•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE

Thông báo tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành văn hóa năm 2020

05/03/2020
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trân trọng thông báo về việc cử viên chức dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành văn hóa năm 2020 theo Công văn số 535/BVHTTDL-TCCB hướng dẫn thi thăng hạng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Nội dung chi tiết trong tệp gửi kèm.