•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE

Tăng cường tuyên truyền quy định pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm

11/03/2020
Để chủ động cùng với các Bộ, ngành trong phòng, chống Covid-19, Bộ Tư pháp đã ban hành Công văn số 362/BTP-PBGDPL hướng dẫn tăng cường tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật về các vấn đề dư luận xã hội quan tâm, trong đó đề nghị các Bộ, ngành, đoàn thể trung ương và địa phương chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan, tổ chức, đơn vị, cán bộ, công chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý quán triệt đầy đủ, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo có liên quan nhằm ngăn chặn dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 gây ra với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, thực hiện quyết liệt các biện pháp do Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành đề ra; chú trọng việc quán triệt, phổ biến, vận động cán bộ, nhân dân tự giác tuân thủ, chấp hành các quy định pháp luật liên quan đến việc phòng, chống dịch bệnh.

 

Bộ Tư pháp cũng hướng dẫn nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật phòng, chống dịch bệnh cần tập trung vào Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007, Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009, Luật Dược năm 2016 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, pháp luật về bảo vệ môi trường, pháp luật về an toàn thực phẩm; kết hợp thông tin đầy đủ diễn biến tình hình dịch, khuyến cáo về các biện pháp phòng bệnh phù hợp với tình hình dịch; chỉ đạo việc tổ chức xác minh và xử lý nghiêm các trường hợp thông tin không chính xác, gây hoang mang trong cộng đồng và các hành vi lợi dụng dịch do Covid-19 gây ra để trục lợi…Trên cơ sở Công văn số 362/BTP-PBGDPL, nhiều Sở Tư pháp đã có ban hành văn bản chỉ đạo và triển khai kịp thời công tác phổ biến pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm, góp phần tích cực vào việc phòng, chống có hiệu quả Covid-19.

 

Để tiếp tục đồng hành cùng cả nước trong phòng, chống Covid-19, Bộ Tư pháp đề nghị các Sở Tư pháp tiếp tục triển khai nghiêm túc các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành chức năng, trong đó có Công văn số 362/BTP-PBGDPL của Bộ Tư pháp. Hiện Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp đã tập hợp một số quy định về xử phạt hành chính, hình phạt áp dụng đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm nói chung, Covid-19 nói riêng và đăng tải trên Trang Thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật và Facebook của đơn vị để các địa phương tham khảo và thông tin chính thức về tình hình dịch bệnh Covid-19 được đăng tải trên Trang thông tin của Bộ Y tế theo địa chỉ: https://ncov.ehealth.gov.vn

 

(Theo http://daibieunhandan.vn)