•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE

Giới thiệu danh mục sách chủ đề lịch sử và lý luận về nhà nước và pháp luật năm 2010 - 2011

11/04/2012
Phòng Thông tin - Thư viện giới thiệu danh mục sách nhập về trong năm 2010 và 2011. Độc giả quan tâm muốn tìm hiểu nội dung sách, xin liên hệ trực tiếp với phòng Thông tin - Thư viện, 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội.
1. Biểu ghi: 05801 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)
Môn loại: Lịch sử
Nguyễn Ngọc Quỳnh
Chính sách tôn giáo thời Tự Đức (1848 - 1883) / Nguyễn Ngọc Quỳnh . - H. : Chính trị quốc gia, 2010 . - 363 tr.
Ký hiệu PL (BBK) : X(1)
Từ khoá  : Chính sách tôn giáo, Thời kỳ phong kiến, Thời Tự Đức, Việt Nam
Tóm tắt   : Nội dung sach tập trung nghiên cứu những vấn đề chính sau: Thứ nhất, tìm hiểu bối cảnh chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội Việt Nam thế kỷ XIX, những nguy cơ và tác động mà triều đình Tự Đức phải đối diện trong quá trình bị thực dân và truyền giáo. Thứ hai, tìm hiểu tình hình sinh hoạt tôn giáo và chính sách đối với các tôn giáo lớn thời Tự Đức như Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo và Công giáo. Thứ ba, phân tích những nguyên nhân cơ bản, những hạt nhân hợp lý, cũng như những nghịch lý trong chính sách tôn giáo thời Tự Đức, từ đó rút ra những mặt tích cực cũng như hạn chế trong thái độ ứng xử của triều vua này đối với các tôn giáo.

2. Biểu ghi: 05828 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Môn loại: Lịch sử NN và PL
Nguyễn Văn Mạnh chủ biên
Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam / Nguyễn Văn Mạnh ch.b . - H. : Chính trị - hành chính, 2010 . - 506 tr.
Ký hiệu PL (BBK) : S2(1)5; S2(1)7
Từ khoá  : Lịch sử NN và PL, Việt Nam
Tóm tắt   : Nội dung sách gồm 5 phần: 1- Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam giai đoạn trước năm 1945; 2- Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam giai đoạn 1945-1959; 3- Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam giai đoạn 1960-1980; 4- Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam giai đoạn 1980-1992; 5- Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam giai đoạn 1992 đến nay.

3. Biểu ghi: 05863 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)
Môn loại: Lịch sử NN và PL
Nguyễn Hoài Văn chủ biên
Đại cương lịch sử tư tưởng chính trị Việt Nam từ thế kỷ XVI đến thếkỷ XIX / Nguyễn Hoài Văn ch.b . - H. : Chính trị quốc gia, 2010 . - 370 tr.
Ký hiệu PL (BBK) : S2(1)4
Từ khoá  : Lịch sử tư tưởng, Tư tưởng chính trị, Nho giáo, Triều đại phong kiến, Việt Nam
Tóm tắt   : Nội dung sách làm rõ nguyên nhân, những điều kiện kinh tế - xã hội dẫn đến sự suy giảm của tư tưởng chính trị Nho giáo thời kỳ này; khảo sát mô hình nhà nước vua Lê - chúa Trịnh thời Lê Trung Hưng - một chính quyền lưỡng chế, thực chất là sự tìm kiếm, thể nghiệm một mô hình mới nhưng không thành công của các chúa Trịnh, biểu hiện của sự suy giảm và mất vai trò độc tôn của Nho giáo; phân tích, tìm hiểu đời sống tư tưởng văn hóa thời Mạc - Lê - Trịnh; nghiên cứu tư tưởng chính trị Nho giáo triều Nguyễn thế kỷ XIX - điểm nhấn cuối cùng của Nho giáo tại Việt Nam.