•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE

Giới thiệu Danh mục sách năm 2012 - 2013 (Phần 3)

13/03/2014
Thư viện Viện Nhà nước và Pháp luật giới thiệu danh mục sách nhập trong năm 2012 và 2013. Độc giả quan tâm muốn tìm hiểu nội dung sách, xin đến liên hệ trực tiếp với phòng Thông tin - Thư viện, 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội. Hân hạnh được phục vụ!
101- 06100 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)
Quy định xử phạt vi phạm hành chính về y tế dự phòng, môi trường y tế, phòng, chống HIV/AIDS và bảo hiểm y tế . - H. : Chính trị quốc gia, 2011 . - 188 tr.
 
102- 06101 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)
Luật tố tụng  hành chính năm 2010 và văn bản hướng dẫn thi hành . - H. : Chính trị quốc gia, 2011 . - 228 tr.
 
103- 06102 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)
Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009 và văn bản hướng dẫn thi hành . - H. : Chính trị quốc gia, 2011 . - 488 tr.
 
104- 06103 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)
Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004 và văn bản hướng dẫn thi hành . - H. : Chính trị quốc gia, 2011 . - 340 tr.
 
105- 06104 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)
Luật luật sư năm 2006 và văn bản hướng dẫn thi hành . -  Tái bản lần thứ nhất có bổ sung . - H. : Chính trị quốc gia, 2011 . - 291 tr.
 
106- 06105 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)
Nguyễn Chiến Thắng chủ biên
Chính sách thương mại quốc tế trong mô hình tăng trưởng kinh tế mới: Giai đoạn 2011 - 2020 / Nguyễn Chiến Thắng ch.b . - H. : Khoa học xã hội, 2011 . - 232 tr.
 
107- 06106 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)
Lưu Bách Dũng chủ biên
Khung thể chế phát triển bền vững của một số nước Đông Nam á và bài học cho Việt Nam / Lưu Bách Dũng ch.b . - H. : Khoa học xã hội, 2011 . - 224 tr.
 
108- 06107 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)
Nguyễn Văn Hiển
Về nguyên tắc tranh tụng trong tố tụng hình sự / Nguyễn Văn Hiển . - H. : Chính trị quốc gia, 2011 . - 276 tr.
 
109- 06108 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)
Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 và một số văn bản hướng dẫn thi hành . - H. : Chính trị quốc gia, 2012 . - 100 tr.
 
110- 06109 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)
Luật cán bộ, công chức năm 2008 và văn bản hướng dẫn thi hành . -  Tái bản lần thứ nhất có bổ sung . - H. : Chính trị quốc gia, 2011 . - 464 tr.
 
111- 06110 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)
Công tác giám sát góp phần ngăn ngừa nguy cơ của Đảng cầm quyền . - H. : Chính trị quốc gia, 2011 . - 404 tr.
 
112- 06111 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)
Nguyễn Thanh Hiền chủ biên
Châu Phi: Một số vấn đề kinh tế và chính trị nổi bật từ sau chiến tranh lạnh và triển vọng / Nguyễn Thanh Hiền ch.b . - H. : Khoa học xã hội, 2011 . - 360 tr.
 
113- 06112 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)
Nguyễn Đăng Dung chủ biên
Tòa án Việt Nam trong bối cảnh xây dựng nhà nước pháp quyền / Nguyễn Đăng Dung ch.b . - H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2012 . - 382 tr.
 
114- 06113 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)
Luật nhà ở năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2009 và văn bản hướng dẫn thi hành . -  Tái bản có bổ sung lần thứ nhất . - H. : Chính trị quốc gia, 2011 . - 764 tr.
 
115- 06114 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)
Hồ Bá Thâm chủ biên ... 
Toàn cầu hóa hội nhập và phát triển bền vững: Từ góc nhìn triết học đương đại / Hồ Bá Thâm, Nguyễn Thị Hồng Diễm ch.b . - H. : Chính trị quốc gia, 2011 . - 708 tr.
 
116- 06115 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)
Nguyễn Kim Bảo chủ biên
Những đột phá cơ bản trong tư duy phát triển của Đảng cộng sản Trung Quốc / Nguyễn Kim Bảo ch.b . - H. : Chính trị quốc gia, 2011 . - 326 tr.
 
117- 06116 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)
Lưu Ngọc Trịnh chủ biên
Kinh tế và chính trị thế giới đến năm 2020 / Lưu Ngọc Trịnh ch.b . - H. : Khoa học xã hội, 2012 . - 296 tr.
 
118- 06117 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)
Trần Đức Cường chủ biên
Phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội ở Việt Nam: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn / Trần Đức Cường ch.b . - H. : Khoa học xã hội, 2012 . - 356 tr.
 
119- 06118 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)
Nguyễn Xuân Thắng chủ biên
Một số đặc điểm nổi bật của thế giới và khu vực những năm đầu thế kỷ 21 / Nguyễn Xuân Thắng, Nguyễn Mạnh Hùng ch.b . - H. : Khoa học xã hội, 2012 . - 228 tr.
 
120- 06119 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)
Nguyễn Thái Yên Hương chủ biên
Quan hệ Mỹ - Trung: Hợp tác và cạnh tranh, luận giải dưới góc độ cân bằng quyền lực / Nguyễn Thái Yên Hương ch.b, Lê Hải Bình, Lại Thái Bình,... . - H. : Chính trị quốc gia, 2011 . - 304 tr.
 
121- 06120 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)
Trần Quang Tiệp
Về tự do cá nhân và biện pháp cưỡng chế tố tụng hình sự / Trần Quang Tiệp . - H. : Chính trị quốc gia, 2011 . - 260 tr.
 
122- 06121 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)
Đinh Công Tuấn chủ biên
Liên minh châu Âu hai thập niên đầu thế kỷ XXI / Đinh Công Tuấn ch.b, Vũ Thu Hà, Trần Thị Thu Huyền,... . - H. : Khoa học xã hội, 2011 . - 292 tr.
 
123- 06122 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)
Lê Thi
Vài nét bàn về việc thực thi công bằng, dân chủ và bình đẳng nam nữ ở Việt Nam hiện nay / Lê Thi . - H. : Khoa học xã hội, 2011 . - 248 tr.
 
124- 06123 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)
Đinh Xuân Thảo chủ biên
Tiếp tục đổi mới hoạt động của Quốc hội từ thực tiễn hoạt động của Quốc hội khóa XII / Đinh Xuân Thảo ch.b . - H. : Chính trị quốc gia, 2011 . - 300 tr.
 
125- 06124 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)
Nguyễn Thanh Đức chủ biên
Kinh tế thế giới hai thập kỷ đầu thế kỷ 21: Xu hướng và tác động chủ yếu / Nguyễn Thanh Đức ch.b . - H. : Khoa học xã hội, 2011 . - 196 tr.
 
126- 06125 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)
Lưu Văn Hưng
Xuất khẩu lao động Việt Nam thời đổi mới và hội nhập / Lưu Văn Hưng . - H. : Từ điển bách khoa, 2011 . - 326 tr.
 
127- 06126 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)
Nguyễn An Hà chủ biên
Liên bang Nga hai thập niên đầu thế kỷ 21 / Nguyễn An Hà ch.b . - H. : Khoa học xã hội, 2011 . - 275 tr.
 
128- 06127 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)
Vũ Hùng Cường chủ biên
Kinh tế tư nhân và vai trò động lực tăng trưởng / Vũ Hùng Cường ch.b . - H. : Khoa học xã hội, 2011 . - 311 tr.
 
129- 06128 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)
Đỗ Văn Đại
Luật hợp đồng Việt Nam: Bản án và bình luận bản án. Tập 1 / Đỗ Văn Đại . -  Tái bản lần thứ ba, có sửa chữa bổ sung . - H. : Chính trị quốc gia, 2011 . - 856 tr.
 
130- 06129 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)
Đỗ Văn Đại
Luật hợp đồng Việt Nam: Bản án và bình luận bản án. Tập 2 / Đỗ Văn Đại . -  Tái bản lần thứ ba, có sửa chữa bổ sung . - H. : Chính trị quốc gia, 2011 . - 572 tr.
 
131- 06130 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)
Lê Văn Mỹ chủ biên
Ngoại giao Cộng hòa nhân dân Trung Hoa hai mươi năm đầu thế kỷ 21 / Lê Văn Mỹ ch.b . - H. : Từ điển bách khoa, 2011 . - 316 tr.
 
132- 06131 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)
Nguyễn Bá Diến chủ biên
Xây dựng khung pháp luật Việt Nam về sử dụng khoảng không vũ trụ vì mục đích hòa bình : Những vấn đề lý luận và thực tiễn / Nguyễn Bá Diến ch.b . - H. : Chính trị quốc gia, 2011 . - 560 tr.
 
133- 06132 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)
Trần Văn Biên
Hợp đồng điện tử theo pháp luật Việt Nam / Trần Văn Biên . - H. : Tư pháp, 2012 . - 324 tr.
 
134- 06133 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)
Hà Thị Mai Hiên chủ biên ... 
Bình luận khoa học Bộ luật tố tụng dân sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (đã sửa đổi, bổ sung năm 2011) / Hà Thị Mai Hiên, Trần Văn Biên ch.b . - H. : Tư pháp, 2012 . - 726 tr.
 
135- 06134 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)
Hỏi đáp về quyền con người . -  Tái bản lần thứ nhất, có sửa chữa, bổ sung . - H. : Hồng Đức, 2011 . - 320 tr.
 
136- 06135 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)
Nguyễn Ngọc Chí chủ biên
Những vấn đề lý luận thực tiễn về luật hình sự quốc tế / Nguyễn Ngọc Chí ch.b . - H. : Chính trị quốc gia, 2011 . - 276 tr.
 
137- 06136 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)
Nguyễn Văn Huyên chủ biên
Giải phóng, đổi mới phát triển vì chủ nghĩa xã hội / Nguyễn Văn Huyên ch.b . - H. : Chính trị quốc gia, 2012 . - 440 tr.
 
138- 06137 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)
Lê Thanh Bình chủ biên
Tôn giáo và quan hệ quốc tế / Lê Thanh Bình, Đỗ Thanh Hải đồng ch.b . - H. : Chính trị quốc gia, 2012 . - 252 tr.
 
139- 06138 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)
Nguyễn Quang Thuấn chủ biên
Quan hệ Việt Nam - Ukraine: Lịch sử, hiện tại và triển vọng / Nguyễn Quang Thuấn ch.b . - H. : Từ điển bách khoa, 2011 . - 422 tr.
 
140- 06139 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)
Nguyễn Như Quỳnh
Hết quyền đối với nhãn hiệu trong pháp luật, thực tiễn quốc tế và Việt Nam / Nguyễn Như Quỳnh . - H. : Chính trị quốc gia, 2012 . - 524 tr.
 
141- 06140 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)
Hồ Sĩ Quý
Tiến bộ xã hội: Một số vấn đề về mô hình phát triển ở Đông á và Đông Nam á / Hồ Sĩ Quý . - H. : Tri thức, 2012 . - 276 tr.
 
142- 06141 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)
Phạm Văn Năng ... 
Cơ chế tỷ giá ở Việt Nam : Chặng đường hai thập niên đổi mới / Phạm Văn Năng, Hoàng Công Gia Khánh . - H. : Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2011 . - 148 tr.
 
143- 06142 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)
Hà Huy Thành chủ biên
Vấn đề môi trường trong phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội theo hướng bền vững ở Việt Nam / Hà Huy Thành, Lê Cao Đoàn đồng ch.b . - H. : Khoa học xã hội, 2011 . - 476 tr.
 
144- 06143 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)
Phạm Văn Dũng chủ biên
Tính phổ biến và tính đặc thù trong phát triển kinh tế thị trường / Phạm Văn Dũng . - H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2009 . - 272 tr.
 
145- 06144 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)
Hoàng Thị Kim Quế
Văn hóa pháp luật: Những vấn đề lý luận cơ bản và ứng dụng chuyên ngành / Hoàng Thị Kim Quế, Ngô Huy Cương đồng ch.b . - H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2011 . - 720 tr.
 
146- 06145 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)
Tiếp cận thông tin: Pháp luật và thực tiễn trên thế giới và ở Việt Nam . - H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2011 . - 1144 tr.
 
147- 06146 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)
Phạm Văn Tuyết
Hợp đồng tín dụng và biện pháp bảo đảm tiền vay / Phạm Văn Tuyết, Lê Kim Giang . - H. : Tư pháp, 2012 . - 312 tr.
 
148- 06147 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)
Luật tố tụng hành chính và các Nghị quyết của Quốc hội, Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành . - H. : Lao động - xã hội, 2012 . - 194 tr.
 
149- 06148 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)
Trịnh Tiến Việt
Hoàn thiện các quy định của phần chung Bộ luật hình sự trước yêu cầu mới của đất nước / Trịnh Tiến Việt . - H. : Chính trị quốc gia, 2012 . - 372 tr.
 
150- 06149 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)
Đ.I.Rôdenbe
Giới thiệu Quyển I bộ "Tư bản" của Các Mác / Đ.I.Rôdenbe . - H. : Chính trị quốc gia, 2012 . - 672 tr.