•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024 (02/05/2024)

Nhiều chính sách liên quan đến: tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước; quy định mới về xét tặng danh hiệu "Nhà giáo nhân dân", "Nhà giáo ưu tú"; cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân từ 15/5... sẽ có hiệu lực trong tháng 5/2024.

Triển khai thi hành Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15 (05/04/2024)

Ngày 02/4/2024, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 274/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Quốc hội chính thức thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) sau 4 kỳ họp: Thành quả từ quyết tâm nỗ lực cao, hành động quyết liệt, thận trọng, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả

Quốc hội chính thức thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) sau 4 kỳ họp: Thành quả từ quyết tâm nỗ lực cao, hành động quyết liệt, thận trọng, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả (23/01/2024)

Sáng ngày 18/01/2024, tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Luật Đất đai (sửa đổi) đã chính thức được Quốc hội khóa XV biểu quyết thông qua với tỉ lệ tán thành cao. Trong lịch sử lập pháp của Quốc hội, có lẽ chưa dự án nào trải qua quy trình đặc biệt như dự án Luật Đất đai lần này khi trải qua 4 kỳ họp Quốc hội, 02 Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, 08 phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và nhiều buổi làm việc do Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội chủ trì. Điều này cho thấy tư duy và phương pháp làm việc đổi mới, quyết liệt hành động nhưng rất cẩn trọng, đề cao chất lượng và hiệu quả của Quốc hội và các cơ quan trong hoạt động lập pháp.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2023

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2023 (04/12/2023)

Bổ sung nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế; sửa đổi thời hạn và lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước; giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2023.
Quy trình tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác hành vi bạo lực gia đình

Quy trình tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác hành vi bạo lực gia đình (07/11/2023)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 76/2023/NĐ-CP ngày 01/11/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình. Trong đó, nêu rõ quy trình tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác về hành vi bạo lực gia đình.