•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE

Ban hành 09 văn bản quy phạm pháp luật trong tháng 12/2019

20/01/2020
Theo Thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp, trong tháng 12 năm 2019, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 09 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 07 Nghị định của Chính phủ và 02 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Trong đó, Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ban hành ngày 13/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật trồng trọt về giống cây trồng và canh tác.

 

Nghị định gồm 04 chương, 17 điều quy định chi tiết một số điều của Luật trồng trọt về giống cây trồng và canh tác, cụ thể: Quy định chung về thực hiện thủ tục hành chính trong Nghị định này; giống cây trồng; canh tác.

 

Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19/12/2019 của Chính phủ quy định về khung giá đất được ban hành nhằm tạo cơ sở pháp lý để Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng và ban hành Bảng giá đất để áp dụng tại các địa phương; khắc phục những hạn chế, tồn tại của khung giá đất hiện hành, từng bước điều chỉnh giá đất phù hợp với thị trường theo lộ trình, đồng thời đảm bảo hài hòa lợi ích của nhà nước, người dân và doanh nghiệp, không ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

 

Ngày 30/12/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 100/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

 

Nghị định gồm 05 chương, 86 điều quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, cụ thể: Các biện pháp khắc phục hậu quả và nguyên tắc áp dụng; vi phạm quy tắc giao thông đường bộ; vi phạm quy định về kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; vi phạm quy định về phương tiện tham gia giao thông đường bộ; vi phạm quy định về người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ; vi phạm quy định về vận tải đường bộ; vác vi phạm khác liên quan đến giao thông đường bộ; vi phạm quy định về tín hiệu, quy tắc giao thông đường sắt và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt;...

 

Quyết định số 35/2019/QĐ-TTg ngày 19/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế phối hợp liên ngành quản lý hoạt động nhập khẩu phế liệu.

 

Quyết định được ban hành nhằm quy định về nguyên tắc, mục đích, nội dung, phương thức và trách nhiệm trong việc phối hợp giữa các Bộ: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Công an, Quốc phòng, Công Thương, Ngoại giao, Khoa học và Công nghệ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài vào Việt Nam...

 

(Theo http://baochinhphu.vn)