•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE

Mục lục Tạp chí Nhà nước và Pháp luật số 8 (256) năm 2009

18/08/2009
Mục lục số 8 (256) năm 2009.

Luật Hiến pháp, Luật Hành chính    
•    Nguyễn Huy Phượng - Bàn về giám sát xã hội đối với hoạt động tư pháp ở Việt Nam
•    Nguyễn Đức Cường - Xây dựng Luật Giáo dục đại học trong quá trình hoàn thiện pháp luật về quản lý giáo dục đại học    
•    Nguyễn Hữu Phúc - Vai trò của trách nhiệm kỷ luật hành chính trong quản lý cán bộ, công chức         
•    Trịnh Quang Bắc - Tham nhũng và phòng chống tham nhũng trong lĩnh vực đầu tư xây dựng: những vấn đề đặt ra và giải pháp    

Luật Kinh tế, Luật Lao động
•    Bạch Thị Lệ Thoa - Một số bất cập trong các qui định pháp luật về quyết định trọng tài 
•    Trần Minh Ngọc - Một số điểm bất cập trong các qui định của Pháp lệnh Trọng tài thương mại 2003 về địa điểm và ngôn ngữ trong trọng tài thương mại quốc tế                                   
•    Nguyễn Tú - Bảo mật thông tin trong các vụ kiện chống trợ cấp và chống bán phá giá
•    Nguyễn Thị Thư - Hoàn thiện pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ở Việt Nam hiện nay                       
•    Nguyễn Thị Hoa Tâm - Về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động     

Luật Đất đai, Luật Môi trường
•    Mai Thị Tú Oanh - Giải quyết tranh chấp đất đai bằng tòa án qua thực tiễn tại một địa phương    
•    Võ Trung Tín - Các nguyên tắc cơ bản của Luật Môi trường          
•    Trần Thị Hương Trang - Tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ sử dụng nguồn gen theo Luật Đa dạng sinh học 2008    

Luật Tố tụng Hình sự
•    Nguyễn Trương Tín - Một số vấn đề lý luận về chức năng buộc tội trong tố tụng hình sự và vấn đề sửa đổi, bổ sung Bộ luật Tố tụng Hình sự 2003 liên quan đến chức năng buộc tội    

Tóm tắt bằng tiếng Anh