•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE

Giới thiệu danh mục sách chủ đề luật quốc tế năm 2010 - 2011

11/04/2012
Phòng Thông tin - Thư viện giới thiệu danh mục sách mới nhập về trong năm 2010 và 2011. Độc giả quan tâm muốn tìm hiểu nội dung sách, xin liên hệ với phòng Thông tin - Thư viện, 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội.
1. Biểu ghi: 05786 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)
Môn loại: Luật quốc tế
Lê Văn Bính
Luật điều ước quốc tế / Lê Văn Bính . - H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2010 . - 248 tr.
Tóm tắt   : Cuốn sách gồm sáu chương với các nội dung sau: - Khái niệm, bản chất pháp lý và các loại điều ước quốc tế; - Ký kết và việc tạo hiệu lực cho điều ước quốc tế; - Các vấnđề về hiệu lực của điều ước quốc tế; - Chấm dứt và tạm đình chỉ hiệu lực điều ước quốc tế; - Việt Nam và các điều ước quốc tế.

2. Biểu ghi: 05845 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)
Môn loại: Luật quốc tế
Nguyễn Ngọc Lâm
Giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại quốc tế: nhận dạng tranh chấp, biện pháp ngăn ngừa và phương pháp giải quyết / Nguyễn Ngọc Lâm . - H. : Chính trị quốc gia, 2010 . - 378 tr.
Ký hiệu PL (BBK) : S916.14
Từ khoá  : Thương mại quốc tế, Giải quyết tranh chấp, Hợp đồng thương mại quốc tế
Tóm tắt   : Nội dung cuốn sách tổng quan về hợp đồng thương mại quốc tế, từ đó khi đàm phán ký kết hợp đồng với đối tác, các thương nhân biết và nhận dạng được một số tranh chấp tiềm ẩn để chủ động đưa ra các biện pháp ngăn ngừa cũng như phương pháp giải quyết tranh chấp hiệu quả nhằm bảo vệ quyền lợi của mình.

3. Biểu ghi: 05872 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)
Môn loại: Luật quốc tế
Phạm Xanh
Góp phần tìm hiểu lịch sử quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ / Phạm Xanh . -  Xuất bản lần thứ ba . - H. : Chính trị quốc gia, 2010 . - 319 tr.
Ký hiệu PL (BBK) : S916
Từ khoá  : Quan hệ quôc tế, Quan hệ Việt - Mỹ
Tóm tắt   : Cuốn sách tái hiện lại mối quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ từ khi Th.Giépphơsơn chưa làm Tổng thống nước Mỹ đến  thời kỳ của Tổng thống H.Tơruman và Chủ tịch Hồ Chí Minh suốt thập kỷ 40 của thế kỷ XX và những chuyển biến của mối quan hệ này cho đến thập kỷ đầu thế kỷ XXI.

4. Biểu ghi: 05873 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)
Môn loại: Luật quốc tế
Phạm Văn Linh chủ biên
Chiến lược biển Việt Nam - Từ quan điểm đến thực tiễn / Phạm Văn Linh ch.b . - H. : Chính trị quốc gia, 2010 . - 379 tr.
Ký hiệu PL (BBK) : S912.5
Từ khoá  : Quản lý biển, Chiến lược biển, Phát triển kinh tế biển, Bảo vệ chủ quyền biển
Tóm tắt   : Nội dung sách gồm ba phần: Phần thứ nhất nêu lên tiềm năng biển, đảo của Việt Nam, qua công tác quản lý biển, những hợp tác quốc tế về biển và công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Phần thứ hai trình bày thực tiễn phát triển kinh tế, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của một số địa phương có biển. Phần thứ ba trình bày về các văn bản pháp lý có liên quan đến biển, đảo mà Việt Nam đã ký kết với các nước trong khu vực, với Trung Quốc.

5. Biểu ghi: 05874 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)
Môn loại: Luật quốc tế
Trần Nam Tiến
Quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ: Thực trạng và triển vọng / Trần Nam Tiến . - H. : Thông tin và truyền thông, 2010 . - 297 tr.
Ký hiệu PL (BBK) : S916
Từ khoá  : Quan hệ quốc tế, Quan hệ Việt - Mỹ
Tóm tắt   : Cuốn sách tái hiện một bức tranh toàn cảnh về quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trên mọi lĩnh vực trên cơ sở tập hợp, hệ thống hóa và trình bày các sự kiện chính một cách khoa học, qua đó cung cấp nguồn tư liệu hữu ích cho độc giả trong công tác nghiên cứu lịch sử ngoại giao Việt Nam; góp phần làm sáng tỏ những đặc điểm của quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ trong thời kỳ lịch sử này.