•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE

Giới thiệu Danh mục bài tạp chí về lĩnh vực Hộ tịch (Phần 1)

17/03/2020
Thư viện Viện Nhà nước và Pháp luật trân trọng giới thiệu Danh mục bài tạp chí về lĩnh vực Hộ tịch (Phần 1). Độc giả quan tâm muốn tìm hiểu nội dung, xin gửi yêu cầu qua email: thuvien@isl.gov.vn hoặc đến trực tiếp phòng 107, số 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội. Điện thoại: 04.3971 3334. Hân hạnh được phục vụ!

1. Quyết định số 57/2000/QĐ-BTC ngày 20-4-2000 về việc ban hành mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch / Bộ Tài chính . - 2000. - // Công báo, 6/2000, Số 1513, tr. 1560

 

2. Thông tư số 112/2000/TT-BTC ngày 21-11-2000 hướng dẫn chế độ quản lý sử dụng lệ phí đăng ký hộ tịch / Bộ Tài chính . - 2001. - // Công báo, 1/2001, Số 1540, tr. 48

 

3. Thông tư số 12/1999/TT-BTP ngày 25-6-1999 hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 83/1998/NĐ-CP ngày 10/10/1998 của Chính phủ về đăng ký hộ tịch / Bộ Tư pháp . - 1999. - // Công báo, 1999, Số 1473, tr.2111

 

4. Nghị định số 83/1998/NĐ-CP về đăng kí hộ tịch. Ngày 10/10/1998./ Chính phủ . - 1998. - // Công báo, Chính phủ, 11/1998, Số 1437, tr.1944

 

5. Về vấn đề sửa chữa, bổ sung đối với sai sót về thông tin hộ tịch trong bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật về hôn nhân và gia đình/ Ban biên tập tạp chí Tòa án nhân dân . - // Tòa án nhân dân.- 8/2004.- Số 15.- Tr.40-41

 

6. Một số ý kiến về vấn đề đăng ký sinh và đăng ký sinh quá hạn / Trần Văn Hạnh . - 2001. - // Nhà nước và Pháp luật, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, 2001, Số 155, tr.9-13

 

7. Bàn về Điều 63 Luật Hôn nhân và Gia đình, và Điều 21 Nghị định số 70/2001/NĐ-CP ngày 13-10-2001 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành luật này / Thái Công Khanh . - 2002. - // Tòa án nhân dân, Tòa án Nhân dân Tối cao, 2002, Số 5, tr.05-07

 

8. Xác nhận cha cho con thuộc quyền của Uỷ ban nhân dân hay Tòa án nhân dân / Lê Thị Thuý Nga . - 2002. - // Tòa án nhân dân, Tòa án Nhân dân Tối cao, 2002, Số 12, tr.21-22

 

9. Vấn đề hộ tịch và vấn đề bán nhà ở đang cho thuê trong Bộ luật Dân sự / Nguyễn Đức Lương . - 2005. - // Kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, 2005, Số 5, tr.42-43

 

10. Nhu cầu thực tế về Luật hộ tịch / Lê Quốc Hùng . - 2006. - // Nghiên cứu lập pháp, Viện nghiên cứu Lập pháp, Số chủ đề hiến kế lập pháp, 2006, Số 10(72), tr.19-21

 

11. Kết hôn, từ thực tiễn công tác hộ tịch ở cơ sở / Hoàng Thị Hồng . - 1998. - // Dân chủ & pháp luật, Bộ Tư pháp, 1998, Số 1, tr.35- 36

 

12. Một số nội dung cơ bản của Nghị định 83/1998/NĐ-CP về đăng ký hộ tịch / Trần Thất . - 1999. - // Dân chủ & pháp luật, 1/1999, Số 1, Tr.02-04

 

13. Đăng ký kết hôn theo Nghị định mới về đăng ký hộ tịch . - 1999. - // Dân chủ & pháp luật, 5/1999, Số 5, Tr.28-30

 

14. Đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch, ghi vào sổ các thay đổi hộ tịch khác / Trần Thất . - 1999. - // Dân chủ & pháp luật, 5/1999, Số 6, Tr.28-29

 

15. Thẩm quyền đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài / Thu Vân . - 1999. - // Dân chủ & pháp luật, 7/1999, Số 7, Tr.28-29

 

16. Thực hiện quyền đăng ký khai sinh cho trẻ em ở Việt Nam / Lê Hoàng Yến . - 1999. - // Dân chủ & pháp luật, 7/1999, Số 7, Tr.30

 

17. Những vướng mắc khi thực hiện các việc về hộ tịch có liên quan đến quốc tịch và cách giải quyết / Nguyễn Công Khanh . - 1999. - // Dân chủ & pháp luật, 9/1999, Số 9, Tr.02-03+10

 

18. Trình tự, thủ tục đăng ký các sự kiện hộ tịch có yếu tố nước ngoài / Thu Vân . - 1999. - // Dân chủ & pháp luật, 9/1999, Số 9, Tr.29-30

 

19. Xác định cha, mẹ, con: thực tiễn và những vấn đề cần trao đổi / Nguyễn Minh Hằng . - 2006. - // Tòa án nhân dân, 9/2006, Số 17, Tr.25-29

 

20. Về hộ tịch và pháp luật hộ tịch / Trần Duy Rô Nin . - 2008. - // Nhà nước và pháp luật, Viện Nhà nước và Pháp luật, 2008, Số 5, tr. 31 - 34

 

21. Chuẩn hóa đội ngũ công chức hộ tịch cấp xã: Đòi hỏi của thực tiễn đổi mới công tác quản lý hộ tịch / Lê Thị Mận, Nguyễn Quốc Khánh . - // Khoa học pháp lý, Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, 2013, Số 05 (78), tr.16-24

 

22. Bất cập trong quy định về ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài / Cao Vũ Minh, Lê Thị Mơ . - 2013. // Nghiên cứu lập pháp, Viện nghiên cứu lập pháp, 2013, Số 22(254), tr.31-37

 

23. Những bất cập trong hoạt động chứng thực hộ tịch tại Ủy ban nhân dân cấp xã / Phùng Thị Phong Lan . - 2013. - // Quản lý nhà nước, Học viện hành chính, 2013, Số 211, tr.65-68

 

24. Công tác đăng lý, quản lý hộ tịch và một số quy định mới / Chu Thị Thanh Nhàn . - 2013. - // Dân chủ và pháp luật, Bộ Tư pháp, 2013, Số chuyên đề 6, tr.24-29

 

25. Công tác đăng ký, quản lý hộ tịch trước yêu cầu phát triển của đất nước trong thời kỳ mới / Lương Thị Lanh . - 2012. - // Dân chủ và pháp luật, Bộ Tư pháp, 2012, Số chuyên đề 9, tr.2-6

 

26. Công tác lưu trữ sổ hộ tịch và tra cứu dữ liệu hộ tịch ở thành phố Hà Nội / Nguyễn Xuân Phương . - 2012. - // Dân chủ và pháp luật, Bộ Tư pháp, 2012, Số chuyên đề 9, tr.7-10

 

27. Kết quả hoạt động và thực trạng công tác đăng ký, quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai / Phạm Thị Sửu . - 2012. - // Dân chủ và pháp luật, Bộ Tư pháp, 2012, Số chuyên đề 9, tr.11-14

 

28. Công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh Cà Mau / Minh Hiền . - 2012. - // Dân chủ và pháp luật, Bộ Tư pháp, 2012, Số chuyên đề 9, tr.15-21

 

29. Kinh nghiệm thực tiễn và một số kiến nghị về công tác đăng ký, quản lý hộ tịch tại các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài / Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao . - 2012. - // Dân chủ và pháp luật, Bộ Tư pháp, 2012, Số chuyên đề 9, tr.22-25

 

30. Sự cần thiết ban hành luật hộ tịch và một số ý kiến góp ý dự thảo / Nguyễn Khắc Cường . - 2012. - // Dân chủ và pháp luật, Bộ Tư pháp, 2012, Số chuyên đề 9, tr.28-32

 

31. Bốn kiến nghị hoàn thiện cac quy định trong dự thảo luật hộ tịch / Cao Vũ Minh . - 2012. - // Nghiên cứu lập pháp, Văn phòng Quốc hội, 2012, Số 22(230), tr.31-36

 

32. Giải pháp nâng cao vai trò của công chức tư pháp hộ tịch cấp xã trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật ở Việt Nam hiện nay / Lê Viết Thiện . - 2014. - // Nghề luật, Học viện Tư pháp, 2014, Số 2, tr. 21 - 24

 

33. Giải pháp nâng cao năng lực đội ngũ cán Bộ Tư pháp - hộ tịch trên địa bàn thành phố Hà Nội / Nguyễn Phương Nam . - 2013. - // Dân chủ và pháp luật, Bộ Tư pháp, 2013, Số 5, tr. 61-64

 

34. Cần sửa đổi, bổ sung một số quy định trong lĩnh vực hộ tịch / Phạm Văn Chung . - 2005. - // Dân chủ & pháp luật, Bộ Tư pháp, 2005, Số 3(156), tr.49; 52

 

35. Ghi vào sổ hộ tịch các việc về quốc tịch / Nguyễn Quốc Cường . - 2009. - // Dân chủ & pháp luật, Bộ Tư pháp, 2009, Số 7, tr.19-21

 

36. Góp phần hoàn thiện các chế định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đăng ký và quản lý hộ tịch / Lê Hải Yến . - 2004. - // Dân chủ và pháp luật, Bộ Tư pháp, 2004, Số 5 (146), tr.26-32

 

37. Thẩm quyền đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài / Thu Vân . - 1999. - // Dân chủ và pháp luật, Bộ Tư pháp, 1999, Số 7, tr.28-29

 

38. Tầm quan trọng của tờ khai đăng kí hộ tịch / Nguyễn Thanh Xuân . - 2009. - // Dân chủ & pháp luật, Bộ Tư pháp, 2009, Số 1(202), tr. 56-57

 

39. Cần quản lý, sử dụng, ghi chép sổ hộ tịch theo quy định / Nguyễn Thanh Xuân . - 2009. - // Dân chủ & pháp luật, Bộ Tư pháp, 2009, Số 3(204), tr. 61; 64

 

40. Nhìn lại công tác hộ tịch năm 2002 / Trần Thất . - 2003. - // Dân chủ và pháp luật, Bộ Tư pháp, 2003, Số 01 (Xuân Quý Mùi), tr. 23-14;19

 

41. Quản lý hộ tịch ở nước ta: một số ý kiến về hướng đổi mới / Phạm Trọng Cường . - 2003. - // Dân chủ và Pháp luật, Bộ Tư pháp, 2003, Số 2, tr. 29-32; 39

 

42. Những vướng mắc khi thực hiện các việc về hộ tịch có liên quan đến quốc tịch và cách giải quyết / Nguyễn Công Khanh . - 1999. - // Dân chủ và Pháp luật, Bộ Tư pháp, 1999, Số 9, tr. 2-3,10

 

43. Một số ý kiến về xây dựng văn hoá pháp lý ở nước ta hiện nay / Trần Quang Mỹ . - 1999. - // Dân chủ và Pháp luật, Bộ Tư pháp, 1999, Số 9, tr. 4-5

 

44. Nghị định mới của Chính phủ về đăng ký hộ tịch và những nội dung cơ bản / Phan Hữu Huy . - 1998. - // Dân chủ và pháp luật, Bộ Tư pháp, 1998, Số 10, tr. 6-9

 

45. Một quy định hộ tịch cần sớm sửa đổi / Phạm Văn Chung . - 2003. - // Dân chủ và pháp luật, Bộ Tư pháp, 2003, Số 9, tr. 40

 

46. Một số ý kiến về công tác hộ tịch ở cơ sở / Phạm Trung Hiếu . - 2003. - // Dân chủ và pháp luật, Bộ Tư pháp, 2003, Số 12, tr.17-19

 

47. Trình tự, thủ tục đăng ký các sự kiện hộ tịch có yếu tố nước ngoài / Thu Vân . - 1999. - // Dân chủ và pháp luật, Bộ Tư pháp, 1999, Số 9, tr.29-30

 

48. Về vấn đề sửa chữa, bổ sung đối với sai sót về thông tin hộ tịch trong bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật về hôn nhân và gia đình / Ban biên tập . - 2004. - // Tòa án nhân dân, Tòa án nhân dân tối cao, 2004, Số 15, tr.40-41

 

49. Công tác hộ tịch ở Kon Tum: những khó khăn vướng mắc cần tháo gỡ / Nguyễn Văn Bảy . - 2012. - // Dân chủ & pháp luật, Bộ Tư pháp, 2012, Số 6(243), tr.62-64

 

50. Công tác đăng ký, quản lý hộ tịch: những vấn đề vướng mắc / Lê Ngọc . - 2012. - // Dân chủ & pháp luật, Bộ Tư pháp, 2012, Số 7(244), tr.61-62