp luật là cơ quan ngôn luận của Viện Nhà nước và Pháp luật, là diễn đàn khoa học của ngành và của giới khoa học nghiên cứu về nhà nước và pháp luật.

Tạp chí được tổ chức và hoạt động theo Giấy phép hoạt động báo chí, Luật Báo chí, các văn bản pháp quy khác về báo chí và Quy chế Tổ chức và hoạt động của các tạp chí thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

 

Hiện nay, Tổng biên tập Tạp chí là PGS.TS. Lê Mai Thanh, Phó Tổng biên tập là TS. Trần Văn Biên. Tạp chí có phòng Biên tập - Trị sự.