•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE

Giới thiệu Danh mục Đề tài cơ sở Viện Nhà nước và Pháp luật năm 2006 - 2010

07/06/2018
Thư viện Viện Nhà nước và Pháp luật giới thiệu Danh mục Đề tài cơ sở thực hiện trong giai đoạn từ năm 2006 đến năm 2010. Độc giả quan tâm muốn tìm hiểu nội dung sách, xin đến liên hệ trực tiếp tại phòng 107, số 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội. Điện thoại: 04.3971 3334. Danh mục trong tệp đính kèm. Hân hạnh được phục vụ!