•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE

Giới thiệu Danh mục bài tạp chí về lĩnh vực Hộ tịch (Phần 2)

29/04/2020
Thư viện Viện Nhà nước và Pháp luật trân trọng giới thiệu Danh mục bài tạp chí về lĩnh vực Hộ tịch (Phần 2). Độc giả quan tâm muốn tìm hiểu nội dung, xin gửi yêu cầu qua email: thuvien@isl.gov.vn hoặc đến trực tiếp phòng 107, số 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội. Điện thoại: 04.3971 3334. Hân hạnh được phục vụ!

51. Những bất cập trong công tác quản lý, đăng ký hộ tịch / Văn Tân, Minh Phương . - 2004. - // Dân chủ và pháp luật, Bộ Tư pháp, 2004, Số 11 (152), tr.46-47

 

52. Phân cấp thẩm quyền với vấn đề cán bộ tư pháp - hộ tịch cấp xã trong đăng ký, quản lý hộ tịch / Phan Thị Tuyết Mai . - 2007. - // Dân chủ & Pháp luật, Bộ Tư pháp, 2007, Số 11(188), tr.11-15

 

53. Một số vướng mắc đăng ký và quản lý hộ tịch / Phạm Văn Chung . - 2010. - // Dân chủ & Pháp luật, Bộ Tư pháp, 2010, Số 1(214), tr. 41-43

 

54. Một số nội dung cơ bản của Nghị định 83/1998/NĐ-CP về đăng ký hộ tịch/ Trần Thất . - 1999. - // Dân chủ và pháp luật, Bộ Tư pháp, 1999, Số 1, tr.3-4

 

55. Công tác đăng ký quản lý hộ tịch ở Quảng Bình / Nguyễn Thị Lài . - 1996. - // Dân chủ & Pháp luật, Bộ Tư pháp, 1996, Số 4, tr. 23

 

56. Chế định hộ tịch trong Bộ luật Dân sự / Trần Thất . - 1996. - // Dân chủ & Pháp luật, Bộ Tư pháp, 1996, Số 5, tr. 15 - 18

 

57. Đăng ký khai sinh theo quy định của nghị định mới về hộ tịch / Trần Thất, Nguyễn Thị Lanh . - 1999. - // Dân chủ và pháp luật, Bộ Tư pháp, 1999, Số 2, tr. 32 - 34

 

58. Công tác đăng ký, quản lý hộ tịch trước yêu cầu phát triển của đất nước trong thời kỳ mới / Lương Thị Lanh . - 2012. - // Dân chủ và pháp luật, Bộ Tư pháp, 2012, Số 9, tr. 2 - 6

 

59. Một số vấn đề trong công tác hộ tịch / Nguyễn Anh Dũng . - 1996. - // Dân chủ & Pháp luật, Bộ Tư pháp, 1996, Số 11, tr. 21

 

60. Công tác lưu trữ sổ hộ tịch và tra cứu dữ liệu hộ tịch ở Thành phố Hà Nội / Nguyễn Xuân Phương . - 2012. - // Dân chủ và pháp luật, Bộ Tư pháp, 2012, Số 9, tr. 7 – 10

 

61. Kết quả hoạt động và thực trạng đăng ký, quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai / Phạm Thị Sửu . - 2012. - // Dân chủ và pháp luật, Bộ Tư pháp, 2012, Số 9, tr. 11 - 14

 

62. Công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh Cà Mau / Minh Hiền . - 2012. - // Dân chủ và pháp luật, Bộ Tư pháp, 2012, Số 9, tr. 15 - 21

 

63. Căn cứ để thu hồi, hủy bỏ các giấy tờ về hộ tịch do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành trái quy định / Nguyễn Văn Thắng . - 2009. - // Dân chủ & pháp luật, Bộ Tư pháp, 2009, Số 12(213), tr. 58 - 61

 

64. Kinh nghiệm thực tiễn và một số kiến nghị về công tác đăng ký, quản lý hộ tịch tại các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài . - 2012. - // Dân chủ và pháp luật, Bộ Tư pháp, 2012, Số 9, tr. 22 - 25

 

65. Sự cần thiết khi ban hành Luật Hộ tịch và một số ý kiến góp ý dự thảo / Nguyễn Khắc Cường . - 2012. - // Dân chủ và pháp luật, Bộ Tư pháp, 2012, Số 9, tr. 28 - 32

 

66. Đăng ký kết hôn theo nghị định mới về đăng ký hộ tịch . - 1999. - // Dân chủ và pháp luật, Bộ Tư pháp, 1999, Số 5, tr. 28 - 30

 

67. Đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch; ghi vào sổ các thay đổi hộ tịch khác / Trần Thất . - 1999. - // Dân chủ và pháp luật, Bộ Tư pháp, 1999, Số 6, tr. 28 - 29

 

68. Cấn tiếp tục hoàn thiện các quy định về việc thay đổi, cải chính hộ tịch / Lê Huy . - 2000. - // Dân chủ & Pháp luật, Bộ Tư pháp, 2000, Số 7, tr. 33 - 34

 

69. Vướng mắc từ thực tiễn thi hành pháp luật về đăng ký và quản lý hộ tịch / Lê Thị La . - 2008. - // Dân chủ & pháp luật, Bộ Tư pháp, 2008, Số 8(197), tr. 56 - 59

 

70. Cần thống nhất phần ghi quê quán trong các giấy tờ hộ tịch / Nguyễn Thanh Xuân . - 2008. - // Dân chủ & pháp luật, Bộ Tư pháp, 2008, Số 9(198), tr. 51 - 52

 

71. Một vài suy nghĩ về hộ tịch và pháp luật hộ tịch / Trần Duy Rô Nin . - 2008. - // Dân chủ & pháp luật, Bộ Tư pháp, 2008, Số 11(200), tr. 55 - 58

 

72. Rắc rối khi khai sinh trước tuổi / Nguyễn Thanh Xuân . - 2011. - // Dân chủ và pháp luật, Bộ Tư pháp, 2011, Số 9 (234), tr.61-62

 

73. Một số quy định đăng ký hộ tịch cần được hướng dẫn cụ thể / Phương Thảo . - 2006. - // Dân chủ & Pháp luật, Bộ Tư pháp, 2006, Số 7 (172), tr.42-43

 

74. Giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong đăng ký và quản lý hộ tịch / Nguyễn Quế Anh . - 2006. - // Dân chủ & Pháp luật, Bộ Tư pháp, 2006, Số 7 (172), tr.44-45;49

 

75. Quy định uỷ quyền đăng ký hộ tịch thoáng nhưng cán bộ hộ tịch... chưa "thông" / Phạm Văn Phong . - 2011. - // Dân chủ và pháp luật, Bộ Tư pháp, 2011, Số 12 (237), tr.58-60

 

76. Sự cần thiết ban hành Luật Hộ tịch / Phạm Trọng Cường . - 2005. - // Nghiên cứu lập pháp, Văn phòng Quốc Hội, 2005, Số 11(63), tr.36-40

 

77. Cần thống nhất áp dụng quy định bổ sung hộ tịch/ Nguyễn Thanh Xuân . - 2010. - // Dân chủ & Pháp luật, Bộ Tư pháp, 2010, 10(223), tr.58-59

 

78. Đăng ký hộ tịch ở các xã thuộc khu vực biên giới huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai / Ngô Đức Thiện . - 2010. - // Dân chủ & Pháp luật, Bộ Tư pháp, 2010, 11(224), tr.56-57

 

79. Những quy định của pháp luật về vấn đề hộ tịch có nhân tố nước ngoài / Nguyễn Thị Thu Vân . - 1995. - // Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, 1995, Số 6, tr.53-57

 

80. Về hộ tịch và pháp luật hộ tịch / Trần Duy Rô Nin . - 2008. - // Nhà nước và Pháp luật, Viện Nhà nước và Pháp luật, 2008, Số 5(241), tr.31-34

 

81. Triển khai thi hành Luật Hộ tịch - một trong những biện pháp quan trọng đảm bảo thực thi quyền con người theo Hiến pháp năm 2013 / Nguyễn Công Khanh . - 2015. - // Dân chủ & Pháp luật, Bộ Tư pháp, 2015, Số chuyên đề 4, tr. 2 - 6

 

82. Kế hoạch triển khai thi hành Luật Hộ tịch / Trần Thị Lệ Hoa . - 2015. - // Dân chủ & Pháp luật, Bộ Tư pháp, 2015, Số chuyên đề 4, tr. 7 - 11

 

83. Đào tạo, bồi dưỡng công tác tư pháp - hộ tịch đáp ứng yêu cầu triển khai Luật Hộ tịch / Trần Thu Hường . - 2015. - // Dân chủ & Pháp luật, Bộ Tư pháp, 2015, Số chuyên đề 4, tr.12 - 16

 

84. Thực trạng cơ sở dữ liệu hộ tịch hiện nay và quan điểm, định hướng xây dựng cơ sở hộ tịch điện tử toàn quốc / Nghiêm Hà Hài . - 2015. - // Dân chủ & Pháp luật, Bộ Tư pháp, 2015, Số chuyên đề 4, tr. 17 - 22

 

85. Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến, đưa các quy định của Luật Hộ tịch đi vào đời sống / Tô Thị Thu Hà . - 2015. - // Dân chủ & Pháp luật, Bộ Tư pháp, 2015, Số chuyên đề 4, tr. 23 - 28

 

86. Một số ý kiến về việc triển khai thi hành Luật Hộ tịch / Lê Thị Minh Long . - 2015. - // Dân chủ & Pháp luật, Bộ Tư pháp, 2015, Số chuyên đề 4, tr. 29 - 32

 

87. Quản lý nhà nước về hộ tịch ở nước ta hiện / Đinh Ngọc Giang . - 2015. - // Quản lý nhà nước, Học viện Hành chính Quốc gia, 2015, Số 228, tr. 52 - 56

 

88. Một số ý kiến về Dự thảo Luật Hộ tịch / Nguyễn Thị Lan . - 2014. - // Dân chủ & Pháp luật, Bộ Tư pháp, 2014, Số 9 (270), tr.9-12

 

89. Công tác đăng ký và quản lý hộ tịch ở Nghệ An / Kiều Thị Huệ . - 2015. - // Dân chủ & Pháp luật, Bộ Tư pháp, 2015, Số 10, tr. 14 - 16

 

90. Tin học hóa công tác đăng ký hộ tịch - giải pháp đột phá của Luật Hộ tịch năm 2014 // Thanh tra, Thanh tra Chính phủ, 2015, Số 11, tr. 53 - 55, 63

 

91. Những nội dung cơ bản của Luật Hộ tịch năm 2014 / Lê Thị Thúy . - 2015. - // Thanh tra, Thanh tra Chính phủ, 2015, Số 12, tr. 43 - 45

 

92. Quản lý nhà nước về công tác hộ tịch trên địa bàn tỉnh Sơn La / Lò Thị Mường Pha . - 2016. - // Dân chủ & pháp luật, Bộ Tư pháp, 2016, Số chuyên đề tháng 5, tr.15 - 16

 

93. Công tác đăng ký và quản lý hộ tịch ở huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La / Nguyễn Thị Thủy . - 2016. - // Dân chủ & pháp luật, Bộ Tư pháp, 2016, Số chuyên đề tháng 5, tr.20 - 22

 

94. Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã ở Sơn La / Lò Châu Thỏa . - 2016. - // Dân chủ & pháp luật, Bộ Tư pháp, 2016, Số chuyên đề tháng 5, tr.26 - 29

 

95. Những nhiệm vụ cơ bản trong triển khai thi hành Luật Hộ tịch / Phạm Ngọc Sơn . - 2016. - // Dân chủ & Pháp luật, Bộ Tư pháp, 2016, Số chuyên đề tháng 7, tr. 18-19, 22

 

96. Thẩm quyền đăng ký hộ tịch theo Luật Hộ tịch và vấn đề thực hiện / Nguyễn Ngọc Bích . - 2016. - // Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, 2016, Số 8 (195), tr. 18 - 26

 

97. Địa vị pháp lý của công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã trong quản lý nhà nước về công tác tư pháp của Ủy ban nhân dân cấp xã giai đoạn hiện nay / Trần Thị Mai . - 2016. - // Dân chủ và pháp luật, Bộ Tư pháp, 2016, Số 294, tr. 48-53

 

98. Một số vấn đề về hộ tịch, hộ khẩu liên quan đến lý lịch tư pháp / Trần Văn Luyện . - 2017. - // Nghề luật, Học viện Tư pháp, 2017, Số 1, tr. 20-22

 

99. Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác đăng ký, quản lý hộ tịch / Nguyễn Thị Vân Anh . - 2017. - // Dân chủ & Pháp luật, Bộ Tư pháp, 2017, Số chuyên đề, tr. 22-25

 

100. Công tác quản lý nhà nước về hộ tịch tại các tỉnh biên giới phía Bắc hiện nay / Nguyễn Anh Tú . - 2017. - // Dân chủ & Pháp luật, Bộ Tư pháp, 2017, Số 8 (305), tr. 52 - 56

 

101. Vướng mắc trong tổ chức thực hiện pháp luật hộ tịch thời gian qua / Trần Thị Diệu Oanh . - 2017. - // Quản lý nhà nước, Học viện Hành chính Quốc gia, 2017, Số 260, tr. 33 - 37

 

102. Những thách thức, khó khăn đối với ngành tư pháp trong triển khai thực hiện chương trình hành động quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch / Nhâm Ngọc Hiển . - 2017. - // Dân chủ & Pháp luật, Bộ Tư pháp, 2017, Số chuyên đề tháng 10, tr. 3 - 11

 

103. Giải pháp đảm bảo đồng bộ, thống nhất giữa Luật Hộ tịch và một số luật liên quan / Nguyễn Thị Ngọc Lâm . - 2017. - // Dân chủ & Pháp luật, Bộ Tư pháp, 2017, Số chuyên đề tháng 10, tr. 12 - 17

 

104. Một số khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn thi hành Luật Hộ tịch ở các địa phương / Nguyễn Phương Dung . - 2017. - // Dân chủ & Pháp luật, Bộ Tư pháp, 2017, Số chuyên đề tháng 10, tr. 18 - 23; 32

 

105. Ảnh hưởng của một số tập quán đối với đăng ký, quản lý hộ tịch / Võ Thị Hạnh . - 2017. - // Dân chủ & Pháp luật, Bộ Tư pháp, 2017, Số chuyên đề tháng 10, tr. 24 - 28

 

106. Xác định thẩm quyền, trách nhiệm thực hiện một số việc đăng ký hộ tịch / Đồng Ngọc Dám . - 2017. - // Dân chủ & Pháp luật, Bộ Tư pháp, 2017, Số chuyên đề tháng 10, tr. 29 - 32

 

107. Pháp luật về hộ tịch với yêu cầu cải cách hành chính / Nguyễn Ngọc Bích . - 2017. - // Dân chủ & Pháp luật, Bộ Tư pháp, 2017, Số 10 (307), tr. 13 - 16; 20

 

108. Một số hạn chế của pháp luật hộ tịch và giải pháp hoàn thiện / Trần Việt Dũng . - // Pháp luật và thực tiễn, Trường Đại học Luật, Đại học Huế, 2018, Số 35, tr. 26 – 33