•  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE
 • TS. Trần Văn Biên
 • Họ tên: TS. Trần Văn Biên
  Điện thoại cơ quan: 024.39713333
  Điện thoại di động:
  Fax:
  Thư điện tử: tapchi@isl.gov.vn
  Giới thiệu: Xem chi tiết...
 •  
 • TS. Lê Mai Thanh
 • Họ tên: TS. Lê Mai Thanh
  Điện thoại cơ quan: 024.39784637
  Điện thoại di động:
  Fax:
  Thư điện tử: lienhe@isl.gov.vn
  Giới thiệu: Xem chi tiết...
 •  

Thể lệ gửi bài cho Tạp chí Nhà nước và Pháp luật (20/10/2017)

Thể lệ gửi bài cho Tạp chí cụ thể như sau:

Giới thiệu Tạp chí Nhà nước và Pháp luật (20/10/2017)

Tạp chí Nhà nước và Pháp luật là cơ quan ngôn luận của Viện Nhà nước và Pháp luật, là diễn đàn khoa học của ngành và của giới khoa học nghiên cứu về nhà nước và pháp luật.