•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE

Giới thiệu Danh mục tư liệu thực hiện quý 2 phần 1 năm 2023 về Kinh tế xã hội vùng biên giới đất liền

11/09/2023
Thư viện Viện Nhà nước và Pháp luật trân trọng giới thiệu Danh mục tư liệu về kinh tế xã hội vùng biên giới đất liền được thực hiện trong quý 2 năm 2023. Tư liệu bao gồm bài tạp chí, sách, luận văn, luận án và tài liệu.