•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE

Mục lục Tạp chí Nhà nước và Pháp luật số 10 (258) năm 2009

12/10/2009
Mục lục Tạp chí Nhà nước và Pháp luật số 10 (258) năm 2009.

Luật Hiến pháp, Luật Hành chính      
•    Văn Tất Thu - Vị trí, vai trò của chính quyền địa phương trong hệ thống các cơ quan nhà nước
•    Nguyễn Phước Thọ - Tiếp tục đổi mới qui trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong khuôn khổ hoạt động của Chính phủ     
•    Hoàng Thị Ngân - Nội dung quyền tiếp cận thông tin theo pháp luật một số nước                                                                                                      
Luật Dân sự
•    Ngô Huy Cương - Khái quát về phân loại hợp đồng và khảo sát ý nghĩa của phân loại hợp đồng qua một cách phân loại cụ thể    

Luật Kinh tế, Luật Lao động
•    Trần Việt Dũng - Thực trạng áp dụng quy chế nền kinh tế phi thị trường đối với Việt Nam trong thủ tục chống bán phá giá    
•    Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Nhu cầu kiểm soát điều kiện thương mại chung    
•    Phạm Thị Giang Thu - Pháp luật tài chính ngân hàng và yêu cầu phát triển bền vững ở Việt Nam
•    Trần Minh Chất - Hậu quả của việc áp dụng pháp luật hình sự để giải quyết các tranh chấp kinh tế 
•    Phạm Công Trứ - Quan hệ công nghiệp và kinh nghiệm vận dụng cơ chế ba bên tại một số quốc gia trên thế giới    

Luật Hình sự, Luật Tố tụng Hình sự   
•    Đỗ Đức Hồng Hà - Pháp luật hình sự Việt Nam về bảo vệ phụ nữ khỏi những hành vi bạo lực
•    Nguyễn Văn Bốn - Để nguyên tắc công bằng, bình đẳng được thể hiện ở từng qui phạm trong Bộ luật Hình sự và trong đời sống pháp lý 
•    Vũ Mộc - Nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, tăng cường trách nhiệm của viện kiểm sát trong hoạt động điều tra, thực hiện cơ chế gắn công tố với hoạt động điều tra    

Thực tiễn pháp lý, Thông tin khoa học pháp lý
•    Hoàng Quảng Lực - Quyết định của cơ quan hành chính nhà nước và bản án của toà án cùng tồn tại và trái ngược nhau, giải quyết thế nào?    
•    PV - Tin bảo vệ Luận án Tiến sĩ Luật học