•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE

Giới thiệu Danh mục luận văn, luận án về lĩnh vực Hộ tịch

20/07/2020
Thư viện Viện Nhà nước và Pháp luật trân trọng giới thiệu Danh mục luận văn, luận án về lĩnh vực Hộ tịch. Độc giả quan tâm muốn tìm hiểu nội dung, xin gửi yêu cầu qua email: thuvien@isl.gov.vn hoặc đến trực tiếp phòng 107, số 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội. Điện thoại: 04.3971 3334. Hân hạnh được phục vụ!

1. Công tác tư pháp - hộ tịch ở cấp xã: những vấn đề lý luận và thực tiễn ở tỉnh Bắc Giang : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01/ Nguyễn Hữu Đính, 2008

 

2. Quản lý nhà nước về hộ tịch - Lý luận, thực trạng và phương hướng đổi mới : Luận văn ThS. Luật : 60 38 01 / Phạm Trọng Cường, 2003

 

3. Quản lý hộ tịch qua thực tiễn ở Hải Phòng : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 01 / Bùi Thị Tư, 2014

 

4. Áp dụng pháp luật hộ tịch ở cơ sở thông qua thực tiễn địa bàn huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội: Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 01 /Nguyễn Tiến Tài, 2014

 

5.  Giáo dục pháp luật cho công chức tư pháp - hộ tịch qua thực tiễn thành phố Hà Nội : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 01 /Nguyễn Văn Tuấn, 2015

 

6.  Quản lý nhà nước về hộ tịch ở cấp xã - thực tiễn ở huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 01 /Trương, Thị Vân Anh, 2015

 

7. Thực hiện pháp luật về hộ tịch của Ủy ban nhân dân phường qua thực tiễn quận Long Biên, thành phố Hà Nội : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 /Nguyễn Hồng Hạnh, 2016

 

8. Áp dụng pháp luật về hộ tịch qua thực tiễn quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01/ Phạm Thị Huệ, 2016

 

9. Quản lý nhà nước về hộ tịch cấp xã từ thực tiễn tỉnh Quảng Ngãi : Luận văn thạc sĩ Luật học /Nguyễn Thị Lệ, Hà Nội : HVKHXH, 2017

 

10. Quản lý nhà nước về hộ tịch từ thực tiễn tỉnh An Giang : Luận văn thạc sĩ Luật học /Nguyễn Duy Thụy.- Hà Nội : HVKHXH, 2017

 

11. Quản lý nhà nước về hộ tịch từ thực tiễn huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội : Luận văn thạc sĩ Luật học /Phùng Hữu Lộc, Hà Nội : HVKHXH, 2017

 

12. Quản lý nhà nước về hộ tịch từ thực tiễn tỉnh Hải Dương : Luận văn thạc sĩ Luật học/ Đoàn Thị Thu Thủy.- Hà Nội : HVKHXH, 2017

 

13. Quản lý nhà nước về hộ tịch từ thực tiễn tỉnh Cà Mau : Luận văn thạc sĩ Luật học /Lê Thị Nhung.- Hà Nội : HVKHXH, 2016

 

14. Quản lý nhà nước về hộ tịch từ thực tiễn quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội : Luận văn thạc sĩ Luật học /Đỗ Đắc Tiến.- Hà Nội : HVKHXH, 2016

 

15. Quản lý nhà nước về hộ tịch từ thực tiễn huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh : Luận văn thạc sĩ Luật học / Lê Thị Phương Huyền.- Hà Nội : HVKHXH, 2016

 

16. Quyền con người về đăng kí hộ tịch từ thực tiễn thành phố Hà Nội : Luận văn thạc sĩ luật học / Quách Thị Hoàng Huệ/ Hà Nội : HVKHXH, 2015

 

17. Quản lý nhà nước về hộ tịch từ thực tiễn thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh : Luận văn thạc sĩ Luật học /Nguyễn Thị Thu Hương.- Hà Nội : HVKHXH, 2015

 

18. Bảo đảm quyền con người trong quản lý nhà nước về hộ tịch từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ : Luận văn thạc sĩ Luật học /Đào Thị Hồng Nhung, Hà Nội : HVKHXH, 2014

 

19. Quản lý nhà nước về hộ tịch tại thành phố Hà Nội : Luận văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn Hoài Nam.- Hà Nội : HVKHXH, 2014

 

20. Quản lý nhà nước về hộ tịch từ thực tiễn thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La : Luận văn thạc sĩ Luật học /Lò Thị Minh Hậu.- Hà Nội : HVKHXH, 2014

 

21. Quản lý nhà nước về hộ tịch từ thực tiễn thành phố Hà Nội : Luận văn thạc sĩ / Nguyễn Thị Kim Anh.-Hà Nội : HVKHXH, 2014

 

22. Quản lý nhà nước về hộ tịch từ thực tiễn thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình : Luận văn thạc sĩ Luật học /Phạm Thị Hiền/ Hà Nội : HVKHXH, 2014

 

23. Pháp luật về quản lý hộ tịch từ thực tiễn thành phố Hà Nội : Luận văn thạc sĩ Luật học /Nguyễn Thị Hằng.- Hà Nội : HVKHXH, 2014

 

24. Quản lý nhà nước về hộ tịch từ thực tiễn quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng : Luận văn thạc sĩ Luật học /Đồng Duy Lộc.- Hà Nội : HVKHXH, 2013

 

25. Quản lý nhà nước về hộ tịch từ thực tiễn của tỉnh Quảng Bình : Luận văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn Thị Lài/ Hà Nội : HVKHXH, 2012

 

26. Hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý dân số ở Việt Nam, 2002 / Nguyễn Quốc Anh,  Luận án Tiến sĩ kinh tế.- Đại học Kinh tế quốc dân, 185 tr

 

27. Các quy định về đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài theo pháp luật Việt Nam : Luận văn thạc sĩ luật học / Hoàng Anh ; TS. Nguyễn Hồng Bắc hướng dẫn.- Hà Nội, 2011.- 75 tr. ; 28 cm

 

28. Công tác quản lý hộ tịch - thực tiễn tại huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội : Luận văn thạc sĩ luật học / Nguyễn Thị Kim Ngân ; TS. Trần Thị Hiền hướng dẫn.- Hà Nội, 2016, 84 tr.; 28 cm.

 

29. Quản lý nhà nước về công tác hộ tịch trên địa bàn quận Long Biên, thành phố Hà Nội : Luận văn thạc sĩ luật học / Đặng Thị Thu Huyền ; TS. Trần Kim Liễu hướng dẫn. Hà Nội, 2017, 93 tr. ; 28 cm.

 

30. Thực hiện pháp luật về hộ tịch trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên hiện nay : Luận văn thạc sĩ luật học / Lê Thị Minh Hiếu ; PGS. TS. Nguyễn Thị Hồi hướng dẫn, Hà Nội, 2013, 74 tr. ; 28 cm.

 

31. Vai trò của công chức tư pháp - hộ tịch xã trong việc phổ biến, giáo dục pháp luật ở Việt Nam hiện nay : Luận văn thạc sĩ luật học / Lê Viết Thiện ; TS. Dương Thanh Mai hướng dẫn, Hà Nội, 2013, 66 tr. ; 28 cm.